1. Consument

  1. Verder

   1. Verder tegen hoge medicijnkosten
   2. Verder tegen werkstress
   3. Verder voor ehealth
   4. Verder voor expertzorg
   5. Verder voor persoonlijk begeleiden
  2. Zorgverzekering

   1. Basisverzekering
    1. Zorgbewustpolis
    2. Zorg op maatpolis
    3. Zorgkeuzepolis
   2. Eigen risico
   3. Solidariteit in de zorg
   4. Wat kost zorg
   5. Zorgverzekering 2020
   6. Aanvullende verzekering
    1. Start
    2. Jongeren
     1. Bestel je 50 gratis condooms
    3. Basis
    4. Plus
    5. Top
    6. Gezinnen
    7. 50 plus
   7. Tandartsverzekering
    1. Tandarts
    2. Uitgebreide Tandarts
   8. Collectieve zorgverzekering
    1. Collectief verzekeren via uw werkgever
    2. Collectief verzekeren via ledenorganisatie
    3. Hoe meld ik mij aan voor een gemeentepakket
   9. Premieoverzicht
   10. Premieoverzicht 2018
   11. Premieoverzicht 2017
   12. Premieoverzicht 2016
   13. Tarieven
   14. Tarieven 2018
   15. Buitenland
    1. Helpline
    2. Buitenlandwijzer
    3. Europese zorgpas EHIC
    4. Vaccinatiewereldbol
    5. Verdragspolis
    6. Voorbereiding verblijf buitenland
    7. Brexit
    8. Reisverzekering
  3. Vergoedingen

   1. Aanpassingen aan confectieschoenen
   2. Acnebehandeling
   3. Allergeenvrije schoenen
   4. ADL hulpmiddelen
    1. Lijst van ADL hulpmiddelen
   5. Alcoholproblemen behandeling
   6. Alternatieve geneesmiddelen
   7. Alternatieve geneeswijzen
    1. Erkende beroepsverenigingen
    2. Wat verandert er in 2018
   8. Ambulancevervoer
   9. Anti decubitus zitkussen en matras
   10. Anticonceptie
   11. Apothekersadvies bij medicijngebruik
   12. Audiologische zorg
   13. Baarmoederverzakking behandeling
   14. Beademingsapparaat
   15. Bed aangepast
   16. Beeldschermloep
   17. Begeleidingsgesprek nieuw geneesmiddel
   18. Besnijdenis
   19. Beugelplan
   20. Bevalling in het ziekenhuis met medische indicatie
   21. Bevalling zonder medische indicatie in het ziekenhuis of geboortecentrum
   22. Beweegprogramma
   23. Bijzondere optische hulpmiddelen
   24. Bladomslagapparatuur
   25. Blindengeleidehond
   26. Bloedcontrole door trombosedienst
   27. Bril contactlenzen en ooglaseren
   28. Bril en contactlenzen op medische indicatie
   29. Buikwandcorrectie
   30. Buitenland planbare zorg
   31. Buitenland spoedeisende hulp
   32. Buitenland tijdelijke nierdialyse
   33. Camouflagetherapie
   34. Casemanagement dementie
   35. Coloscopie bevolkingsonderzoek darmkanker
   36. Compressieapparatuur
   37. Computerbediening
   38. Condooms
   39. Couveuse nazorg
   40. Daisy apparatuur
   41. Depressie preventie
   42. Diabetestestmateriaal
   43. Dialyse
   44. Dieetpreparaten
   45. Dietetiek
   46. Elastische kousen
   47. Elektrostimulator uitwendig
   48. Epilepsie alarmering
   49. Erfelijkheidsonderzoek
   50. Ergotherapie
   51. Ergotherapie begeleiding
   52. Eventrecording
   53. Fysiotherapie en oefentherapie
    1. Artrose in knie en heupgewrichten
    2. Kortdurende acute klachten
     1. Tot 18 jaar
     2. Vanaf 18 jaar
    3. Looptherapie bij etalagebenen
    4. Oefentherapie bij COPD
    5. Aandoening lijst overheid
     1. Tot 18 jaar
     2. Vanaf 18 jaar
    6. Bekkenfysiotherapie
   54. Geestelijke Gezondheidszorg GGZ
   55. Geriatrische revalidatie
   56. Gezichtsontharing
   57. Gezichtsprothese
   58. Gezondheidscursussen
   59. Griepprik
   60. Hart en bloedvaten preventief onderzoek
   61. Hoortoestellen
    1. Extra service en producten
   62. Huidaandoeningen
   63. Huisartsenzorg
    1. Eerstelijnszorg
    2. Praktijkondersteuner
   64. Hulphond
   65. Hulpmiddel voor telefonie
   66. Incontinentiemateriaal
   67. Infuuspomp
   68. Inloophuizen voor kankerpatienten
   69. Insulinetoedieningsmateriaal
   70. Intensieve kindzorg
   71. Kanker bij kinderen hulp behandeling
   72. Kankerzorg Care for Cancer
   73. Kap ter bescherming van de schedel
   74. Kortdurend verblijf zorginstelling
   75. Kraampakket
   76. Kraamzorg
   77. Kunstgebit
   78. Kunstgebit op implantaten
   79. Lactatiekundige
   80. Leefstijlcoaching
   81. Lichttherapie
   82. Lingerie aangepast
   83. Logeerkosten
   84. Logopedie
   85. Mammaprothese
   86. Mantelzorg
    1. Mantelzorgcursus
    2. Vervangende mantelzorg
   87. Medicatiebegeleiding bij ontslag uit het ziekenhuis
   88. Medicijnen
   89. Medisch specialistische zorg
    1. Nieuwe experimentele behandelingen
   90. Mobiliteitshulpmiddelen
   91. Mobiliteitshulpmiddelen slechtzienden
   92. Mondzorg bij ongevallen
   93. MRA beugel
   94. MRI scan
   95. Oncologische nazorg
   96. Ooglidcorrectie
   97. Oogprothese
   98. Oorcorrectie
   99. Orgaantransplantatie
   100. Orthese
   101. Orthodontie
   102. Orthodontie in bijzondere gevallen
   103. Orthopedische schoenen
   104. OSAS apparatuur
   105. Overige voethulpmiddelen
   106. Pakketoverzichten
   107. Palliatief terminale zorg
   108. PEP masker
   109. Personenalarmering
   110. Pgb verpleging en verzorging
   111. Plastische chirurgie
   112. Plaswekker
   113. Positietrainer
   114. Prothese
   115. Pruik
   116. Redressiehelm
   117. Reiskosten ouders buiten woonplaats
   118. Revalidatie
   119. Robotmanipulator en eetapparaten
   120. Schrijfmachine rekenmachine
   121. Second opinion
   122. Skinvision
   123. Slijmuitzuigapparatuur
   124. Solo apparatuur
   125. Spataderen
   126. Sportarts advies
   127. Spraakversterker
   128. Spraakvervangende hulpmiddelen
   129. Sta orthese
   130. Stemprothese en tracheostoma
   131. Sterilisatie
   132. Steunzolen
   133. Stoel aangepast
   134. Stomamateriaal
    1. Dagprijzen
   135. Stoppen met roken
   136. Stottertherapie
   137. Tabletten tegen exotische ziekten
   138. Tactiele leesapparatuur
   139. Tafel aangepast
   140. Tand en mondzorg
   141. Tandzorg bijzondere gevallen
   142. Tandzorg tot 18 jaar
   143. Tandzorg vanaf 18 jaar
   144. Therapeutisch kamp voor zieke kinderen
   145. Thuisbewakingsmonitor
   146. Thuisdialyse
   147. Trippelstoel
   148. Uitleenhulpmiddelen voor kortdurend gebruik
    1. Lijst van uitleenhulpmiddelen
   149. Vaccinaties
   150. Valpreventie
   151. Verbandmiddelen
   152. Verbandschoenen
   153. Verbruiksartikel
   154. Verloskundige hulp door verloskundige gynaecoloog huisarts
   155. Vernevelaar en hypertoon zout
   156. Verslavingszorg
   157. Vervoer
   158. Verzorgingsartikelen
   159. Voeding hulpmiddel toediening
   160. Voedingsadvies
   161. Voetzorg
    1. Podotherapie bij ernstige bloedvatproblemen in de benen
    2. Podotherapie en voetzorg bij andere aandoeningen
    3. Voetzorg bij diabetes
    4. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 1
    5. Voetzorg bij diabetes zorgprofiel 2 3 of 4
    6. Podotherapie en voetzorg bij reumatoide artritis
   162. Voorlees en memoapparatuur
   163. Voorwaardelijke zorg
   164. Voorwaarden
    1. Collectief
    2. Individueel
   165. Voorzetkamer
   166. Consult overgang zwangerschap of borstkanker
   167. Vruchtbaarheidsbehandelingen
   168. Wachttijden
    1. Wachttijden Fysiotherapie en oefentherapie Cesar_Mensendieck
    2. Wachttijden Geriatrische revalidatiezorg
    3. Wachttijden GGZ
    4. Wachttijden Huisarts
    5. Wachttijden Hulpmiddelen
    6. Wachttijden Mondzorg
    7. Wachttijden Thuiszorg in de laatste levensfase
    8. Wachttijden Wijkverpleging
    9. Wachttijden-MSZ
   169. Wek en waarschuwingsinstallatie
   170. Wijkverpleging
   171. Wijzigingen
    1. 50 plus
    2. Basis
    3. Basis Collectief
    4. Basisverzekering
    5. Comfort
    6. Excellent
    7. Gezinnen
    8. Ideaal
    9. Jongeren
    10. Plus
    11. Plus Collectief
    12. Start
    13. Supertop
    14. Tandarts
    15. Tandarts Collectief
    16. Top
    17. Top Collectief
    18. Uitgebreide tandarts Collectief
   172. Zelfmanagement
   173. Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden
   174. Zelfstandig behandelcentrum
   175. Ziekenhuisopname
   176. Zitorthese en ligorthese
   177. Zorg voor zintuiglijk beperkten
   178. Zuurstof
   179. Zwangerschapscursus
   180. Zwangerschapsonderzoek
  4. Zorgadvies

