Collega's lunchen samen

Selecteer uw collectiviteit en bekijk de voordelen van collectief verzekerd zijn

Bekijk het aanbod van CZ via Werkgeversvereniging samenwerkende gemeentelijke organisaties. De collectiviteitskorting wordt automatisch verrekend met uw premie.

WSGO
 1. A

  1. ABG-organisatie
  2. Afeer
  3. Avres
  4. Avri
 2. B

  1. Baanbrekers (WSGO)
  2. BAR-organisatie
  3. Bedrijfsvoeringsorganisatie CJG Drimmelen en Geertruidenberg (BVO CJG)
  4. Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem Nijmegen
  5. Bedrijfsvoeringsorganisatie H20 (Hattem, Heerde, Oldebroek)
  6. Bedrijfsvoeringsorganisatie Halte Werk
  7. Bedrijfsvoeringsorganisatie ingenieursbureau Krimpenerwaard IBKW
  8. Bedrijfsvoeringsorganisatie Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland
  9. Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe
  10. BEL Combinatie
  11. Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (BghU)
  12. Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland
  13. Belastingsamenwerking Oost-Brabant
  14. Belastingsamenwerking West-Brabant
 3. C

  1. Cooperatie Wigo4it U.A.
 4. D

  1. De Connectie (Samenwerking Arnhem, Rheden en Renkum)
  2. De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO)
  3. De Kompanjie
  4. Dethon (WSGO)
  5. Dienst Dommelvallei (medewerkers)
  6. Dienst Gezondheid en Jeugd zhz
  7. Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân
  8. Dokwurk
 5. E

  1. EMCO-groep
  2. Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 6. F

  1. Fijnder (Sociale Dienst Oost Achterhoek en WerkbaanOost)
 7. G

  1. G.R. Belastingsamenwerking Sabewa Zeeland
  2. Gemeenschappelijke regeling Afvalverwijdering Utrecht (AVU)
  3. Gemeenschappelijke Regeling Alblasserwaard-Vijfheerenlanden
  4. Gemeenschappelijke Regeling BedrijfsVoeringsOrganisatie ONS (GRBVO ONS
  5. Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting
  6. Gemeenschappelijke Regeling BVO Reinigingsdienst Waardlanden
  7. Gemeenschappelijke Regeling Cure
  8. Gemeenschappelijke Regeling de Bevelanden
  9. Gemeenschappelijke Regeling De Waddeneilanden
  10. Gemeenschappelijke Regeling de Zeeuwse Muziekschool
  11. Gemeenschappelijke regeling Drechtwerk
  12. Gemeenschappelijke Regeling Ferm Werk
  13. Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijk Belastingkantoor Twente
  14. Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Kredietbank Drenthe
  15. Gemeenschappelijke Regeling IJsselmeergroep
  16. Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant NO
  17. Gemeenschappelijke Regeling MER
  18. Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz
  19. Gemeenschappelijke Regeling Park Lingezegen
  20. Gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
  21. Gemeenschappelijke Regeling Publieke Gezondheid & Zorg Groningen
  22. Gemeenschappelijke Regeling RD Maasland
  23. Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland
  24. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers (SDL)
  25. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Kempengemeenten
  26. Gemeenschappelijke Regeling SocialeWerkvoorziening Fryslânng
  27. Gemeenschappelijke Regeling Wedeka Bedrijven
  28. Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie HLT samen
  29. Gemeenschappelijke regeling Zaffier
  30. Gezamenlijke Regionale ICT Dienst (GRID)
  31. GGD Brabant-Zuidoost
  32. GGd Drenthe
  33. GGD Flevoland
  34. GGD Gelderland-Zuid
  35. GGD Groningen
  36. GGD Hart voor Brabant
  37. GGD Hollands Noorden
  38. GGD IJsselland
  39. GGD Noord- en Oost-Gelderland
  40. GGD Regio Utrecht
  41. GGD West-Brabant
  42. GGD Zaanstreek-Waterland
  43. GGD Zeeland
  44. GGD Zuid Limburg
  45. GR Cocensus
  46. GR Samenwerkingsorganisatie Boxtel-Sint-Michielsgestel (MGD)
  47. GR Werkbedrijven KDB
  48. GR Zuid Kennemerland - Paswerk
  49. Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
 8. H

  1. Het Gegevenshuis
  2. Het openbaar lichaam MijnGemeenteDichtbij
  3. Het Utrechts Archief
  4. Historisch Centrum Limburg
  5. Historisch Centrum Overijssel
  6. Holland Rijnland
  7. Hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
 9. I

  1. IJmond Werkt!
  2. IJsselgemeenten
  3. Impact
  4. Industrieschap Medel
  5. ISD Bollenstreek (medewerkers)
  6. ISD Kompas
 10. K

