Agrarische sector

Fysiek hard werken, soms in de felle zon en met veel luidruchtige machines: een dag in de agrarische sector bij uitstek. Onderschat niet het effect van het werken met pesticiden, bestrijdingsmiddelen, dieren en bijbehorende allergische reacties of infecties.

Zwaar werk en snelheid is van belang

De druk is hoog omdat u met verse producten werkt. Geen enkele taak kan wachten tot morgen. Om klachten te voorkomen is het belangrijk dat uw medewerkers fysiek fit en vitaal blijven. Hier zijn meerdere manieren voor. Bijvoorbeeld het aanpassen van de levensstijl, een betere werkhouding aanleren of meer bewegen. Afhankelijk van de klachten kan specifieke hulp noodzakelijk zijn.

Uw branche in cijfers

  • 73.570 organisaties
  • 155.000 werknemers
  • 2,6% verzuim → 1,7% onder landelijk gemiddelde

Bronnen: CBS 2014 & CBS 2017

De uitdagingen

  • lichamelijk te zwaar werk
  • werkdruk, werkstress
  • langdurig dezelfde handeling

Bron: NEA 2016

Top 3 beroepsziekten

  • 6,6% lage rugklachten
  • 4,3% RSI
  • 3,4% gehoorproblemen

Bron: NEA 2016

Samenwerken aan gezonde medewerkers

CZ helpt u met het vinden van de best passende oplossingen voor de arbeidsrisico’s in uw branche, op maat voor uw medewerkers en uw organisatie. Met behulp van de CZ Interventiewijzer helpt de zorgcoach u te kiezen uit honderden interventies van zorgaanbieders.

“Blijf in gesprek met je medewerkers en vergroot de binding om werkdruk en werkstress vroegtijdig te signaleren.” - Koen van Schendel, HR adviseur

Neem contact op met de CZ Zorgcoach

Hoe veerkrachtig zijn uw medewerkers?

Kunnen uw medewerkers de uitdagingen van hun werk aan? Of zijn ze minder vitaal? Nodig ze uit om hun veerkracht te testen. Op basis van hun score weten ze meteen of ze actie moeten ondernemen. U kunt het natuurlijk ook zelf uitproberen en ontdekken hoe het met uw eigen veerkracht staat.

 

“Ons werk is fysiek zwaar en we werken met veel luidruchtige machines. We moeten goed letten op onze werkhouding om klachten te voorkomen.” - Jaap, Leidinggevende in een tuinbouwbedrijf

Zo vergroot u veerkracht