   1. Advies per fase
    1. Gezondheidsklacht - Moet ik naar de dokter?
    2. Gezondheidsklacht - Wat kan ik aan mijn klacht doen?
    3. Gezondheidsklacht - Zorg of hulpmiddelen
    4. Herstel - Gesprek voorbereiden
    5. Herstel - Twijfels over mijn herstel
    6. Herstel - Wat kost het?
    7. Herstel - Zorg aan huis of hulpmiddelen regelen
    8. Huisarts - Extra advies over mijn klachten
    9. Huisarts - Gesprek voorbereiden
    10. Huisarts - Waar kan ik terecht met mijn verwijzing?
    11. Leven met - Advies over gezondheidssituatie
    12. Leven met - Ervaringen uitwisselen
    13. Leven met - Hulp aan mantelzorgers
    14. Leven met - Zorg aan huis of hulpmiddelen regelen
    15. Therapie - Extra advies over mijn klachten
    16. Therapie - Gesprek voorbereiden
    17. Therapie - Waar kan ik terecht met mijn verwijzing?
    18. Therapie - Wat kost het?
    19. Ziekenhuis - Gesprek voorbereiden
    20. Ziekenhuis - Sneller geholpen worden
    21. Ziekenhuis - Waar kan ik terecht met mijn verwijzing?
    22. Ziekenhuis - Wat kost het?
    23. Ziekenhuis - Zekerheid over diagnose of behandeling
    24. Ziekenhuis - Zorg aan huis of hulpmiddelen regelen
   2. Zorg regelen
    1. Hulpwijzer
     1. Verpleging en verzorging
     2. Dagbesteding
     3. Persoonlijke alarmering
     4. Vervoer
     5. Hulpmiddelen
     6. Woningaanpassing
     7. Volmacht
     8. Administratie
     9. Huishoudelijke hulp
     10. Verhuizen naar een Instelling
     11. Zorg in de laatste levensfase
     12. GGZ
     13. Individuele begeleiding
     14. Vervangende mantelzorg
     15. Logeeropvang
     16. Uw stappenplan
    2. Goed gesprek met de dokter
    3. Wachtlijstbemiddeling
    4. Second opinion
     1. Best Doctors
      1. Ervaringen
      2. Stuur uw aanvraag
     2. Contact over een second opinion
    5. Hoe kiest u een verpleeghuis
    6. Wegwijs in de wet langdurige zorg
     1. Bent u dubbel verzekerd
    7. Zorgteam
     1. Hulp voor mantelzorgers
     2. Contact met een adviseur van het cz zorgteam
    8. Medisch advies
   3. Themas
    1. Zwangerschap en geboorte
     1. Kraampakket
      1. Kraampakket aanvragen
     2. Medisch deskundigen
    2. Mantelzorg
     1. Mantelzorg producten
      1. CZ Mantelzorgboek
      2. CZ Mantelzorgpas
      3. Zaken op orde
     2. Tips van de mantelzorgmakelaar
      1. Als het de mantelzorger te veel wordt
      2. Deze zorg kunt u regelen via de gemeente
      3. Dit kunt u doen bij een afwijzing van uw gemeente
      4. Grenzeloze zorg mantelzorger
      5. Ik wil voor haar zorgen maar het is zo zwaar
      6. Mijn accu is bijna leeg
      7. Vervangende mantelzorg tijdens vakantie
      8. Wanneer betaalt u een eigen bijdrage
      9. Wanneer hebt u recht op wijkverpleging en hoe regelt u dat
      10. Wet langdurige zorg wat is dat eigenlijk
      11. Zo bereidt u zich goed voor op het keukentafelgesprek
      12. Zo hielpen we mevrouw Driessen
      13. Zo regelt u een indicatie voor langdurige zorg Wlz
      14. Zo regelt u een keukentafelgesprek met de gemeente
     3. Zorgverlof
     4. Aanvragen mantelzorgproducten
     5. Checklist is het veilig in huis
     6. Voorkom overbelasting
    3. Dementie
     1. Overzicht zorgverleners
     2. Contact zorgteam voor dementie
     3. Online seminars
      1. Gewoon vergeetachtig of dementie
       1. Veelgestelde vragen
      2. Hoe gaat u om met iemand met dementie
      3. Samen keuzes maken bij dementie
      4. Wat als thuis wonen niet meer gaat
      5. Zorg bij dementie wat is mogelijk
      6. Dag en nacht met dementie
       1. Veelgestelde vragen
      7. Dementie en veranderende relaties
      8. Zorgen voor iemand met dementie en voor uzelf
     4. Medisch deskundigen
     5. Dementie herkennen
     6. Handige artikelen
      1. Begeleiding bij dementie
      2. De diagnose dementie is gesteld
      3. Haal meer uit uw gesprek
      4. Hulp en ondersteuning bij dementie
      5. Is dementie erfelijk
      6. Tips van andere mantelzorgers
      7. Uw naaste is opgenomen
     7. Omgaan met dementie
      1. CZ Mantelzorgboek
      2. Tips
      3. Volg de cursus
     8. Zorg regelen
      1. CZ Mantelzorgboek
      2. CZ Mantelzorgpas
      3. Zaken op orde
     9. Onze partners op het gebied van dementie
     10. Volg een online seminar over dementie
    4. Overgewicht en afvallen
     1. Medisch deskundigen
     2. Zorg nodig bij overgewicht
    5. Kanker
     1. Medisch deskundigen
    6. Zorg in de laatste levensfase
   4. Contact
    1. App de verpleegkundige
    2. Medisch specialisten
    3. Medisch deskundigen
   5. Webinars
    1. Goedgesprek
    2. Second opinion
    3. Zorgverzekeringsvragen
   6. Ik heb zorg nodig
   7. Keuzehulp
  5. Klantvoordeel

