Sitemap

 1. Consument

  1. Zorgverzekering

   1. Premie berekenen
   2. Basisverzekering
    1. Zorgbewustpolis
    2. Zorg op maatpolis
    3. Zorgkeuzepolis
   3. Aanvullende verzekering
    1. Start
    2. Jongeren
    3. Basis
    4. Plus
    5. Top
    6. Gezinnen
    7. 50 plus
   4. Collectieve zorgverzekering
    1. Bedrijfspakket
    2. Collectief verzekeren via uw werkgever
    3. Extra bij uw collectieve zorgverzekering
    4. Passende extras voor iedereen bij de collectieve zorgverzekering
    5. Preventie-tegoed
    6. HealthCheck
    7. Intake arbeidsfysiotherapie
    8. Online mindfulness
    9. Collectief verzekeren via ledenorganisatie
    10. Hoe meld ik mij aan voor een gemeentepakket
    11. Collectiviteitskorting
    12. Gezonder leven met de collectieve zorgverzekering
   5. Tandartsverzekering
    1. Tandarts
    2. Uitgebreide Tandarts
   6. Reviews
   7. Buitenland
    1. Helpline
    2. Buitenlandwijzer
    3. Europese zorgpas EHIC
    4. Verdragspolis
    5. Goed voorbereid op reis
    6. Brexit: zorgverzekering en zorg in het Verenigd Koninkrijk
    7. Internationale Zorgpas
    8. Reisverzekering
   8. 18 jaar
    1. Mijn kind wordt 18
   9. Eigen risico
   10. Zorgpremie
   11. Studenten zorgverzekering
   12. Tarieven
   13. Tarieven 2021
   14. Ziektekostenverzekering
   15. Zorgverzekering 2022
   16. Zorgverzekering kiezen
   17. Zwanger en zorgverzekering
  2. Vergoedingen

   1. Aanpassingen aan confectieschoenen
   2. Acnebehandeling
   3. ADL hulpmiddelen
    1. Lijst van ADL hulpmiddelen
   4. Alcoholproblemen behandeling
   5. Allergeenvrije schoenen
   6. Alternatieve geneeswijzen
    1. Erkende beroepsverenigingen
   7. Ambulancevervoer
   8. Anti decubitus zitkussen en matras
   9. Anticonceptie tot 21 jaar
   10. Anticonceptie vanaf 21 jaar
    1. Spiraal of hormoonstaaf
   11. Apothekersadvies bij medicijngebruik
   12. Audiologische zorg
   13. Baarmoederverzakking behandeling
   14. Beademingsapparaat
   15. Bed aangepast
   16. Beeldschermloep
   17. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
   18. Besnijdenis
   19. Bevalling
   20. Beweegprogramma
   21. Bijzondere optische hulpmiddelen
   22. Bladomslagapparatuur
   23. Blindengeleidehond
   24. Bloedcontrole door trombosedienst
   25. Bril en contactlenzen
   26. Bril en contactlenzen op medische indicatie
   27. Buikwandcorrectie
   28. Buitenland niet spoedeisende zorg
   29. Buitenland spoedeisende hulp
   30. Buitenland tijdelijke nierdialyse
   31. Camouflagetherapie
   32. Casemanagement dementie
   33. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
   34. Compressieapparatuur
   35. Computerbediening
   36. Condooms
   37. Consult overgang, PMS of (borst)kanker
   38. Corona herstelzorg
   39. Couveuse nazorg
   40. Daisy apparatuur
   41. Diabetestestmateriaal
   42. Dialyse
   43. Dieetadvisering
   44. Dieetpreparaten
   45. Elastische kousen
   46. Elektrostimulator uitwendig
   47. Epilepsie alarmering
   48. Erfelijkheidsonderzoek
   49. Ergotherapie
   50. Ergotherapie begeleiding
   51. Flapoorcorrectie
   52. Fysiotherapie en oefentherapie
    1. Aandoening lijst overheid tot 18 jaar
    2. Artrose in knie en heupgewrichten
    3. Intake arbeidsfysiotherapie
    4. Fysiotherapie tot 18 jaar
    5. Fysiotherapie vanaf 18 jaar
    6. Lijst chronische aandoeningen
    7. Looptherapie bij etalagebenen
    8. Oefentherapie bij COPD
    9. Bekkenfysiotherapie
   53. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
   54. Geriatrische revalidatie
   55. Gezichtsontharing
   56. Gezichtsprothese
   57. Gezondheidscursussen
   58. Griepprik
   59. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
   60. Hoortoestellen
   61. Huidbehandelingen
   62. Huisartsenzorg
    1. Eerstelijnszorg
   63. Hulphond
   64. Hulpmiddel voor telefonie
   65. Incontinentiemateriaal
   66. Infuuspomp
   67. Inloophuizen voor kankerpatiënten
   68. Insulinetoedieningsmateriaal
   69. Intensieve kindzorg
   70. Kanker bij kinderen onderzoek
   71. Kankerzorg Care for Cancer
   72. Kap ter bescherming van de schedel
   73. Kortdurend verblijf zorginstelling
   74. Kraampakket
   75. Kraamzorg
   76. Kunstgebit
   77. Kunstgebit op implantaten
   78. Lactatiekundige
   79. Leefstijlcoaching
   80. Lichttherapie
   81. Lingerie aangepast
   82. Logeerkosten
   83. Logopedie
   84. Mammaprothese
   85. Mantelzorg
    1. Mantelzorgcursus
    2. Mantelzorgmakelaar
    3. Vervangende mantelzorg
   86. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
   87. Medicijnen
   88. Medisch specialistische zorg
    1. Nieuwe experimentele behandelingen
   89. Mobiliteitshulpmiddelen
   90. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
   91. Mondzorg bij ongevallen
   92. MRA beugel
   93. MRI scan
   94. Oncologische nazorg
   95. Online gezondheidsprogramma
   96. Ooglaseren
   97. Ooglidcorrectie
   98. Oogprothese
   99. Orgaantransplantatie
   100. Orthese
   101. Orthodontie
   102. Orthodontie in bijzondere gevallen
   103. Orthopedische schoenen
   104. OSAS apparatuur
   105. Pakketoverzichten
   106. Palliatief terminale zorg
   107. PEP masker
   108. Personenalarmering
   109. Pgb verpleging en verzorging
   110. Plastische chirurgie
   111. Plaswekker
   112. Positietrainer
   113. Prothese
   114. Pruik
   115. Redressiehelm
   116. Reiskosten ouders buiten woonplaats
   117. Reisvaccinaties
   118. Revalidatie
   119. Robotmanipulator en eetapparaten
   120. Schrijfmachine rekenmachine
   121. Second opinion
   122. Slijmuitzuigapparatuur
   123. Solo apparatuur
   124. Spataderen
   125. Specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
   126. Sportarts advies
   127. Spraakversterker
   128. Spraakvervangende hulpmiddelen
   129. Sta orthese
   130. Stemprothese en tracheostoma
   131. Sterilisatie
   132. Steunzolen en overige voethulpmiddelen
   133. Stoel aangepast
   134. Stomamateriaal
    1. Dagprijzen
   135. Stoppen met roken
   136. Tactiele leesapparatuur
   137. Tafel aangepast
   138. Tand en mondzorg
   139. Tandzorg bijzondere gevallen
   140. Tandzorg tot 18 jaar
   141. Tandzorg vanaf 18 jaar
   142. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   143. Thuisbewakingsmonitor
   144. Thuisdialyse
   145. Trippelstoel
   146. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
    1. Lijst van uitleenhulpmiddelen
   147. Valpreventie
   148. Verbandmiddelen
   149. Verbandschoenen
   150. Verbruiksartikel
   151. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
   152. Vernevelaar en hypertoon zout
   153. Verslavingszorg
   154. Vervoer
   155. Verzorgingsartikelen
   156. Voeding hulpmiddel toediening
   157. Voedingsadvies
   158. Voetzorg
    1. Voetbehandelingen
    2. Voetzorg bij diabetes
    3. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1
    4. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2 3 of 4
   159. Voorlees en memoapparatuur
   160. Voorwaardelijke zorg
   161. Voorwaarden
    1. Collectief
    2. Collectief 2021
    3. CZdirect ING
    4. CZdirect 2021
    5. CZdirect 2020
    6. CZdirect 2019
    7. Individueel
   162. Voorzetkamer
   163. Vruchtbaarheidsbehandelingen
    1. IVF en ICSI
    2. KI en IUI
   164. Wachttijden
    1. Wachttijden Fysiotherapie en oefentherapie Cesar_Mensendieck
    2. Wachttijden Geriatrische revalidatiezorg
    3. Wachttijden GGZ
    4. Wachttijden Huisarts
    5. Wachttijden Hulpmiddelen
    6. Wachttijden Mondzorg
    7. Wachttijden MSZ
    8. Wachttijden Staarbehandeling
    9. Wachttijden Thuiszorg in de laatste levensfase
    10. Wachttijden Wijkverpleging
   165. Wek en waarschuwingsinstallatie
   166. Wijkverpleging
   167. Wijzigingen
    1. 50 plus
    2. Basis
    3. Basis Collectief
    4. Basisverzekering
    5. Comfort
    6. CZdirect Aanvullend
    7. CZdirect Tand 1 75
    8. CZdirect Tand 1 100
    9. CZdirect Tand 2 75
    10. Excellent
    11. Gezinnen
    12. Ideaal
    13. Jongeren
    14. Plus
    15. Plus Collectief
    16. PlusExtra Collectief
    17. Start
    18. Supertop
    19. Tandarts
    20. Tandarts Collectief
    21. Top
    22. Top Collectief
    23. TandExtra
    24. TandCompleet Collectief
    25. TandStart Collectief
   168. Zelfmanagement
   169. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
   170. Zelfstandig behandelcentrum
   171. Zitorthese en ligorthese
   172. Zorg voor zintuiglijk beperkten
   173. Zuurstof
   174. Zwangerschap en geboorte
   175. Zwangerschapscursus
   176. Zwangerschapsonderzoek
  3. Extra

