Disclaimer

CZ spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site en in de CZ app. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site, de CZ app en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten.

Website en apps

We doen ons best om de informatie op de website en in de CZ app altijd juist en actueel te houden. En we streven ernaar dat onze website, de CZ app en andere digitale diensten goed bereikbaar zijn. We mogen de informatie op de website en in de CZ app altijd veranderen.

Klopt er toch iets niet op de website of in de CZ app of is de informatie niet meer actueel? Dan zijn wij en onze leveranciers niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan. Dat geldt ook als er storingen, onderbrekingen of vertragingen zijn op de website of de CZ app.

Soms plaatsen we op onze website links naar andere websites. Dit doen we om de informatie duidelijker en completer te maken voor u. We zijn niet verantwoordelijk voor de informatie op de website waar de link naar verwijst.

Online vergoedingen en voorwaarden

We vermelden de vergoedingen en voorwaarden nauwkeurig op onze website en in de CZ app. Maar de polisvoorwaarden, vergoedingsoverzichten en reglementen bepalen of we uw zorg uiteindelijk vergoeden en voor welk bedrag.

Op zoek naar de vergoedingen en voorwaarden van voorgaande jaren? U vindt ze in Mijn CZ.

E-mails en digitale post

Als u onze e-mail of andere digitale post niet op tijd krijgt, dan zijn we niet verantwoordelijk voor de mogelijke gevolgen daarvan. Dat geldt ook als we uw e-mail niet op tijd ontvangen of verwerken.

Communiceren met respect voor elkaar

Bij CZ helpen we graag iedereen op een prettige manier. Onze huisregel is daarom dat we respectvol met elkaar omgaan. Doet u dit niet, dan spreken we u hierop aan. En zoeken we samen naar een prettige manier van communiceren. Lukt dit niet? Dan kiezen we een andere oplossing door:

  • Het gesprek met u te stoppen en het op een later moment opnieuw te proberen.
  • U te verzoeken ons gebouw te verlaten.
  • U schriftelijk te waarschuwen.
  • U de toegang te ontzeggen tot de onze gebouwen voor een bepaalde periode.
  • In het uiterste geval (tijdelijk) onze dienstverlening aan u te stoppen.
  • Aangifte te doen bij de politie als u ons bedreigt, geweld gebruikt of materiĆ«le schade veroorzaakt.