   1. Gezondheidsproducten
    1. Brillen en lenzen korting
    2. Kinderbrillen
   2. Ontspanning en reizen
    1. adidas voorwaarden
    2. Reebok voorwaarden
    3. Sporten met korting
    4. Thuisvaccinatie
    5. Voordelig naar de sauna
   3. Zorgdienst Saar aan Huis
  6. Service en contact

   1. 18 jaar dit moet je regelen
   2. Uw pakket bekijken
   3. Uw zorgkosten bekijken
   4. 18 jaar pas je zorgverzekering aan
   5. 18 jaar sluit een eigen polis af
   6. Aanmelden bij CZ
   7. Aanmelden voor de nieuwsbrief
   8. Accepteert CZ iedereen voor de zorgverzekering
   9. Acceptemail
   10. Acceptgiro
   11. Afhandeling van uw nota
   12. Afmelden voor de nieuwsbrief
   13. Akkoordverklaring aanvragen
   14. Akkoordverklaring bekijken
   15. Akkoordverklaring overnemen bij overstappen
   16. Akkoordverklaring voor zorg
   17. Alle declaraties bekijken
   18. Andere huisarts kiezen
   19. Automatische incasso
   20. Betaaltermijn wijzigen
   21. Betaalwijze wijzigen
   22. Betalingsregeling aanvragen
   23. Betalingsregeling aanvragen
   24. Bezoek een CZ kantoor
   25. Buitenlandse zorgkosten declareren
   26. Collectieve verzekering wijzigen
   27. CZ magazine
   28. Declaratieformulier aanvragen
   29. Drukte aan de telefoon
   30. Eigen bijdrage medicijnen
   31. Eigen risico gespreid betalen
   32. Eigen risico gespreid betalen
   33. Eigen risico wijzigen
   34. Geboorte doorgeven
   35. Gevolgen polis bij een scheiding
   36. Gezinslid toevoegen
   37. Gezinslid uitschrijven
   38. Hoe herkent u valse berichten
   39. Hoe we helpen als u uw rekeningen niet kunt betalen
   40. Incassomoment wijzigen
   41. Informatie opvragen voor iemand anders
   42. Keuzemenu
   43. Kijk welke zorg u vergoed krijgt
   44. Klacht over CZ melden
    1. Klacht melden
   45. Klacht over zorgverlener melden
    1. Klacht melden
   46. Mijn CZ
   47. Mogelijk onjuiste nota melden
   48. Naar de apotheek
   49. Nieuwe zorgpas aanvragen
   50. Nota declareren
   51. Openstaande rekeningen bekijken
   52. Overstappen naar de aanvullende verzekering gezinnen bij zwangerschap
   53. Overstappen op digitale post
   54. Persoonsgegevens wijzigen
   55. Pgb verpleging en verzorging aanvragen
   56. Pgb verpleging en verzorging declareren
   57. Pgb verpleging en verzorging wijzigen
   58. Polis en gegevens wijzigen bij overlijden
   59. Postadressen
   60. Regelen voor de kinderen bij een scheiding
   61. Reiskosten declareren
   62. Rekening eigen risico betalen
   63. Rekeningnummer cz
   64. Rekeningnummer wijzigen
   65. Scheiding doorgeven
   66. Spoedeisende hulp dit moet u doen
   67. Stand eigen risico bekijken
   68. Stand eigen risico bekijken
   69. Stand eigen risico bekijken
   70. Stand maximale vergoedingen bekijken
   71. Stand maximale vergoedingen bekijken
   72. Stuur uw vraag
   73. Telefoon
   74. Telefoonkosten
   75. Terugbetaling eigen risico
   76. Vergoeding niet gecontracteerde zorgverleners
   77. Vergoeding niet gecontracteerde zorgverleners
   78. Vergoedingen bekijken
   79. Verhaalservice na ongeval of medische misser
   80. Verschil tussen eigen risico en eigen bijdrage
   81. Verschil tussen natura en restitutie
   82. Verschil tussen verplicht en vrijwillig eigen risico
   83. Vind een zorgverlener
   84. Vind en vergelijk de kosten van uw behandeling
   85. Voor deze zorg betaalt u geen eigen risico
   86. Voordelen gecontracteerde zorg
   87. Waarom verschillen de kosten voor een behandeling per ziekenhuis
   88. Wanneer kunt u tussentijds opzeggen
   89. Wat doet een praktijkondersteuner
   90. Wat is het eigen risico
   91. Wat is het voorkeursbeleid
   92. Welke kosten betaalt u bij de apotheek
   93. Welke kosten kan een huisarts in rekening brengen
   94. Whatsapp
   95. Wijziging doorgeven
   96. Zo werkt uw zorgverzekering
   97. Zoek tarieven
   98. Zorgkosten en financiele gevolgen bij een scheiding
   99. Zorgkosten en financiele gevolgen bij overlijden
   100. Zorgverzekering opzeggen
   101. Zorgverzekering opzeggen
   102. Zorgverzekering wijzigen
  7. Formulieren