   1. App de verpleegkundige
   2. Controleer uw huid met SkinVision
   3. Slaaptest
   4. Dementie
    1. Magazine
    2. Online seminars
    3. Dementie herkennen
    4. Omgaan met dementie
    5. Mantelzorg bij dementie
   5. FitzMe
   6. Get Fit Programma
   7. Gezonder leven met een leefstijlcoach
   8. Gezondheidslijn
   9. Goed gesprek met de dokter
   10. Hoe regel je dagbesteding
   11. Hoe regel je huishoudelijke hulp
   12. Klantvoordeel
    1. Brillen en lenzen korting
    2. Computerbril
    3. Huisstofmijtallergie
    4. Kinderbrillen
    5. Kookboek
    6. Sporten met korting
    7. Sportkleding
    8. Thuisvaccinatie
    9. UV Fashions
   13. Hoe regel je hulp bij administratie
   14. Hoe regel je hulpmiddelen
   15. Hoe regel je logeeropvang
   16. Hoe regel je persoonlijk alarm
   17. Hoe regel je verpleging en verzorging
   18. Hoe regel je vervangende mantelzorg
   19. Hoe regel je vervoer
   20. Hoe regel je woningaanpassing
   21. Hoe kiest u een verpleeghuis
   22. HulpWijzer
    1. Vervoer
    2. Huishoudelijke hulp
    3. Verpleging en verzorging
    4. Dagbesteding
    5. Woningaanpassing
    6. Hulpmiddelen
    7. Vervangende mantelzorg
    8. Verhuizen naar een Instelling
    9. Administratie
    10. Zorg in de laatste levensfase
    11. Individuele begeleiding
    12. Volmacht
    13. GGZ
   23. Kanker
   24. Keuzehulp
   25. Mantelzorg
    1. Mantelzorg producten
    2. Bescherm uzelf en uw naaste
    3. Tips van de mantelzorgmakelaar
     1. Vervangende mantelzorg tijdens vakantie
     2. Wanneer betaalt u een eigen bijdrage
     3. Wanneer hebt u recht op wijkverpleging en hoe regelt u dat
     4. Zo regelt u een indicatie voor langdurige zorg Wlz
    4. Zorgverlof
    5. Checklist is het veilig in huis
    6. Respijtzorg
    7. Voorkom eenzaamheid bij uw naaste
    8. Voorkom overbelasting
    9. Werk en mantelzorg
   26. Medisch specialisten
   27. Online gezondheidsprogramma
   28. Online GGZ
   29. Second opinion
    1. Best Doctors
   30. Stress test
   31. Webinars
   32. Wachtlijstbemiddeling
   33. Wegwijs in de wet langdurige zorg
   34. Zorgteam
   35. Zorg in de laatste levensfase
   36. Zwangerschap en geboorte
    1. Kraampakket
  4. Service en contact

