Premieoverzicht CZ Zorgverzekeringen 2015

Welke zorgverzekering past het beste bij u? Bekijk de premies van onze basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen en tandartsverzekeringen.

Reserves ingezet voor een zo stabiel mogelijke premie

In 2015 vallen de premies van de basisverzekering en aanvullende verzekeringen hoger uit dan in 2014. Dat komt onder meer door de grote hervormingen in de zorg en de gestegen zorgkosten. Om de premies zo stabiel mogelijk te houden, heeft CZ een flink bedrag van de reserves ingezet.

Uw polis staat klaar in Mijn CZ

U kunt uw polis voor 2015 online bekijken via Mijn CZ. Daar ziet u ook in detail uw zorgkosten van afgelopen jaar en alle ingediende nota's of vergoedingen.

Premies van onze zorgverzekeringen in 2015

De bedragen zijn per volwassen verzekerde per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.
In 2015 geldt een verplicht eigen risico van € 375,- (alleen voor personen vanaf 18 jaar).
U krijgt korting op onderstaande premies wanneer:
  • U de verzekering als collectieve verzekering afsluit via uw werkgever of een vereniging
  • U vrijwillig kiest voor een hoger eigen risico
  • U de premie eens per jaar, half jaar of kwartaal betaalt.

Basisverzekeringen

Een basisverzekering vergoedt alle noodzakelijke medische kosten van huisarts, specialist en ziekenhuis. Voor bepaalde vormen van zorg zijn vergoedingen beperkt tot een maximumbedrag of een maximum aantal behandelingen.
Verzekering Eigen risico Premie per maand
Zorgbewustpolis (natura) € 375,- € 97,00
€ 875,- € 79,50
Zorg-op-maatpolis (natura) € 375,- € 100,50
€ 475,- € 97,50
€ 575,- € 94,50
€ 675,- € 91,50
€ 775,- € 88,50
€ 875,- € 83,00
Zorgkeuzepolis (restitutie) € 375,- € 106,00
€ 475,- € 103,00
€ 575,- € 100,00
€ 675,- € 97,00
€ 775,- € 94,00
€ 875,- € 88,50

Aanvullende verzekeringen

Een aanvullende verzekering biedt extra zekerheid naast de vergoedingen uit de basisverzekering.

Verzekering Premie per maand
Jongeren € 17,75 (18 t/m 29 jaar)
€ 24,75 (vanaf 30 jaar)
Gezinnen € 42,25
50+ € 16,15
Basis € 7,25
Plus € 17,75
Top € 30,85

Aanvullende tandartsverzekeringen

De basisverzekering en meeste aanvullende verzekeringen vergoeden geen tandheelkundige zorg voor volwassenen. Een tandartsverzekering is dan een goede aanvulling.

Verzekering Premie per maand
Tandarts € 18,80
Uitgebreide Tandarts € 34,45

Hebt u al gekozen voor de aanvullende verzekering Jongeren of Gezinnen? Dan hebt u geen aanvullende tandartsverzekering meer nodig.

Toeslagen voor bijzondere situaties

Wilt u een aanvullende verzekering afsluiten bij CZ zonder een basisverzekering? Dan betaalt u een toeslag van 25%.

Bent u (een deel van de verzekerde periode) woonachtig in België? Dan betaalt u voor de periode dat u en uw medeverzekerden woonachtig zijn in België, een toeslag assurantiebelasting over de verschuldigde premie van de aanvullende verzekeringen van 9,25%.

Wat betaalt u voor deze verzekering?

Benieuwd wat u betaalt voor een zorgverzekering van CZ?

Bereken uw premie

Bel ons

CZ Klantenservice

0900 0949
7,5 cent per gesprek + uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
8:00 - 21:00 uur

Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

0900 0949
7,5 cent per gesprek + uw gebruikelijke beltarief

Chat met ons

Chat
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
8:00 - 21:00 uur

Zaterdag 10:00 - 14:00 uur

Chat
Openingstijden

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Stuur uw vraag