   1. Aanvraag condooms CZdirect
   2. Ongeval melden Just
  8. Nieuwsbrieven

  9. Behandeling tandartsangst

  10. Depressie

  11. Ziekenhuis

  12. Nieuwsbrieven

  13. Cookies

   1. Wijzigen
   2. Overzicht
  14. Disclaimer

  15. Privacy

  16. Sitemap

 2. MKB

  1. Collectieve zorgverzekering mkb

   1. Afsluiten collectieve zorgverzekering mkb
   2. Voordelen
   3. Collectieve zorgverzekering voor medewerkers
  2. Contact

  3. Werkstress

   1. Vind de juiste zorg voor medewerkers met werkstress
  4. Fysieke belasting

   1. Help medewerkers goed omgaan met fysieke belasting
   2. Omgaan met fysieke belasting bij zittend werk
  5. Mantelzorg en werk

  6. Samen werken aan gezonde medewerkers

   1. Zorgcoach
    1. Werkt samen met de arbodienst
    2. Contact
   2. Branches
    1. Agrarische sector
    2. Bouw
    3. Groot en detailhandel
    4. Horeca
    5. Industrie
    6. Onderwijs
    7. Transport
    8. Zakelijke dienstverlening
    9. Zorg
 3. Zakelijk

  1. Aanmelden zakelijke nieuwsbrief

  2. Arbeidsrisicos

   1. Fysieke belasting
    1. Kom in gesprek
    2. Bedrijven met fysiek zwaar werk
    3. Kennisorganisaties
    4. Zorginstellingen
    5. Inspiratie
     1. Betaalbare innovaties om fysieke belasting aan te pakken
     2. De positieve gevolgen van vergrijzing
     3. Het verschil tussen RSI en KANS en wat je eraan kunt doen
     4. Hoe de CZ Interventie Expert helpt bij fysieke klachten
     5. Oplossingen voor fysieke klachten zijn vaak doodeenvoudig
     6. Wie geen slurf heeft moet slim zijn
     7. Achterhaal de oorzaken van klachten
     8. Fysiek zwaar werk verlichten en de keerzijde
     9. Fysieke belasting een gevaar voor kennisorganisaties
     10. Fysieke belasting in cijfers
     11. Help medewerkers goed omgaan met fysieke belasting
     12. Help uw personeel van fysieke klachten af
     13. Omgaan met fysieke belasting bij zittend werk
     14. Suggesties voor gezonde oudere medewerkers
     15. Waarom thuiswerkers fysieke klachten krijgen en wat HR kan doen
     16. Zorgprofessionals vergeten goed voor zichzelf te zorgen
     17. De 5 Ws van verzuim verminderen
     18. Over geurende koffie en een oude barista
     19. Mijn hart is geblesseerd
     20. Webinar
    6. Direct aan de slag
    7. Toolkit sterk in werk tegen lichamelijke klachten
   2. Gezondheidsrisicos nu en straks
   3. Mantelzorg en werk
    1. Inspiratie
     1. De definitie van mantelzorg
     2. Feiten en cijfers
     3. Gedeelde verantwoordelijkheid of niet
     4. Herken overbelasting bij mantelzorgers
     5. Hoe voert u een goed gesprek
     6. In 7 stappen naar mantelzorgbeleid
     7. Mantelzorgtoolkit
     8. Ondersteuning mantelzorgers
     9. Overleg met mantelzorgers over werk
     10. Verhaal van een mantelzorger met een dubbele baan
     11. Wat vindt werkgevend nederland
     12. Wettelijke verlofregelingen
    2. Contact
   4. Slaapproblemen en werk
    1. Inspiratie
    2. Slaapproblemen feiten en cijfers
    3. Slaapproblemen voorkomen tips
    4. Slaapapneu
   5. Slechthorendheid en werk
    1. De gevolgen van gehoorproblemen
    2. Inspiratie
     1. Over gehoorproblemen hoor je zelden iets
    3. 7 oplossingen voor gehoorproblemen
    4. Gehoorschade voorkomen
   6. Vergrijzing
    1. Inspiratie
     1. 3 tips om ouderen gezond en inzetbaar te houden
     2. 5 misverstanden over ouderen op het werk
     3. Gezondheid van oudere werknemers
     4. Zijn oudere medewerkers gevoeliger voor werkstress
   7. Werkstress
    1. Inspiratie
     1. Hoe snel laat jij de moed zakken
     2. Informatiekit voor medewerkers
     3. Voorkom lagere belastbaarheid en uitval met ontspanning
     4. Waarom zijn zoveel medewerkers zo moe
     5. 5 manieren om werkstressinterventies te financieren
     6. 5 handvatten voor een juiste interventie voor werkstress
     7. Kom in actie tegen werkstress
     8. Werkstress bij werknemers in een ziekenhuis
     9. 24 7 online een zegen of een vloek
     10. De 5 As
     11. Het verschil tussen werkdruk en werkstress
     12. Wat is werkgeluk
     13. Herken werkstress bij medewerkers
     14. Hoe hr kan helpen werkstress te lijf te gaan
     15. Hoe HR werkstress kan wegnemen
     16. Overtuig uw bedrijf dat werkstress een issue is
     17. Torenhoge kosten verborgen werkstress
    2. Leren over werkstress in 1 minuut
    3. Stress verminderen
    4. Kom in gesprek
  3. Contact

  4. Diensten

   1. Bedrijfsgezondheidswijzer
   2. Bedrijfszorg verkennen
    1. Preventief onderzoek
    2. Leefstijlinterventies
   3. Bedrijfszorgtraject
   4. CZ bedrijfsgezondheidswijzer
   5. FitzMe portal
   6. Interventie expert
    1. Aanvragen interventie expert
   7. Interventiewijzer
   8. Zorgconsumptierapportage
    1. Aanvragen zorgconsumptierapportage
  5. Downloads