   1. 18 jaar dit moet je regelen
   2. Aanmelden voor de nieuwsbrief
   3. Acceptemail
   4. Acceptgiro
   5. Afmelden voor de nieuwsbrief
   6. Akkoordverklaring aanvragen
   7. Akkoordverklaring bekijken
   8. Akkoordverklaring voor zorg
   9. Alle declaraties bekijken
   10. Automatische incasso
   11. Belrobot helpt met het voorkomen van betaalproblemen
   12. Betaalwijze wijzigen
   13. Betalen premie na wijziging polis
   14. Betalingsregeling aanvragen
   15. Bezoek een CZ kantoor
   16. Buitenlandse zorgkosten declareren
   17. Collectieve verzekering wijzigen
   18. CZ magazine
   19. Declaratieformulier aanvragen
   20. Eigen bijdrage medicijnen
   21. Eigen risico gespreid betalen
   22. Eigen risico wijzigen
   23. Geboorte doorgeven
   24. Gevolgen scheiden of uit elkaar gaan
   25. Gezinslid toevoegen
   26. Gezinslid uitschrijven
   27. Hoe herkent u valse berichten
   28. Hoe we helpen als u uw rekeningen niet kunt betalen
   29. Incassomoment wijzigen
   30. Informatie opvragen voor iemand anders
   31. Kijk welke zorg u vergoed krijgt
   32. Klacht melden
   33. Mijn CZ
   34. Naar de apotheek
   35. Nieuwe zorgpas aanvragen
   36. Openstaande rekeningen bekijken
   37. Overstappen op digitale post
   38. Persoonsgegevens wijzigen
   39. Pgb verpleging en verzorging aanvragen
   40. Pgb verpleging en verzorging declareren
   41. Pgb verpleging en verzorging wijzigen
   42. Polis en gegevens wijzigen bij overlijden
   43. Postadressen
   44. Reiskosten declareren
   45. Rekening eigen risico betalen
   46. Rekeningnummer cz
   47. Rekeningnummer wijzigen
   48. Scheiding doorgeven
   49. Stand eigen risico bekijken
   50. Stand maximale vergoedingen bekijken
   51. Stuur uw vraag
   52. Telefoon
   53. Terugbetaling eigen risico
   54. Tips om uw premie te verlagen
   55. Trouwen of samenwonen
   56. Uitzonderingen bij uw aanmelding
   57. Uw pakket bekijken
   58. Uw zorgkosten bekijken
   59. Vergoeding niet gecontracteerde zorg
   60. Vergoedingen bekijken
   61. Verhaalservice na ongeval of medische misser
   62. Verschil tussen natura en restitutie
   63. Vind en vergelijk de kosten van uw behandeling
   64. Voor deze zorg betaalt u geen eigen risico
   65. Voordelen gecontracteerde zorg
   66. Waarom verschillen de kosten voor een behandeling per ziekenhuis
   67. Wanneer kunt u tussentijds opzeggen
   68. Wat doet een praktijkondersteuner
   69. Wat is het voorkeursbeleid
   70. Welke kosten betaalt u bij de apotheek
   71. Whatsapp
   72. Wijziging doorgeven
   73. Zo werkt uw zorgverzekering
   74. Zoek tarieven
   75. Zorgkosten declareren
   76. Zorgkosten en financiele gevolgen bij overlijden
  5. Formulieren

   1. Aanvraag condooms CZdirect
   2. Ongeval melden Just
  6. Thema

  7. Stoppen met roken

  8. Slaapproblemen

   1. Beter slapen
   2. Slecht slapen
  9. Stress

   1. Oorzaken van stress
   2. Stress verminderen
   3. Wat is stress
  10. Overgewicht en afvallen

   1. Heb ik een gezond BMI
   2. Wat is een gezond gewicht
   3. Wat is een gezond vetpercentage
  11. Coronavirus

   1. Herstel na corona
  12. Declaratie niet geleverde zorg Zvw pgb in verband met Corona

  13. Verder

   1. Lynn
  14. Verschil CZ en CZdirect

  15. Depressie

  16. Ziekenhuis

  17. Deel uw ervaringen

  18. Behandeling tandartsangst

  19. Nieuwsbrieven

  20. Cookies

   1. Wijzigen
   2. Overzicht
  21. Disclaimer

  22. Privacy

 2. MKB

  1. Collectieve zorgverzekering mkb

   1. Afsluiten collectieve zorgverzekering mkb
   2. Voordelen
   3. Collectieve zorgverzekering voor medewerkers
  2. Contact

  3. Fysieke belasting

   1. Help medewerkers goed omgaan met fysieke belasting
   2. Omgaan met fysieke belasting bij zittend werk
  4. Mantelzorg en werk

  5. Samen werken aan gezonde medewerkers

   1. Zorgcoach
    1. Werkt samen met de arbodienst
    2. Contact
   2. Branches
    1. Agrarische sector
    2. Bouw
    3. Groot en detailhandel
    4. Horeca
    5. Industrie
    6. Onderwijs
    7. Transport
    8. Zakelijke dienstverlening
    9. Zorg
 3. Zakelijk

