Vergoeding eerstelijnsdiagnostiek (huisartsenzorg)

Eerstelijnsdiagnostiek is extra onderzoek op verzoek van de huisarts. Bijvoorbeeld bloedafname of een röntgenfoto. Kijk hoe het werkt en wat u vergoed krijgt voor eerstelijnsdiagnostiek.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener gaat waarmee afspraken zijn gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed. Lees meer over de vergoeding van gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorg.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2019 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Voor eerstelijnsdiagnostiek kunt u terecht bij ziekenhuizen, zelfstandige behandelcentra zoals trombosediensten en huisartsenlaboratoria. Dit is afhankelijk van het onderzoek dat u nodig hebt. Uw huisarts kan u hierover adviseren. Kijk wel of CZ een contract heeft met de betreffende zorgverlener. Anders krijgt u misschien niet alles vergoed.

Vind een zorgverlener bij u in de buurt

Wilt u zelf (preventief) onderzoek laten doen?

Dan wordt het onderzoek niet vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt de kosten zelf. Een verwijzing van de huisarts is dan niet nodig.

Hoe snel kunt u terecht voor eerstelijns diagnostiek?

Voor sommige onderzoeken (bijvoorbeeld bloedafname een röntgenfoto) hoeft u geen afspraak te maken en kunt u direct terecht bij de zorgverlener. Andere vormen van onderzoek worden wel op afspraak gedaan, u kunt hiervoor contact opnemen met de zorgaanbieder. Meestal zit er een dag tussen het maken van de afspraak en de afspraak zelf.