  6. Gezondheidsrisicos ontdekken

  7. HR Jaarplan

   1. Inspiratie
    1. 6 tips om directie te overtuigen in gezondheid te investeren
    2. Budget bepalen voor gezonde medewerkers
    3. De 5 grootste HR uitdagingen
    4. Doelstellingen bepalen
    5. Gezondheid in jaarplan
    6. Hoe big data helpen draagvlak te vergroten
     1. Zo helpt CZ draagvlak vergroten
    7. In 5 stappen naar een nieuw gezondheidsbeleid
    8. Vijf elementen die niet mogen ontbreken in een goed HR plan
  8. Inzetbaarheid financieren

   1. Inspiratie
    1. Beperk het financiele risico van verzuim
    2. Duurzame inzetbaarheid is geld waard
    3. Financieren inzetbaarheid
    4. Investeren in gezondheid alle financieringsbronnen op een rij
  9. Inzetbaarheid organiseren

   1. Inspiratie
    1. 5 argumenten om te investeren in preventie
    2. 5 voorwaarden om ontspannen over leefstijl te praten
    3. 7 gezonde initiatieven
    4. 7 tips om verzuim terug te dringen
    5. Adviseurs over inzetbaarheid en vitaliteit
    6. Hoe wachtlijstbemiddeling 60 mille bespaart
     1. Wachtlijstbemiddeling
    7. Interventies bij wachtlijsten psychische zorg
    8. Kosteloos advies over gezondheid
    9. Medewerkers motiveren gezond te blijven
    10. Medewerkersprofiel bepaalt inzet van interventies
     1. Hoogopgeleiden
     2. Jongeren
     3. Lager geschoolden
     4. Ouderen
    11. Nederlandse multinational duurzame inzetbaarheid
    12. Oudere werknemers duurzaam inzetbaar
    13. Over leefstijl praten op de werkvloer
    14. Suggesties voor gezonde oudere medewerkers
    15. Zo veranderen al uw medewerkers hun leefstijl
  10. Klantverhalen

   1. De mantelzorgdilemmas van BCC
   2. Hoe Ictivity naar een jaarkalender vol gezondheid ging
   3. Slaapapneu de succesvolle aanpak van AB Texel groep
   4. 5 HR lessen van PostNL
   5. De les van CNC
   6. Hoe een gezondheidsplan de inzetbaarheid verhoogt bij DSV
   7. Meandergroep zet medewerkers in hun eigen kracht
   8. Wat Desso doet om medewerkers gezond te houden
   9. Wat Engie doet om medewerkers gezond te houden
   10. Wat heeft de aandacht voor gezondheid Desso opgeleverd
   11. Wat heeft de aandacht voor gezondheid Engie opgeleverd
   12. Zo helpt de interventiewijzer bij het gezondheidsbeleid van Nunhems
  11. Verzuim verminderen

   1. Verzuimbeleid
   2. Verzuim
  12. Verzekeringen

   1. Collectief contract
    1. Offerte aanvragen
   2. Expat Health Service
   3. Interventieverzekering
    1. Offerte aanvragen interventieverzekering
   4. Hoe kiest u de juiste collectieve zorgverzekering
   5. Inspiratie
    1. Budgetpolis
    2. Haal meer uit uw collectieve zorgverzekering
    3. Hoe HR en verzekeraar komen tot afspraken op maat
    4. Voordelen van zoveel mogelijk deelnemers aan een collectiviteit
    5. Waar basisverzekeringen in kunnen verschillen
    6. Waarom aanvullende verzekeringen goed zijn
    7. Waarom in het voorjaar al over collectieve zorgverzekering nadenken
    8. Zonder gedoe een nieuwe collectiviteit
  13. Werkstress aanpakken in uw organisatie