  1. De waarde van collectiviteiten

  2. Aanmelden zakelijke nieuwsbrief

  3. Arbeidsrisico's

   1. Fysieke belasting
    1. Kom in gesprek
    2. Bedrijven met fysiek zwaar werk
    3. Kennisorganisaties
    4. Zorginstellingen
    5. Inspiratie
     1. Motiveer thuiswerkers meer te bewegen
     2. Betaalbare innovaties om fysieke belasting aan te pakken
     3. De positieve gevolgen van vergrijzing
     4. Het verschil tussen RSI en KANS en wat je eraan kunt doen
     5. Hoe de CZ Interventie Expert helpt bij fysieke klachten
     6. Minicollege fysieke belasting
     7. Oplossingen voor fysieke klachten zijn vaak doodeenvoudig
     8. Wie geen slurf heeft moet slim zijn
     9. Achterhaal de oorzaken van klachten
     10. Fysiek zwaar werk verlichten en de keerzijde
     11. Fysieke belasting een gevaar voor kennisorganisaties
     12. Fysieke belasting in cijfers
     13. Help medewerkers goed omgaan met fysieke belasting
     14. Help uw personeel van fysieke klachten af
     15. Omgaan met fysieke belasting bij zittend werk
     16. Suggesties voor gezonde oudere medewerkers
     17. Waarom thuiswerkers fysieke klachten krijgen en wat HR kan doen
     18. Zorgprofessionals vergeten goed voor zichzelf te zorgen
     19. De 5 Ws van verzuim verminderen
     20. Over geurende koffie en een oude barista
     21. Mijn hart is geblesseerd
     22. Webinar
    6. Direct aan de slag
    7. Toolkit fysieke belasting
    8. Zittend werk en fysieke overbelasting
   2. Gezondheidsrisico's nu en straks
   3. Mantelzorg en werk
    1. Inspiratie
     1. De definitie van mantelzorg
     2. Feiten en cijfers
     3. Gedeelde verantwoordelijkheid of niet
     4. Herken overbelasting bij mantelzorgers
     5. Hoe voert u een goed gesprek
     6. In 7 stappen naar mantelzorgbeleid
     7. Ondersteuning mantelzorgers
     8. Overleg met mantelzorgers over werk
     9. Verhaal van een mantelzorger met een dubbele baan
     10. Wat vindt werkgevend Nederland
     11. Wettelijke verlofregelingen
    2. Contact
    3. Mantelzorgtoolkit
   4. Slechthorendheid en werk
    1. De gevolgen van gehoorproblemen
    2. Inspiratie
     1. Over gehoorproblemen hoor je zelden iets
    3. 7 oplossingen voor gehoorproblemen
    4. Gehoorschade voorkomen
   5. Vergrijzing
    1. Inspiratie
     1. 3 tips om ouderen gezond en inzetbaar te houden
     2. 5 misverstanden over ouderen op het werk
     3. Gezondheid van oudere werknemers
     4. Zijn oudere medewerkers gevoeliger voor werkstress
  4. Contact

   1. Videobellen
  5. Diensten

   1. Bedrijfsgezondheidswijzer
   2. Bedrijfsgezondheidswijzer fysieke belasting
   3. Bedrijfsgezondheidswijzer werkstress
   4. Bedrijfszorgtraject
   5. Interventies
    1. Bewegen en gezond eten regelmatige werktijden
    2. Emoties verwerken
    3. Gezond eten en bewegen onregelmatige werktijden
    4. Ontspanning en werk-privébalans
    5. Psychische hulp in onzekere tijden
   6. Interventie expert
    1. Contact
    2. Aanvragen interventie expert
   7. Interventiewijzer
    1. Alcohol drugs en medicijnen
    2. Bedrijfsgerelateerde opleidingen
    3. Preventief onderzoek
    4. Leefstijlinterventies
    5. Mentaal
    6. Fysiek
    7. Mentale kracht
    8. Reintegratie en outplacement
    9. Loopbaan
   8. Zorgconsumptierapportage
    1. Aanvragen zorgconsumptierapportage
  6. Downloads

  7. Gezondheidsrisico's ontdekken

  8. HR Jaarplan

   1. Inspiratie
    1. 6 tips om directie te overtuigen in gezondheid te investeren
    2. Budget bepalen voor gezonde medewerkers
    3. De 5 grootste HR uitdagingen
    4. Doelstellingen bepalen
    5. Gezondheid in jaarplan
    6. Hoe big data helpen draagvlak te vergroten
     1. Zo helpt CZ draagvlak vergroten
    7. In 5 stappen naar een nieuw gezondheidsbeleid
    8. Vijf elementen die niet mogen ontbreken in een goed HR plan
  9. Inzetbaarheid financieren

   1. Inspiratie
    1. Beperk het financiele risico van verzuim
    2. Financieren inzetbaarheid
    3. Investeren in gezondheid alle financieringsbronnen op een rij
  10. Inzetbaarheid organiseren

   1. Inspiratie
    1. 5 argumenten om te investeren in preventie
    2. 5 voorwaarden om ontspannen over leefstijl te praten
    3. 7 gezonde initiatieven
    4. 7 tips om verzuim terug te dringen
    5. Adviseurs over inzetbaarheid en vitaliteit
    6. Hoe wachtlijstbemiddeling 60 mille bespaart
     1. Help uw medewerkers met wachtlijstbemiddeling
    7. Interventies bij wachtlijsten psychische zorg
    8. Kosteloos advies over gezondheid
    9. Medewerkers motiveren gezond te blijven
    10. Medewerkersprofiel bepaalt inzet van interventies
     1. Hoogopgeleiden
     2. Jongeren
     3. Lager geschoolden
     4. Ouderen
    11. Nederlandse multinational duurzame inzetbaarheid
    12. Oudere werknemers duurzaam inzetbaar
    13. Over leefstijl praten op de werkvloer
    14. Suggesties voor gezonde oudere medewerkers
    15. Zo veranderen al uw medewerkers hun leefstijl
  11. Klantverhalen

   1. De mantelzorgdilemmas van BCC
   2. Hoe Ictivity naar een jaarkalender vol gezondheid ging
   3. Slaapapneu de succesvolle aanpak van AB Texel groep
   4. Vrachtwagenchauffeurs in turbovaart naar diagnose slaapapneu
   5. 5 HR lessen van PostNL
   6. De les van CNC
   7. Hoe een gezondheidsplan de inzetbaarheid verhoogt bij DSV
   8. Meandergroep zet medewerkers in hun eigen kracht
   9. Wat Desso doet om medewerkers gezond te houden
   10. Wat Engie doet om medewerkers gezond te houden
   11. Wat heeft de aandacht voor gezondheid Desso opgeleverd
   12. De cultuuromslag van Teleperformance versneld door corona
   13. Waarom BDO werk maakt van duurzame inzetbaarheid
   14. Wat heeft de aandacht voor gezondheid Engie opgeleverd
   15. Zo helpt de interventiewijzer bij het gezondheidsbeleid van Nunhems
  12. Verzuim verminderen

