Premieoverzicht CZ Zorgverzekeringen 2014

CZ verlaagt de premie van de basisverzekering én houdt de premies van de aanvullende verzekeringen gelijk in 2014!

Polis 2014 online en inzicht zorgkosten

Uiterlijk 19 november hebben CZ-verzekerden hun nieuwe polis thuis ontvangen. Vanaf maandag 19 november kunt u uw polis voor 2014 online al bekijken via Mijn CZ. Ook is het mogelijk via die site uw zorgkosten tot in detail in te zien en ingediende nota's of vergoedingen te bekijken.

Hieronder vindt u de premies voor de CZ zorgverzekeringen voor 2014. De bedragen zijn per volwassen verzekerde per maand. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

In 2014 geldt een verplicht eigen risico van € 360,- (alleen voor personen vanaf 18 jaar).

U krijgt korting op onderstaande premies wanneer:
  • U de verzekering als collectieve verzekering kunt afsluiten via uw werkgever of een vereniging
  • U vrijwillig kiest voor een hoger eigen risico; 
  • U de premie eens per jaar, half jaar of kwartaal betaalt.

Basisverzekeringen

Een basisverzekering vergoedt alle noodzakelijke medische kosten van huisarts, specialist en ziekenhuis. Voor bepaalde vormen van zorg zijn vergoedingen beperkt tot een maximumbedrag of een maximum aantal behandelingen.

Verzekering Eigen risico Premie per maand
Zorgbewustpolis (natura) € 360,- € 92,55
€ 860,- € 71,92
Zorg-op-maatpolis (natura) € 360,- € 95,90
€ 460,- € 90,27
€ 560,- € 92,55
€ 660,- € 81,27
€ 760,- € 77,90
€ 860,- € 75,27
Zorgkeuzepolis (restitutie) € 360,- € 101,20
€ 460,- € 95,57
€ 560,- € 90,70
€ 660,- € 86,57
€ 760,- € 83,20
€ 860,- € 80,57

Aanvullende verzekeringen

Een aanvullende verzekering biedt extra zekerheid naast de vergoedingen uit de basisverzekering.

Verzekering Premie per maand
Jongeren € 17,25 (18 t/m 30 jaar)
€ 24,25 (vanaf 31 jaar)
Gezinnen € 40,60
50+ € 15,75
Basis € 7,05
Plus € 17,00
Top € 28,40

Aanvullende tandartsverzekeringen

De basisverzekering en meeste aanvullende verzekeringen vergoeden geen tandheelkundige zorg voor volwassenen. Een tandartsverzekering is dan een goede aanvulling.

Verzekering Premie per maand
Tandarts € 17,55
Uitgebreide Tandarts € 32,30

Hebt u al gekozen voor de aanvullende verzekering Jongeren of Gezinnen, dan hebt u geen aanvullende tandartsverzekering meer nodig.

Toeslagen voor bijzondere situaties

  • Wilt u een aanvullende verzekering afsluiten bij CZ zonder een basisverzekering, dan betaalt u een toeslag van 25%.
  • Bent u (een deel van de verzekerde periode) woonachtig in België, dan betaalt u voor de periode dat u en uw medeverzekerden woonachtig zijn in België, een toeslag assurantiebelasting over de verschuldigde premie van de aanvullende verzekeringen van 9,25%.

Wat betaalt u voor deze verzekering?

Benieuwd wat u betaalt voor een zorgverzekering van CZ inclusief betaal- of collectiviteitskorting? Gebruik onze rekenmodule. De berekende premie kunt u als offerte per e-mail ontvangen.

Bereken uw premie

Bel ons

CZ Klantenservice

0900 0949
7,5 cent per gesprek + uw gebruikelijke beltarief
Maandag t/m vrijdag
Onze kantoren zijn open van 8:30 tot 17:30
8:30 - 17:30 uur

Chat met ons

Chat
Maandag t/m vrijdag
Openingstijden
8:30 - 17:30 uur

Stuur uw vraag

Hebt u vragen? We helpen u graag.

Stuur uw vraag