Vergoeding eerstelijnsdiagnostiek (huisartsenzorg)

Eerstelijnsdiagnostiek is extra onderzoek op verzoek van de huisarts. Bijvoorbeeld bloedafname of een röntgenfoto. Kijk hoe het werkt en wat u vergoed krijgt voor eerstelijnsdiagnostiek.

U krijgt deze vergoeding als u naar een zorgverlener met een contract voor uw behandeling gaat. Met deze zorgverleners hebben wij namelijk afspraken gemaakt over kwaliteit en prijzen. Gaat u naar zorgverlener zonder contract? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

In 2021 is het verplicht eigen risico € 385 per jaar. In 2020 was het verplicht eigen risico ook € 385.

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

U kunt terecht bij ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra zoals trombosediensten en huisartsenlaboratoria. Dit hangt af van het onderzoek dat u nodig hebt. Uw huisarts kan u adviseren.

Op zoek naar een zorgverlener met een contract? Vind een zorgverlener bij u in de buurt.

Wilt u zelf (preventief) onderzoek laten doen?

Dan wordt het onderzoek niet vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt de kosten zelf. Een verwijzing van de huisarts is dan niet nodig.

Hoe snel kunt u terecht voor eerstelijns diagnostiek?

Voor sommige onderzoeken (bijvoorbeeld bloedafname een röntgenfoto) hoeft u geen afspraak te maken en kunt u direct terecht bij de zorgverlener. Andere vormen van onderzoek worden wel op afspraak gedaan, u kunt hiervoor contact opnemen met de zorgaanbieder. Meestal zit er een dag tussen het maken van de afspraak en de afspraak zelf.

Naar boven