 4. ZZP

  1. Korting

  2. Zorgverzekering

   1. Basisverzekeringen
   2. Aanvullende verzekering
   3. Tandartsverzekering
  3. Fit Check

  4. Gezondheidslijn

  5. Zorgcoach

   1. Contact ZZP Zorgcoach
  6. Het verhaal van Esmie

  7. Het verhaal van Frank

  8. Het verhaal van Tessa

 5. Intermediair

  1. Offerte aanvragen

  2. Bedrijfszorg

  3. Zorgverzekeringen

  4. Contact

 6. Zorgaanbieder

  1. Zorgsoorten

   1. Alternatieve zorg
    1. Beleid
    2. Overeenkomst
    3. Declareren
    4. Contact
   2. Eerstelijnszorg
    1. Eerstelijnsdiagnostiek
     1. Beleid
    2. Eerstelijnsverblijf
     1. Beleid
     2. Declareren
     3. Contact
     4. Downloads
    3. Gecombineerde leefstijlinterventie
     1. Beleid
     2. Declareren
     3. Overeenkomst
     4. Contact
     5. Nieuws
      1. Indicatoren landelijk register GLI monitor
      2. Publicatie geactualiseerd inkoopbeleid GLI
    4. GZSP
     1. Beleid
     2. Contact
    5. Huisarts
     1. Beleid
      1. Wondzorg en de rol van de huisarts
      2. Palliatieve zorg en de rol van de huisarts
     2. Declareren
      1. Tariefbeschikking
     3. Overeenkomst
      1. Aanvragen
     4. Downloads
     5. Contact
    6. Huisartsenpost
     1. Beleid
     2. Overeenkomst
     3. Declareren
     4. Contact
    7. Multidisciplinaire zorg
     1. Beleid
      1. Inkoopkaders en zorgstandaarden
     2. Contact
    8. Wijkverpleging
     1. Beleid
      1. Wondzorg en de rol van de wijkverpleegkundige
      2. Palliatieve zorg en de rol van de wijkverpleegkundige
     2. Overeenkomst
     3. Declareren
     4. Contact
   3. Farmacie
    1. Beleid
     1. Akkoordverklaring
    2. Declareren
     1. Declaraties bereidingen
     2. Declaraties medicatiebeoordeling
    3. Overeenkomst
    4. Contact
    5. Downloads
    6. Nieuws
     1. Informatie over de resultaten van de Waardemonitor 2018
     2. Aangepaste puntentelling classificatie 2017
     3. Aanvullende voorkeursgeneesmiddelen 2018
     4. Anticonceptiva rechtstreeks declareren
     5. Atozet niet langer vergoed door CZ
     6. Bijlage 2 voorwaarden niet altijd duidelijk
     7. Bijzonder contract voor Apotheek Asten
     8. CZ groep wijst Abasaglar aan als preferente insuline glargine
     9. Foutief declareren kliniekverpakkingen
     10. Geconfronteerd met vervalste recepten
     11. Glatirameer preferent aangewezen
     12. Instructie over het doorgeven van HKZ gegevens
     13. Medicatiebeoordelingen
     14. Meningokokken ACWY vaccinatie inhaalcampagne voor jongeren
     15. SGLT 2 remmers bij de behandeling van diabetes mellitus type 2
     16. Terugroepactie aantal bloeddrukmedicijnen met valsartan
     17. Uitloopovereenkomst verbandmiddelen
     18. Uw voorbereiding op de contractering farmaceutische zorg 2019
     19. Vergoeding parallel geimporteerde geneesmiddelen
     20. Voorbereiding contractering farmacie 2020
     21. Voorkeursgeneesmiddelen 2019 2020
     22. Voorwaarden medicatiebeoordeling
     23. Waardemonitor 2019
     24. Afleveren en declareren dure geneesmiddelen
     25. Aanmelden nieuwsbrief farmacie
     26. Apotheekgegevens tijdig kenbaar maken bij Vektis
     27. Apotheekhoudende en voorschrijver verantwoordelijk voor Medische Noodzaak
     28. Artikelpreferente valsartan 160mg van Centrafarm tijdelijk niet beschikbaar
     29. CZ Waardemonitor Farmacie 2018 beschikbaar
     30. Fampyra niet opgenomen in de basisverzekering
     31. Indicatie uitbreiding preferente pregrabaline
     32. Indicatoren voor classificatie 2019
     33. Leveren en declareren van katheters in geval van spoed
     34. Niet opgehaalde geneesmiddelen
     35. PREM in CZ Kwaliteitsmonitor Openbare Farmacie 2017
     36. Protocollen bij aflevering Bijlage II geneesmiddelen
     37. Uw voorbereiding op de contractering farmaceutische zorg 2018
     38. Voorkeursgeneesmiddelen 2018
     39. Waar vind ik meer informatie over de resultaten van de Kwaliteitsmonitor
   4. Geboortezorg
    1. Beleid
    2. Overeenkomst aanvragen
    3. Declareren
    4. Contact
    5. Downloads
   5. Geriatrische revalidatiezorg
    1. Beleid
    2. Overeenkomst
    3. Declareren
     1. Geriatrische revalidatiezorg
    4. Contact
    5. Downloads
   6. GGZ
    1. Beleid
    2. Declareren
     1. Tarieven
    3. Downloads
    4. Omzetmaximum ggz
    5. Overeenkomst aanvragen
    6. Selectieve inkoop
    7. Contact
    8. Nieuws
     1. Publicatie percentages varianten 2020 voor instellingen in de gbGGZ en gGGZ
     2. Publicatie tariefpercentages 2020
   7. Hulpmiddelen
    1. Beleid
     1. Akkoordverklaring
     2. Het roer gaat om
     3. Beoordeling wondverbandmiddelen
     4. Inkoop wondverbandmiddelen
     5. Wondzorg
    2. Declareren
     1. Codering en tarieven
     2. Declareren zonder overeenkomst
     3. Natura of restitutie
    3. Overeenkomst
     1. Overeenkomst 2019
     2. Overeenkomst 2018
     3. Overeenkomst 2017
     4. Overeenkomst aanvragen
     5. Digitaal contracteren
    4. Wijzigen gegevens
    5. Downloads
    6. Contact
     1. Contact duurzame hulpmiddelen
     2. Contact verbruikshulpmiddelen
   8. Medisch specialistische zorg
    1. Beleid
     1. Selectieve zorginkoop
    2. Declareren
    3. Overeenkomst
    4. Downloads
    5. Palliatieve zorg en de rol van de medisch specialist
    6. Wondzorg en de rol van ziekenhuizen en medisch specialisten
    7. Contact
   9. Mondzorg
    1. Beleid
     1. Akkoordverklaring
     2. Implantologie
     3. Kaakchirurgie
     4. Preventieve mondzorg
     5. Tandprothetici
    2. Overeenkomst
     1. Overeenkomst implantologie
     2. Overeenkomst jeugdtandverzorging
     3. Overeenkomst tandprothetici
     4. Samenwerking angsttandarts en preventie
    3. Declareren
     1. Tarieven
    4. Nieuws
     1. CZ past overeenkomst prothetiek 2019 aan
     2. Aanmelden nieuwsbrief mondzorg
     3. CZ verhoogt kwaliteit en doelmatigheid rondom zorg klikgebit
     4. Tandarts aanmelden voor Gewoon Gaaf
     5. Toestemming aanvragen voor een kaakoverzichtsfoto via VECOZO
     6. Vergoeding overkappingsprothese op implantaten in 2018
    5. Contact
    6. Downloads
   10. Multidisciplinaire zorg
    1. Beleid
    2. Terugstorten gelden
    3. Overeenkomst
   11. Paramedische zorg
    1. Fysiotherapie
     1. Beleid
      1. Akkoordverklaring
      2. Beheersmodel
      3. Plusafspraken
      4. Beweegprogrammas
      5. Spiegelinformatie
      6. Transparantiemodule
     2. Aanmelden nieuwsbrief fysiotherapie
     3. Overeenkomst
      1. Wijzigen
      2. Aanvragen
     4. Declareren
    2. Logopedie
     1. Beleid
      1. Kwaliteitstoets
       1. Verplicht
       2. Vrijwillig
      2. Spiegelinformatie
     2. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
     3. Declareren
    3. Ergotherapie
     1. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
     2. Beleid
      1. Spiegelinformatie
     3. Declareren
    4. Dietetiek
     1. Beleid
      1. Spiegelinformatie
     2. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
     3. Declareren
    5. Huidtherapie
     1. Beleid
      1. Akkoordverklaring
     2. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
     3. Declareren
    6. Oefentherapie
     1. Beleid
      1. Akkoordverklaring
      2. Plus afspraken
      3. Spiegelinformatie
      4. Transparantiemodule
     2. Declareren
     3. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
    7. Voetzorg
     1. Beleid
      1. Akkoordverklaring
     2. Declareren
      1. Voetzorg vanuit aanvullende verzekering
     3. Overeenkomst
      1. Aanvragen
      2. Wijzigen
    8. Gezichtsbehandeling
     1. Beleid
     2. Declareren
    9. Contact voetzorg en gezichtsbehandeling
    10. PREM
    11. Beleid op school
     1. Structurele behandeling
     2. Volledige behandelreeks
    12. Selectieve zorginkoop
    13. Declareren COPD behandelingen
    14. Contact
   12. Vervoer
    1. Beleid
     1. Akkoordverklaring
     2. Afspraken zorggarantie
     3. Inrichtingseisen rolstoelvervoer
     4. Inrichtingseisen taxivervoer
    2. Declareren
     1. Servicebureaus
     2. Voorwaarden
    3. Overeenkomst
    4. Contact
   13. Zintuiglijk gehandicaptenzorg
    1. Beleid
    2. Declareren
     1. Zintuiglijk gehandicaptenzorg
    3. Overeenkomst aanvragen
    4. Contact
   14. Controles
    1. Samenloop
   15. Stoppen met roken
   16. Declareren zonder overeenkomst
  2. Zorginkoopbeleid