   1. Verzuimbeleid
  13. Verzekeringen

   1. Collectief contract
    1. Offerte aanvragen
   2. Expat Health Service
   3. Interventieverzekering
    1. Offerte aanvragen interventieverzekering
   4. Hoe kiest u de juiste collectieve zorgverzekering
   5. Inspiratie
    1. Haal meer uit uw collectieve zorgverzekering
    2. Hoe HR en verzekeraar komen tot afspraken op maat
    3. Waarom aanvullende verzekeringen goed zijn
    4. Regel uw collectief contract op tijd
    5. Ontdek de voordelen van veel collectieve deelnemers
    6. Zonder gedoe een nieuwe collectiviteit
  14. Investeren in leefstijl loont

 4. ZZP

  1. Basisverzekeringen

  2. Aanvullende verzekering

  3. Tandartsverzekering

  4. Fit Check

  5. Zorgcoach

   1. Contact ZZP Zorgcoach
  6. Het verhaal van Esmie

  7. Het verhaal van Frank

  8. Het verhaal van Tessa

 5. Intermediair

  1. Offerte aanvragen

  2. Bedrijfszorg

  3. Zorgverzekeringen

  4. Contact

 6. Zorgaanbieder

  1. Zorgsoorten

   1. Alternatieve zorg
    1. Beleid
    2. Overeenkomst
    3. Declareren
    4. Contact
   2. Eerstelijnszorg
    1. Eerstelijnsdiagnostiek
     1. Beleid
    2. Eerstelijnsverblijf
     1. Beleid
     2. Declareren
     3. Contact
     4. Downloads
    3. Gecombineerde leefstijlinterventie
     1. Beleid
     2. Declareren
     3. GLI in tijden van coronacrisis
     4. Overeenkomst
     5. Contact
    4. GZSP
     1. Beleid
     2. Downloads
     3. Declareren
     4. Contact
    5. Huisarts
     1. Beleid
      1. Wondzorg en de rol van de huisarts
      2. Palliatieve zorg en de rol van de huisarts
      3. POH GGZ
     2. Declareren
     3. Formulariumgericht voorschrijven
     4. Huisartsenzorg tijdens covid 19
     5. Overeenkomst
      1. Aanvragen
     6. Downloads
     7. Contact
    6. Huisartsendienstenstructuur
     1. Beleid
     2. Overeenkomst
     3. Declareren
     4. Contact
    7. Multidisciplinaire zorg
     1. Beleid
      1. Inkoopkaders en zorgstandaarden
     2. Contact
    8. Wijkverpleging
     1. Beleid
      1. Integrale compensatieregeling
      2. Wondzorg en de rol van de wijkverpleegkundige
      3. Palliatieve zorg en de rol van de wijkverpleegkundige
      4. Zorgplan aanvraag pgb
      5. Thuiszorgtechnologie
     2. Overeenkomst
     3. Declareren
     4. Contact
    9. Zorginnovatie Eerstelijn
   3. Farmacie
    1. Beleid
     1. Akkoordverklaring
    2. Declareren
     1. Declaraties bereidingen
     2. Declaraties medicatiebeoordeling
    3. Overeenkomst
    4. Contact
    5. Downloads
    6. Nieuws
     1. Aanpassing preferente aanwijzing Calcipotriol Betamethason
     2. Methotrexaat Focus injecties als voorkeursmiddel
     3. Per 1 januari 2022 Thyrofix preferent bij CZ
     4. Per 1 maart 2021 Humalog als preferente insuline Lispro
     5. Voorbereiding op de contractering voor 2022
     6. Wijziging in het aanvragen van medicijnen
     7. Per 1 maart 2021 NovoRapid als preferente insuline Aspart
     8. Belangrijke wijziging in declareren via Vecozo
     9. Per 1 mei 2021 salmeterol fluticason discus preferent
     10. Voorbereiding contractering 2021
     11. Niet opgehaalde geneesmiddelen
     12. Vergoeding Emtricitabine tenofovirdisoproxil
     13. Informatie over de resultaten van de Waardemonitor 2018
     14. Aangepaste puntentelling classificatie 2017
     15. Aanvullende voorkeursgeneesmiddelen 2018
     16. Anticonceptiva en Homeopathie vanaf 2021
     17. Atozet niet langer vergoed door CZ
     18. Bijlage 2 voorwaarden niet altijd duidelijk
     19. Bijzonder contract voor Apotheek Asten
     20. CZ groep wijst Abasaglar aan als preferente insuline glargine
     21. CZ trekt preferente aanwijzing cholecalciferol in
     22. Foutief declareren kliniekverpakkingen
     23. Geconfronteerd met vervalste recepten
     24. Glatirameer preferent aangewezen
     25. Medicatiebeoordelingen
     26. Meningokokken ACWY vaccinatie inhaalcampagne voor jongeren
     27. SGLT 2 remmers bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
     28. Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen met valsartan
     29. Uitloopovereenkomst verbandmiddelen
     30. Uw voorbereiding op de contractering farmaceutische zorg 2019
     31. Vergoeding parallel geïmporteerde geneesmiddelen
     32. Voorbereiding contractering farmacie 2020
     33. Voorkeursgeneesmiddelen 2019 2020
     34. Voorwaarden medicatiebeoordeling
     35. Waardemonitor 2019
     36. Afleveren en declareren dure geneesmiddelen
     37. Aanmelden nieuwsbrief farmacie
     38. Apotheekgegevens tijdig kenbaar maken bij Vektis
     39. Apotheekhoudende en voorschrijver verantwoordelijk voor Medische Noodzaak
     40. Artikelpreferente valsartan 160mg van Centrafarm tijdelijk niet beschikbaar
     41. CZ Waardemonitor Farmacie 2018 beschikbaar
     42. Fampyra niet opgenomen in de basisverzekering
     43. Indicatie uitbreiding preferente pregrabaline
     44. Indicatoren voor classificatie 2019
     45. Leveren en declareren van katheters in geval van spoed
     46. Niet opgehaalde geneesmiddelen
