Zorgaanbieder inkoopbeleid

Zorginkoopbeleid

Hoe zien wij de zorgontwikkeling? En wat zijn de uitgangspunten van ons inkoopproces?

Zorginkoopbeleid 2018

Of bekijk het inkoopbeleid van 2017

Catharina Ziekenhuis

Waardegedreven contractering werkt écht!

CZ sloot in november 2015, samen met de afdeling Cardiologie van het Eindhovense Catharina Ziekenhuis, een uniek zorgcontract. Afspraak was dat kwalitatief goede zorg extra wordt beloond door CZ. Inmiddels zijn de eerste resultaten bekend: het hart- en vaatcentrum van dit ziekenhuis heeft zich op vrijwel alle punten verbeterd.

Samen werken aan betere palliatieve zorg

CZ wil dat mensen in de laatste levensfase passende zorg ontvangen. En dat de zorg is afgestemd op de wensen en behoeften van de patiënt. Maar CZ doet méér. Lees hoe we de zorg in de laatste levensfase verder verbeteren. En hoe we u hierbij ondersteunen.

Samen aan de slag voor betere wondzorg

In Nederland zijn er te veel patiënten met slecht genezende wonden. CZ wil de complexe wondzorg verbeteren. Gezamenlijk met zorgaanbieders is een aantal pilots gestart. De resultaten zijn veelbelovend.

Samen beslissen invoeren in 10 stappen

‘Samen Beslissen’; maar liefst 98% van uw patiënten wil het. Dat alleen al zou reden genoeg voor u moeten zijn om Samen Beslissen in te voeren. Maar waar begint u? Bekijk de 10 stappen die u helpen om Samen Beslissen in te voeren in uw dagelijkse praktijk.

Geboortezorg

Hulpmiddelen

GGZ