   1. Alles voor betere zorg
   2. Zorginkoopbeleid 2019
   3. Visie op zorginkoop
    1. Waarom selectieve zorginkoop
     1. Beoordelingen zorg bij borstkanker
     2. Beoordelingen bariatrische chirurgie
     3. Beoordelingen bij Mohs chirurgie
     4. Beoordelingen infectieprothesiologie
     5. Beoordelingen zorg bij schisis
   4. Visie op kwaliteit
   5. Regioregie
   6. Patientparticipatie
   7. Samen beslissen
    1. Samen Beslissen in de praktijk
    2. Interview met Bernhoven
   8. Samen aan de slag voor wondzorg
    1. Integrale wondzorgketen leidt tot beter wondzorg
    2. Samen de controle op complexe wonden
   9. Samen werken aan toekomstbestendige dementiezorg
    1. Inzicht in dementienetwerk met netwerk reviewscan
   10. Zorginnovatie
    1. Samenwerking CZ en Skinvision
    2. Uw idee over zorginnovatie
   11. Samen werken aan betere palliatieve zorg
    1. Centrale zorgverlener thuis
    2. Samenspel formele en informele zorg
    3. Samenwerking tussen professionals
    4. Specialistische kennis
    5. Wilsverklaring
    6. Zorg in de laatste levensfase
   12. CZ en Nationale Nederlanden
  3. Contact

   1. Stuur uw vraag
   2. CZ logo aanvragen
   3. Gegevens mijn zorgaanbod aanpassen
 7. Over CZ

  1. Uw ervaring helpt

  2. Wie wij zijn

   1. Profiel
   2. Waardecreatie
   3. Bestuur en organisatie
    1. Ledenraad
     1. Denk mee met de ledenraad
    2. Raad van bestuur
    3. Raad van Commissarissen
   4. Jaarverslagen
    1. Jaarcijfers basisverzekering 2017
    2. Jaarcijfers basisverzekering 2016
    3. Jaarcijfers basisverzekering 2015
    4. Jaarcijfers basisverzekering 2014
  3. Wat wij doen

   1. Dit doet CZ tegen fraude
   2. Innovatie
    1. Data science
    2. Privacy
   3. Zorg verbeteren
    1. Afspraken met zorgverleners
     1. Alternatieve zorg
     2. Eerstelijnsverblijf
     3. Farmacie
     4. Geboortezorg
     5. Gecombineerde leefstijlinterventie
     6. Geriatrische revalidatiezorg
     7. Mondzorg
      1. Gewoon gaaf
     8. Paramedische zorg
      1. Behandelindex
     9. Voetzorg
     10. Wijkverpleging
     11. Medisch specialistische zorg
     12. GGZ
      1. Beoordelingen eetstoornissen
      2. Beoordelingen persoonlijkheidsstoornissen
     13. Huisartsenzorg
     14. Hulpmiddelen
      1. Oogplakboek
     15. Zorg in de laatste levensfase
     16. Zittend ziekenvervoer
     17. Zintuiglijk gehandicaptenzorg
     18. Waarom we sommige zorg selectief inkopen
      1. GGZ
      2. Medisch specialistische zorg
      3. Paramedische zorg
     19. Omzetplafond
    2. Dementie
    3. E-health
    4. Expertzorg
    5. Farmacie
    6. Persoonsgerichte zorg
    7. Samen werken we aan goede palliatieve zorg
    8. Belang goede wondzorg
    9. Patientparticipatie
     1. Wat levert patientparticipatie op
   4. Zorgkosten beheersen
   5. Service
    1. Klanttevredenheidsonderzoek
     1. Resultaten
   6. Premiebeleid
    1. Berekening premie
  4. Woordvoering en contact voor de pers

  5. In de maatschappij

   1. Betrokkenheid
   2. CZ Fonds
    1. CZ Verwenzorgprijs
    2. CZ Zorgprijs
     1. Zorgprijs aanmelden
    3. Hier doen we het voor
     1. Connect4cancer
     2. Doelgerichtere behandeling borstkanker
     3. Mensen met diabetes in Parkstad versterkt
     4. Mijnparkinsoncoach
     5. Nieuwe zorgstandaard voor jonge mensen met dementie
     6. Projecten
      1. Onderzoeksprojecten
      2. Zorgprojecten
      3. Preventieprojecten
     7. Sneller diabetische retinopathie herkennen
     8. Terugblik
     9. Verwenzorgconcert
     10. Zorg voor later
    4. Over het fonds
    5. Projecten
     1. Project verantwoorden
     2. Project aanmelden
    6. Contact
     1. Stuur uw vraag
    7. Aanmelden nieuwsbrief CZ Fonds
   3. MVO
    1. Beleggingen
  6. Werken bij CZ