     47. PREM in CZ Kwaliteitsmonitor Openbare Farmacie 2017
     48. Protocollen bij aflevering Bijlage II geneesmiddelen
     49. Uw voorbereiding op de contractering farmaceutische zorg 2018
     50. Voorkeursgeneesmiddelen 2018
     51. Waar vind ik meer informatie over de resultaten van de Kwaliteitsmonitor
   4. Geboortezorg
    1. Beleid
    2. Overeenkomst aanvragen
    3. Declareren
    4. Contact
    5. Downloads
   5. Geriatrische revalidatiezorg
    1. Beleid
    2. Overeenkomst
    3. Declareren
     1. Geriatrische revalidatiezorg
    4. Contact
    5. Downloads
   6. GGZ
    1. Beleid
    2. Declareren
     1. Tarieven
    3. Downloads
    4. Omzetmaximum ggz
    5. Overeenkomst aanvragen
    6. Selectieve inkoop
    7. ZorgPrestatieModel
    8. Contact
    9. Nieuws
     1. Uitvoer akkoordverklaringen GGZ 2022
     2. Informatiesessie Inkoopbeleid 2022
     3. Addendum inkoopbeleid GGZ 2022
     4. Akkoordverklaring voor ongecontracteerde ambulante GGZ vanaf 2022
     5. Bepaling omzetmaximum 2022 vrijgevestigde praktijken
     6. Bij-contracteren
     7. Geen burnout-behandeling declareren onder andere diagnose
     8. Nieuwe versie inkoopbeleid GGZ 2022
     9. Publicatie tariefpercentages 2021
     10. Wijziging inkoopbeleid GGZ 2022
     11. Wijziging inkoopbeleid GGZ 2022 deadline
     12. Uitstel start contractering
     13. Kwaliteitskader eet en persoonlijkheidsstoornissen
   7. Hulpmiddelen
    1. Beleid
     1. Akkoordverklaring
     2. Beoordeling wondverbandmiddelen
     3. Wondzorg
    2. Declareren
     1. Codering en tarieven
     2. Declareren zonder overeenkomst
     3. Natura of restitutie
    3. Overeenkomst
     1. Overeenkomst 2019
     2. Overeenkomst 2020
     3. Overeenkomst aanvragen
     4. Digitaal contracteren
    4. Wijzigen gegevens
    5. Downloads
    6. Contact
     1. Contact duurzame hulpmiddelen
     2. Contact verbruikshulpmiddelen
   8. Medisch specialistische zorg
    1. Beleid
     1. Selectieve zorginkoop
    2. Declareren
    3. Overeenkomst
    4. Downloads
    5. Palliatieve zorg en de rol van de medisch specialist
    6. Wondzorg en de rol van ziekenhuizen en medisch specialisten
    7. Contact
   9. Mondzorg
    1. Beleid
     1. Akkoordverklaring
     2. Implantologie
     3. Kaakchirurgie
     4. Preventieve mondzorg
     5. Tandprothetici
    2. Overeenkomst
     1. Overeenkomst implantologie
     2. Overeenkomst jeugdtandverzorging
     3. Overeenkomst tandprothetici
     4. Samenwerking angsttandarts
    3. Declareren
     1. Tarieven
    4. Nieuws
     1. Nieuwe aanvragen via Vecozo portaal
     2. Tarieven aangepast OVA-regeling
    5. Contact
   10. Multidisciplinaire zorg
    1. Beleid
    2. Terugstorten gelden
    3. Overeenkomst
    4. Downloads
   11. Paramedische zorg
    1. Fysiotherapie
     1. Beleid
      1. Akkoordverklaring
      2. Beheersmodel
      3. Spiegelinformatie
      4. Module behandelindex
      5. Module patiëntervaring
      6. Module intervisie
      7. Module minimale dataset
      8. Module transparantie
     2. Aanmelden nieuwsbrief fysiotherapie
     3. Overeenkomst
      1. Wijzigen
      2. Aanvragen
     4. Declareren
    2. Logopedie
     1. Beleid
      1. Kwaliteitscyclus
      2. Spiegelinformatie
      3. Module transparantie
     2. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
     3. Declareren
    3. Ergotherapie
     1. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
     2. Beleid
      1. Spiegelinformatie
     3. Declareren
    4. Dietetiek
     1. Beleid
      1. Spiegelinformatie
     2. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
     3. Declareren
    5. Huidtherapie
     1. Beleid
      1. Akkoordverklaring
     2. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
     3. Declareren
    6. Oefentherapie
     1. Beleid
      1. Akkoordverklaring
      2. Module datagedreven werken
      3. Spiegelinformatie
      4. Transparantiemodule
     2. Declareren
     3. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
    7. Voetzorg
     1. Beleid
      1. Akkoordverklaring
     2. Declareren
      1. Voetzorg vanuit aanvullende verzekering
     3. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
    8. Gezichtsbehandeling
     1. Beleid
     2. Declareren
    9. Contact voetzorg en gezichtsbehandeling
    10. Paramedische herstelzorg
    11. PREM
    12. Beleid op school
     1. Structurele behandeling
     2. Volledige behandelreeks
    13. Selectieve zorginkoop
    14. Contact
     1. Veelgestelde vragen paramedische zorg
   12. Vervoer
    1. Beleid
     1. Akkoordverklaring
     2. Afspraken zorggarantie
     3. Inrichtingseisen rolstoelvervoer
     4. Inrichtingseisen taxivervoer
    2. Declareren
     1. Servicebureaus
     2. Voorwaarden
    3. Overeenkomst
    4. Contact
   13. Zintuiglijk gehandicaptenzorg
    1. Beleid
    2. Declareren
     1. Zintuiglijk gehandicaptenzorg
    3. Overeenkomst aanvragen
    4. Contact
   14. Controles
    1. Samenloop
   15. Stoppen met roken
   16. Declareren zonder overeenkomst
  2. Zorginkoopbeleid

