Vergoedingen

Wat krijgt u vergoed met uw zorgverzekering van CZ? Bekijk uw vergoeding.

  1. Aanpassingen aan confectieschoenen
  2. Acnebehandeling
  3. ADL hulpmiddelen
  4. Alcoholproblemen behandeling
  5. Allergeenvrije schoenen
  6. Alternatieve geneesmiddelen
  7. Alternatieve geneeswijzen
  8. Ambulancevervoer
  9. Anti decubitus zitkussen en matras
  10. Anticonceptie
  11. Apothekersadvies bij medicijngebruik
  12. Audiologische zorg
  1. Baarmoederverzakking behandeling
  2. Beademingsapparaat
  3. Bed aangepast
  4. Beeldschermloep
  5. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
  6. Besnijdenis
  7. Beugelplan
  8. Bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie
  9. Bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of geboortecentrum
  10. Beweegprogramma
  11. Bijzondere optische hulpmiddelen
  12. Bladomslagapparatuur
  13. Blindengeleidehond
  14. Bloedcontrole door trombosedienst
  15. Bril contactlenzen en ooglaseren
  16. Bril en contactlenzen op medische indicatie
  17. Buikwandcorrectie
  18. Buitenland planbare zorg
  19. Buitenland spoedeisende hulp
  20. Buitenland tijdelijke nierdialyse
  1. Camouflagetherapie
  2. Casemanagement dementie
  3. Cesar oefentherapie
  4. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
  5. Compressieapparatuur
  6. Computerbediening
  7. Condooms
  8. Couveuse nazorg
  1. Daisy apparatuur
  2. Depressie preventie
  3. Diabetestestmateriaal
  4. Dialyse
  5. Dieetpreparaten
  6. Dietetiek
  1. Elastische kousen
  2. Elektrostimulator uitwendig
  3. Epilepsie alarmering
  4. Erfelijkheidsonderzoek
  5. Ergotherapie
  6. Ergotherapie begeleiding
  7. Eventrecording
  1. Fysiotherapie en oefentherapie
  1. Geestelijke Gezondheidszorg vanaf 18 jaar
  2. Geriatrische revalidatie
  3. Gezichtsontharing bij vrouwen
  4. Gezichtsprothese
  5. Gezondheidscursussen
  6. Griepprik
  1. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
  2. Hoortoestellen
  3. Hospice
  4. Huidbehandelingen
  5. Huisartsenzorg
  6. Hulphond
  7. Hulpmiddel voor telefonie
  1. Incontinentiemateriaal
  2. Infuuspomp
  3. Inloophuizen voor kankerpatienten
  4. Insulinetoedieningsmateriaal
  5. Intensieve kindzorg
  1. Kanker bij kinderen hulp behandeling
  2. Kankerzorg Care for Cancer
  3. Kap ter bescherming van de schedel
  4. Kortdurend verblijf zorginstelling
  5. Kraampakket
  6. Kraamzorg
  7. Kronen bruggen en implantaten
  8. Kunstgebit
  9. Kunstgebit op implantaten
  1. Lactatiekundige
  2. Leefstijlinterventie gecombineerde
  3. Lichttherapie
  4. Lingerie aangepast
  5. Logeerkosten
  6. Logopedie
  1. Mammaprothese
  2. Mantelzorg
  3. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
  4. Medicijnen
  5. Medisch specialistische zorg
  6. Mensendieck oefentherapie
  7. Mobiliteit hulpmiddelen
  8. Mobiliteit hulpmiddelen slechtzienden
  9. Mondzorg bij ongevallen
  10. MRA beugel
  11. MRI scan
  1. Oncologische nazorg
  2. Ooglaseren
  3. Ooglidcorrectie
  4. Oogprothese
  5. Oorcorrectie
  6. Orgaantransplantatie
  7. Orthese
  8. Orthodontie
  9. Orthodontie in bijzondere gevallen
  10. Orthopedische schoenen
  11. OSAS apparatuur
  12. Overige voethulpmiddelen
  1. Palliatief terminale zorg
  2. PEP masker
  3. Personenalarmering
  4. Pgb verpleging en verzorging
  5. Plastische chirurgie
  6. Plaswekker
  7. Positietrainer
  8. Prothese
  9. Pruik
  1. Redressiehelm
  2. Reiskosten ouders buiten woonplaats
  3. Revalidatie
  4. Robotmanipulator en eetapparaten
  1. Schrijfmachine rekenmachine
  2. Second opinion
  3. Slijmuitzuigapparatuur
  4. Solo apparatuur
  5. Spataderen
  6. Sportarts advies
  7. Spraakversterker
  8. Spraakvervangende hulpmiddelen
  9. Sta orthese
  10. Stemprothese en tracheostoma
  11. Sterilisatie
  12. Steunzolen
  13. Stoel aangepast
  14. Stomamateriaal
  15. Stoppen met roken
  16. Stottertherapie
  1. Tabletten tegen exotische ziekten
  2. Tactiele leesapparatuur
  3. Tafel aangepast
  4. Tand en mondzorg
  5. Tandheelkunde bijzondere gevallen
  6. Tandheelkunde tot 18 jaar
  7. Tandheelkunde vanaf 18 jaar
  8. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
  9. Thuisbewakingsmonitor
  10. Thuisdialyse
  11. Trippelstoel
  1. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
  1. Vaccinaties
  2. Valpreventie
  3. Verbandmiddelen
  4. Verbandschoenen
  5. Verbruiksartikel
  6. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
  7. Vernevelaar en hypertoon zout
  8. Verslavingszorg
  9. Vervoer
  10. Verzorgingsartikelen
  11. Voeding hulpmiddel toediening
  12. Voedingsadvies
  13. Voetzorg
  14. Voorlees en memoapparatuur
  15. Voorwaardelijke zorg
  16. Voorzetkamer
  17. Vrouwen consult en advies
  18. Vruchtbaarheidsbehandelingen
  1. Wek en waarschuwingsinstallatie
  2. Wijkverpleging
  1. Zelfmanagement
  2. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
  3. Zelfstandig behandelcentrum
  4. Ziekenhuisopname
  5. Zitorthese en ligorthese
  6. Zorg voor zintuiglijk beperkten
  7. Zuurstof
  8. Zwangerschapscursus
  9. Zwangerschapsonderzoek

CZ Klantenservice