  7. Nieuws

   1. CZ participeert in consortium voor nieuwe diagnostische techniek bij kankerbehandeling
   2. MMC en CZ slaan handen ineen voor darmkankerpatient
   3. 188 verzekerden CZ doorverwezen voor mogelijke huidkanker
   4. Anderhalvelijnszorg is een goed alternatief voor ziekenhuiszorg
   5. Betere samenwerking nodig voor zelfstandig wonende ouderen
   6. Bijzonder contract voor Alphega apotheek Asten
   7. CZ aanwezig bij lancering SchuldenlabNL
   8. CZ blijft minimacontracten aanbieden maar stopt met korting op basisverzekering
   9. CZ en Ronald McDonald Huis gaan drie jaar samenwerken
   10. CZ gaat wachtlijsten GGZ rigoureus aanpakken
   11. CZ groep maakt jaarcijfers bekend
   12. CZ helpt patientenverenigingen bij opsporing diabetes
   13. CZ maakt premie bekend
   14. CZ nog drie jaar titelsponsor Tilburg Ten Miles
   15. CZ ontdekt grote fraude met Thaise ziekenhuisfacturen
   16. CZ presenteert zorginkoopbeleid Verantwoord en dichtbij
   17. CZ stuurt op verantwoorde medicijnproductie
   18. CZ werkt samen in strijd tegen malafide thuiszorgorganisaties
   19. De gemiddelde patient bestaat niet
   20. Duidelijkheid voor wensmoeders
   21. Gegarandeerde oogheelkundige zorg voor de regio Zuidoost Brabant
   22. Huisartsenzorg Anna Paulowna
   23. Joep de Groot nieuwe bestuursvoorzitter CZ
   24. Keuzewijzer Houvast Dementie voor mantelzorgers dementie in Zeeland
   25. Kwaliteit prostaatkankerbehandeling moet omhoog
   26. Lef nodig voor radicaal andere aanpak multiproblematiek
   27. Meer perspectief tegen lagere maatschappelijke kosten voor probleemhuishoudens Den Haag
   28. Meerjarencontract HagaZiekenhuis met CZ en Menzis
   29. Mentech Innovation wint CZ Zorgprijs 2018
   30. Opinie Iets in het pakket Dan moet er ook iets uit
   31. Ouderen krijgen sneller juiste zorg dankzij observatiebedden
   32. Pilot HMC en huisartsen voor patienten met hartproblemen
   33. Problemen MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen
   34. Samenwerken aan betere zorg in Zeeland
   35. Sneller behandelen door ruimte in regelgeving
   36. Tegemoetkoming elektriciteitskosten thuisbeademing
   37. Welshop gaat met financiele steun van CZ strijd aan met wachtlijsten in de GGZ
   38. Werkgever heeft weinig grip op gezondheid werknemer
   39. Wim van der Meeren stopt als bestuurder CZ
   40. Zorgen over MC Slotervaart en MC IJsselmeerziekenhuizen
   41. Zorgverzekeraar CZ intensief betrokken bij nieuw vergoedingsmodel voor kankerbehandeling op maat
   42. Zorgverzekeraar en patienten slaan handen ineen
   43. Zorgverzekeraars werken samen bij complexe wondzorg
   44. Aanbieder Vincent van Gogh gaat zorg in de regio Limburg anders organiseren
   45. Activiteiten op wereld alzheimer dag
   46. Beleggingen in de farmaceutische industrie
   47. Beslis samen met uw arts over de behandeling van prostaatkanker
   48. Bestuursvoorzitter CZ bij werkbezoek Koningin Maxima Schuldenlab070
   49. Coaching op Leefstijl programma bewezen effectief
   50. Compliment voor de Commissie Toekomstige Zorg Zeeland
   51. CZ contracteert nieuwe integrale geboortezorgorganisaties
   52. CZ en Catharina Ziekenhuis winnen prijs voor innovatief contract
   53. CZ en Rode Kruis werken samen om levens te redden
   54. CZ en Samen dementievriendelijk ontwikkelen training
   55. CZ groep houdt stijging zorgpremie beperkt
   56. CZ groep verliest 88 miljoen euro op de basisverzekering en aanvullende verzekeringen
   57. CZ groep zette 576 miljoen euro in om premie 2016 te dempen
   58. CZ houdt premiestijging beperkt
   59. CZ investeert met de Nierstichting in draagbare kunstnier
   60. CZ maakt afspraken over telebegeleiding bij hartfalen
   61. CZ nauw betrokken bij nieuwe geboortezorg organisatie Annature Breda
   62. CZ nieuwe partner Tilburg Ten Miles
   63. CZ onderzoek doen naar toegevoegde waarde thuismonitoring ouderen
   64. CZ partner van Dementienl
   65. CZ Robot Care Systems en tanteLouise doen praktijkervaring op met LEA
   66. CZ sluit meerjarencontract met Santeon ziekenhuizen
   67. CZ steunt logeerhuis voor mensen met psychiatrische aandoening
   68. CZ stimuleert mogelijkheid echografie bij de huisarts
   69. CZ Stomydo en Medireva onderzoeken effect stomadouche
   70. CZ wil prostaatkankerzorg in regionale netwerken organiseren
   71. CZ zet in op beter en lekkerder eten in het ziekenhuis
   72. CZ zet volgende stap in verbetering kwaliteit prostaatkankerzorg
   73. CZ Zilveren Kruis en Menzis steken geld in validatie van medicijn op maat
   74. CZ zoekt alternatief e court
   75. Eetjebeter tijdens We Are Food 2018
   76. Forse daling onnodig SEH bezoek Haagse ziekenhuizen
   77. Gemeente Breda en zorgverzekeraar CZ succesvol in gezamenlijke aanpak
   78. GGzE en CZ sluiten meerjarencontract voor versnellen ehealth
   79. Hartstilstand weet wat u moet doen
   80. Heyendael manifest voor betere en betaalbare zorg
   81. Hoe kunnen we probleemgezinnen helpen
   82. Inspiratiesessie Redesign van zorgprocessen
   83. Terugblik inspiratiesessie redesign van zorgprocessen
   84. Jaarcijfers CZ boekt negatief resultaat
   85. Kwaliteitsimpuls wondzorg goed voor 300 miljoen
   86. Lancering Health Impact Bond Sociaal Hospitaal
   87. Leefstijlcoaching verbetert gezondheid ook op lange termijn
   88. Meer informatie na ZEMBLA over revalidatie-instelling Ciran
   89. My Best Treatment naar een beter zorgpad longkanker
   90. Oordeel rechtbank machtiging CZ revalidatiezorg is terecht
   91. Oratie hoogleraar Maurits Kaptein over onderzoeksmethoden in de zorg
   92. Parkinson beter behandeld met gespecialiseerde fysiotherapie
   93. Proactieve hulp voor klanten met schulden
   94. Radboud UMC en CZ werken samen aan innovatie
   95. Unieke samenwerking met het Institute for Positive Health
   96. Unieke samenwerking tussen Zorgbelangorganisaties en CZ
   97. Valse emails van het CJIB in omloop
   98. Veel mensen ervaren drempel om AED te gebruiken
   99. Veere opent zelfregiecentrum voor ontwikkeling van kwetsbare burgers
   100. Versnelling genezing complexe wond door andere werkwijze
   101. Vertrouwen in zorgverzekeraars fors toegenomen
   102. Wim van der Meeren lid van Taskforce Kindermishandeling regio Hart van Brabant
   103. Wondzorg Zeeland helpt patienten met complexe wonden
   104. Ziekenhuis Bernhoven en CZ geloven in nieuwe organisatie van ziekenhuiszorg
   105. Zorgverzekeraar CZ wil aandacht voor mens en milieuaspect bij toelating medicijnen
   106. Zuyderland en CZ onderzoeken mogelijkheden e-health
   107. Zuyderland wordt het living Lab voor ehealth CZ
Naar boven