   1. Alles voor betere zorg
   2. Digitale zorg
   3. Zorginkoopbeleid 2021
   4. Visie op zorg
    1. Waarom selectieve zorginkoop
   5. Duurzame coalities
    1. Voorbeelden uit de praktijk
    2. Zo werkt een duurzame coalitie
   6. Visie op kwaliteit
   7. Regioregie
   8. Patiëntparticipatie
   9. Samen beslissen
    1. Samen Beslissen in de praktijk
   10. Samen aan de slag voor wondzorg
    1. Integrale wondzorgketen leidt tot beter wondzorg
    2. Samen de controle op complexe wonden
   11. Samen werken aan toekomstbestendige dementiezorg
    1. Inzicht in dementienetwerk met netwerk reviewscan
   12. Zorginnovatie
    1. Samenwerking CZ en Skinvision
    2. Uw idee over zorginnovatie
   13. Samen werken aan betere palliatieve zorg
    1. Centrale zorgverlener thuis
    2. Samenspel formele en informele zorg
    3. Samenwerking tussen professionals
    4. Specialistische kennis
    5. Wilsverklaring
    6. Zorg in de laatste levensfase
   14. CZ en Nationale Nederlanden
  3. Coronavirus

  4. Geschillenregeling

  5. Contact

   1. Stuur uw vraag
   2. CZ logo aanvragen
   3. Gegevens mijn zorgaanbod aanpassen
 7. Over CZ

  1. Beveiligingsprobleem melden

  2. Uw ervaring helpt

  3. Wie wij zijn

   1. Profiel
   2. Waardecreatie
   3. Bestuur en organisatie
    1. Ledenraad
     1. Denk mee met de ledenraad
    2. Raad van bestuur
    3. Raad van Commissarissen
   4. Jaarverslagen
    1. Jaarcijfers basisverzekering 2017
    2. Jaarcijfers basisverzekering 2016
    3. Jaarcijfers basisverzekering 2015
    4. Jaarcijfers basisverzekering 2014
  4. Wat wij doen

   1. Dit doet CZ tegen fraude
   2. Privacy
   3. Zorg verbeteren
    1. Afspraken met zorgverleners
     1. Alternatieve zorg
     2. Eerstelijnsverblijf
     3. Farmacie
     4. Geboortezorg
     5. Gecombineerde leefstijlinterventie
     6. Geriatrische revalidatiezorg
     7. Mondzorg
      1. Gewoon gaaf
     8. Paramedische zorg
     9. Voetzorg
     10. Wijkverpleging
     11. Medisch specialistische zorg
      1. Expertzorg bij maag en slokdarmkanker
      2. Heupprothese of knieprothese
     12. GGZ
      1. Beoordelingen persoonlijkheidsstoornissen
     13. Huisartsenzorg
     14. Hulpmiddelen
      1. Oogplakboek
     15. Zorg in de laatste levensfase
     16. Zittend ziekenvervoer
     17. Zintuiglijk gehandicaptenzorg
     18. Waarom we sommige zorg selectief inkopen
      1. GGZ
      2. Medisch specialistische zorg
      3. Paramedische zorg
     19. Omzetplafond
    2. E-health
    3. Expertzorg
    4. Farmacie
     1. Veelbelovende medicijnen
    5. Gepersonaliseerde zorg
    6. Samen werken we aan goede palliatieve zorg
    7. Samenwerken met zorgverleners
     1. Thuis naar het ziekenhuis
     2. Zelf thuis gips verwijderen
    8. Zo krijgt u de beste zorg
    9. Patientparticipatie
   4. Service
    1. Klanttevredenheidsonderzoek
     1. Resultaten
   5. Premiebeleid
    1. Berekening premie
  5. In de maatschappij

   1. Betrokkenheid
   2. CZ Fonds
    1. CZ Verwenzorgprijs
    2. CZ Zorgprijs
    3. Projecten
    4. Contact
     1. Stuur uw vraag
   3. MVO
    1. Beleggingen
  6. Werken bij CZ

