Hulp bij het aanpakken van werkstress

Werkstress is het grootste verzuimrisico in Nederland. Ook in het MKB. Krijg hulp bij het verminderen en voorkomen van werkstress en ander langdurig verzuim.

Neem contact op

Wat is werkstress?

Werkstress is het gevolg van werkdruk. Te hoge werkdruk ontstaat wanneer een medewerker het werk niet binnen de gestelde tijd af krijgt of niet meer aan de gestelde eisen kan voldoen. Werkstress is dus de negatieve reactie op deze werkdruk. Dit veroorzaakt spanning, overspannenheid en uiteindelijk zelfs een burn-out.

% van de medewerkers heeft burn-out klachten

Bron:
NEA 2022

werkdagen is de gemiddelde verzuimduur bij werkstress

Bron:
Arbobalans 2022 (TNO)

miljard euro bedragen de verzuimkosten door werkstress

Bron:
NEA 2020

Voorkom de vicieuze cirkel

Medewerkers met stressklachten zijn sneller moe en worden minder productief. Dit frustreert en veroorzaakt weer meer stress. Valt een medewerker uit door stress, dan duurt dit verzuim gemiddeld 46 dagen. Bij een burn-out loopt dat op tot 8 maanden. Andere collega’s moeten het werk overnemen. Zo kunnen ook zij weer stressklachten krijgen. Voorkom de vicieuze cirkel van werkstress met hulp van de CZ Zorgcoach. Kijk hoe.

Schakel hulp in van een zorgcoach