  1. KempenPlus (WSGO)
  2. Kredietbank Limburg
 11. L

  1. Laborijn
  2. Leer/werkbedrijf NEF
  3. Lucrato
 12. M

  1. Meerinzicht
  2. Menco BV
  3. MENSO nv
  4. Metropoolregio Eindhoven
  5. MGR Rijk van Nijmegen
  6. Modulaire Gem.Regeling Sociaal Domein Centr.Gelderland
  7. Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Limburg-Noord
 13. N

  1. NLW Groep NV (WSGO)
  2. Noaberkracht Dinkelland Tubbergen
  3. Noord-Hollands Archief
  4. NoordWestGroep NV
  5. NV REWIN West Brabant
 14. O

  1. Omgevingsdienst Achterhoek
  2. Omgevingsdienst Brabant Noord
  3. Omgevingsdienst De Vallei (ODDV)
  4. Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek
  5. Omgevingsdienst Groningen
  6. Omgevingsdienst Haaglanden
  7. Omgevingsdienst IJmond
  8. Omgevingsdienst IJsselland
  9. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
  10. Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH)
  11. Omgevingsdienst Noord-Holland Noord (OD NHN)
  12. Omgevingsdienst Noord-Veluwe
  13. Omgevingsdienst Regio Arnhem
  14. Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)
  15. Omgevingsdienst regio Utrecht
  16. Omgevingsdienst Rivierenland (ODR)
  17. Omgevingsdienst Twente
  18. Omgevingsdienst Veluwe IJssel
  19. Omgevingsdienst West-Holland
  20. Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid
  21. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
  22. Openbaar lichaam Drechtsteden
  23. Orionis Walcheren (Ambtenaren)
  24. OVER-gemeenten
 15. P

  1. Probedrijven NV (voorheen Noorderkwartier NV)
 16. R

  1. RD Maasland
  2. Recreatieschap Drenthe
  3. Recreatieschap Twente
  4. Regio Achterhoek
  5. Regio Foodvalley
  6. Regio Gooi en Vechtstreek
  7. Regio Rivierenland
  8. Regio Twente
  9. Regio West-Brabant (RWB)
  10. Regionaal Archief Rivierenland
  11. Regionaal Historisch Centrum Alkmaar
  12. Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven
  13. Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex
  14. Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg Hollands Midden (RDOG HM)
  15. Regionale ICT Dienst Utrecht
  16. Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug
  17. Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe(RUD Drenthe)
  18. Regionale Uitvoeringsdienst LimburgNoord (RUD LN)
  19. Reinigingsbedrijf Midden Nederland
  20. Reinigingsdiensten Rd4
  21. RHC Gelders Archief
  22. ROGplus
  23. RUD Zuid-Limburg
 17. S

  1. SamenTwente (OL Gezondheid - GGD Twente, OZJT en VTT)
  2. Samenwerking A2 gemeenten
  3. Samenwerkingsorganisatie De Wolden Hoogeveen
  4. Samenwerkingsorganisatie Publiek Vervoer Groningen Drenthe
  5. Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO)
  6. Senzer-werkbedrijf Atlant (WSGO)
  7. Servicepunt Werk (Werkvoorzieningsschap Kust-, Duin- en Bollenstreek)
  8. Sociale Dienst Brunssum OnderbankenLandgraaf (ISD BOL)
  9. SSC DeSom
  10. Stadsbank Oost Nederland
  11. Stadsregio Parkstad Limburg
  12. Stark
  13. Stichting Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (St. Rijk)
  14. Streekarchief Langstraat Heusden Altena
  15. Streekarchief Midden-Holland
  16. Streekarchief Voorne-Putten
  17. Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg (SALD)
  18. Stroomopwaarts MVS
  19. SWB Midden Twente
  20. Syntrophos
 18. T

  1. Tiem bv
  2. Tribuut Belastingsamenwerking
 19. U

  1. Uitvoeringsorganisatie Duo+
 20. V

  1. Vervoerregio Amsterdam
  2. Vervoerscentrale Stedendriehoek
  3. Volkskredietbank Noord-Oost Groningen
 21. W

  1. WAA groep NV
  2. Waterlands Archief
  3. Werkmaatschappij 8KTD
  4. Werkom
  5. Werkorganisatie BUCH
  6. Werkorganisatie Druten Wijchen
  7. Werkorganisatie Duivenvoorde
  8. Werkplein Drentsche Aa
  9. Werkplein Fivelingo
  10. Werkplein Hart van West-Brabant
  11. WerkSaam Westfriesland
  12. Werkvoorzieningschap Fryslân-West
  13. Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
  14. Werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse
  15. Werkzaak Rivierenland
  16. West-Brabants Archief
  17. Westrom (WSGO)
  18. WNK Personeelsdiensten
  19. WVS-groep (WSGO)
 22. Z

  1. Zeeuws Archief
 23. #

  1. 1Stroom