  7. Nieuws

   1. Arno van Son stopt als bestuurder zorgverzekeraar CZ
   2. Eén coördinatiepunt voor acute ouderenzorg in West-Brabant
   3. Huisartsenpraktijk Pallion in Hulst gestart met digitale toegang
   4. Methotrexaat injectie Focus Care voorkeursmiddel
   5. CZ maakt zorgpremie voor 2022 bekend
   6. CZ maakt regionale meerjarige afspraak met Zuid-Limburgse huisartsen
   7. CZ werkt samen met zorgorganisaties en gemeente Hoeksche Waard aan toekomstbestendige ouderenzorg
   8. Duurzame Coalitie CZ en BENU maakt zorgvernieuwing mogelijk
   9. Eerste huisartsenpraktijk in Zeeland gestart met online triage
   10. Nieuwe leidraad machtigingsaanvraag MSR in gebruik genomen
   11. Overnamekandidaat gevonden voor failliet Stepwork Transgenderzorg
   12. Tekortkoming risicoverevening belemmert opschaling zorginnovaties
   13. Update faillissement Stepwork Transgenderzorg
   14. Zorgverzekeraar CZ komt met boek over impactmethode
   15. Zorgverzekeraars helpen curator Stepwork Transgenderzorg
   16. CZ draagt bij aan extra kraamzorg ondersteuning voor kwetsbare gezinnen in Zuid Limburg
   17. Ministeries sluiten aan bij succesvolle Zuid Limburgse gezondheidsaanpak
   18. CZ groep publiceert Jaarverslag 2020
   19. Innovatiebeleidsregel maakt integrale leefstijlcoaching voor kinderen mogelijk
   20. Met hulp van CZ gaat Radboudumc mensen helpen fitter een operatie in te gaan
   21. CZ publiceert inkoopbeleid 2022
   22. CZ sluit met tanteLouise eerste duurzame coalitie voor toekomstbestendige ouderenzorg
   23. Huisartsen in Limburgse Mijnstreek lanceren samen met CZ nieuwe regionale patiënten-app
   24. Transfertafel Midden Brabant vindt sneller hulp voor ggz clienten
   25. Inzoomen op de regio om knelpunten in de zorg aan te pakken
   26. CZ stuurt brief aan ouders van kinderen die niet naar de tandarts gaan
   27. CZ gaat budget voor GGZ zorg meer inzetten op behandeling psychisch meest kwetsbaren
   28. CZ participeert in consortium voor nieuwe diagnostische techniek bij kankerbehandeling
   29. MMC en CZ slaan handen ineen voor darmkankerpatient
   30. Aanvullende maatregelen om zorgaanbieders te ondersteunen tijdens coronacrisis
   31. Betere samenwerking nodig voor zelfstandig wonende ouderen
   32. Bijzonder contract voor Alphega apotheek Asten
   33. CbusineZ investeert in datasciencesysteem om aanrijtijden ambulances te verbeteren
   34. CZ aanwezig bij lancering SchuldenlabNL
   35. CZ en Ronald McDonald Huis gaan drie jaar samenwerken
   36. CZ helpt klanten met laagdrempelig opsporen huidkanker met Skinvision
   37. CZ maakt premie bekend
   38. CZ maakt zorgpremie bekend
   39. CZ medewinnaar ICT Award
   40. CZ nog drie jaar titelsponsor Tilburg Ten Miles
   41. CZ ontdekt grote fraude met Thaise ziekenhuisfacturen
   42. CZ stimuleert goede voordeurscreening GGZ
   43. CZ stuurt op verantwoorde medicijnproductie
   44. CZ wil optimale behandelkans patienten uitgezaaide longkanker
   45. CZ Zorginkoopbeleid 2021
   46. De huisartsenpraktijk van de toekomst staat in Zuid Limburg
   47. Duidelijkheid voor wensmoeders
   48. Eerste invulling duurzame coalitie GGz Breburg en CZ start met mentale gezondheidscentra
   49. Elkerliek en CZ bekrachtigen duurzame coalitie
   50. ETZ en zorgverzekeraar CZ vormen Duurzame Coalitie
   51. Gegarandeerde oogheelkundige zorg voor de regio Zuidoost Brabant
   52. GGz Breburg en zorgverzekeraar CZ gaan duurzame coalitie aan
   53. Jaarverslag CZ groep 2019
   54. Joep de Groot nieuwe bestuursvoorzitter CZ
   55. Keuzewijzer Houvast Dementie voor mantelzorgers dementie in Zeeland
   56. Lef nodig voor radicaal andere aanpak multiproblematiek
   57. Maatregelen om zorgverleners te ondersteunen bij aanpak coronavirus
   58. Mantelzorgers gebaat bij inzicht en ondersteuning
   59. Mantelzorgtest CZ ondersteunt mantelzorgers
   60. Medewerkers CZ aan de slag in de zorg
   61. Medisch specialist Prisma netwerk denkt op afstand mee met huisarts
   62. Meerjarencontract HagaZiekenhuis met CZ en Menzis
   63. Mentaal Beter en CZ sluiten duurzame coalitie
   64. Mentech Innovation wint CZ Zorgprijs 2018
   65. Menzis Zilveren Kruis en CZ doen oproep voor meer preventie en regionale samenwerking
   66. Nieuwe kankermedicijnen sneller beschikbaar
   67. Online huisarts per direct beschikbaar voor Zeeuwen
   68. Ouderen krijgen sneller juiste zorg dankzij observatiebedden
   69. Pilot CIR Revalidatie en CZ met beter passende revalidatiezorg
   70. Pilot HMC en huisartsen voor patienten met hartproblemen
   71. Problemen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen
   72. Reactie op uitingen lid van ledenraad CZ
   73. Samenwerken aan betere zorg in Zeeland
   74. Unieke samenwerking om CZ verzekerden met multiproblematiek te helpen enorm geslaagd
   75. Veel draagvlak voor digitale huisartsenzorg
   76. CZ contracteert nieuwe integrale geboortezorgorganisaties
   77. CZ en Catharina Ziekenhuis winnen prijs voor innovatief contract
   78. CZ en Rode Kruis werken samen om levens te redden
   79. CZ en Samen dementievriendelijk ontwikkelen training
   80. CZ groep houdt stijging zorgpremie beperkt
   81. CZ groep verliest 88 miljoen euro op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen
   82. CZ groep zette 576 miljoen euro in om premie 2016 te dempen
   83. CZ houdt premiestijging beperkt
   84. CZ investeert met de Nierstichting in draagbare kunstnier
   85. CZ maakt afspraken over telebegeleiding bij hartfalen
   86. CZ nauw betrokken bij nieuwe geboortezorg organisatie Annature Breda
   87. CZ nieuwe partner Tilburg Ten Miles
   88. CZ onderzoek doen naar toegevoegde waarde thuismonitoring ouderen
   89. CZ partner van Dementie.nl
   90. CZ Robot Care Systems en tanteLouise doen praktijkervaring op met LEA
   91. CZ sluit meerjarencontract met Santeon ziekenhuizen
   92. CZ steunt logeerhuis voor mensen met psychiatrische aandoening
   93. CZ stimuleert mogelijkheid echografie bij de huisarts
   94. CZ Stomydo en Medireva onderzoeken effect stomadouche
   95. CZ wil prostaatkankerzorg in regionale netwerken organiseren
   96. CZ zet in op beter en lekkerder eten in het ziekenhuis
   97. CZ zet volgende stap in verbetering kwaliteit prostaatkankerzorg
   98. CZ Zilveren Kruis en Menzis steken geld in validatie van medicijn op maat
   99. EetJeBeter tijdens We Are Food 2018
   100. Forse daling onnodig SEH bezoek Haagse ziekenhuizen
   101. Hartstilstand weet wat u moet doen
   102. Heyendael manifest voor betere en betaalbare zorg
   103. Hoe kunnen we probleemgezinnen helpen
   104. Terugblik inspiratiesessie redesign van zorgprocessen
   105. Jaarcijfers CZ boekt negatief resultaat
   106. Kwaliteitsimpuls wondzorg goed voor 300 miljoen
   107. Lancering Health Impact Bond Sociaal Hospitaal
   108. Leefstijlcoaching verbetert gezondheid ook op lange termijn
   109. Meer informatie na ZEMBLA over revalidatie-instelling Ciran
   110. My Best Treatment naar een beter zorgpad longkanker
   111. Oordeel rechtbank machtiging CZ revalidatiezorg is terecht
   112. Oratie hoogleraar Maurits Kaptein over onderzoeksmethoden in de zorg
Naar boven
Naar boven