Vergoeding huisartsenzorg

Wat krijgt u vergoed voor huisartsenzorg? Bekijk de vergoeding in onze zorgverzekeringen.

Wat krijgt u vergoed?

Huisartsbezoek

Het bezoek aan de huisarts wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Wij hebben met huisartsen in Nederland afspraken gemaakt over de kwaliteit en prijzen. Een huisarts is de eerste bij wie u zich meldt met vragen over uw gezondheid. De huisarts luistert naar uw klachten en stelt vast wat er met u aan de hand is. De huisarts behandelt u en helpt u bij het voorkomen van ziekte. Hij kan u doorverwijzen naar een andere arts of naar een praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk.

Dit doet de praktijkondersteuner

Een praktijkondersteuner begeleidt patiënten en neemt een aantal taken van de huisarts over bij verschillende specialismen, zoals somatiek1 en geestelijke gezondheidszorg. De praktijkondersteuner geeft voorlichting over uw ziekte, voert controles uit, helpt u met uw medicijnen en bekijkt samen met u hoe u gezonder kunt leven. Als u psychische klachten hebt, dan kunt u terecht bij de praktijkondersteuner GGZ. Deze inventariseert en analyseert wat er bij u speelt. En bespreekt samen met u de mogelijke vervolgstappen.

Eerstelijnsdiagnostiek

Goede zorg begint met het stellen van de juiste diagnose. Het kan zijn dat uw huisarts u daarvoor doorverwijst voor bijvoorbeeld bloedafname, een röntgenfoto of weefselonderzoek. We noemen dit eerstelijnsdiagnostiek. Dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering. De vergoeding krijgt u als dit onderzoek wordt uitgevoerd door een laboratorium, ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum waarmee we afspraken hebben gemaakt over kwaliteit en prijzen. U betaalt hiervoor wel eigen risico. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan krijgt u misschien niet alles vergoed.
Lees meer over de vergoeding van niet-gecontracteerde zorg.

Wilt u zelf (preventief) onderzoek laten doen, bijvoorbeeld voor een medische check? Dan hebt u geen verwijzing van een arts nodig. Het onderzoek wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering. U betaalt de kosten zelf.

Eigen bijdrage

U hoeft geen wettelijke eigen bijdrage te betalen.

Eigen risico

Huisartsbezoek

U hoeft geen eigen risico te betalen.

Eerstelijnsdiagnostiek

Krijgt u de eerstelijnsdiagnostiek vergoed vanuit uw basisverzekering? Dan betaalt u eigen risico. De vergoeding vanuit de basisverzekering valt niet onder huisartsenzorg. De huisarts is wel de opdrachtgever van het onderzoek, maar het onderzoek wordt uitgevoerd en in rekening gebracht door het laboratorium, ziekenhuis of zelfstandig behandelcentrum.

In 2018 is het verplicht eigen risico € 385,- per jaar (in 2017 was het verplicht eigen risico ook € 385,- per jaar).

De vergoeding vanuit de basisverzekering valt onder het eigen risico. Hebt u gekozen voor een vrijwillig eigen risico? Dan verrekenen we de kosten eerst met uw verplichte eigen risico en daarna met uw vrijwillig eigen risico. Als u uw eigen risico voldaan hebt, wordt deze zorg uit uw verzekering vergoed tot het maximum bedrag waarvoor u bent verzekerd. Het eigen risico geldt voor verzekerden vanaf 18 jaar.

Waar kunt u terecht?

Op zoek naar een zorgverlener die een contract met ons heeft? Vind een geschikte zorgverlener. U kunt uw selectie verfijnen op: huisarts. Hebt u ’s avonds, ’s nachts, in het weekend of op een feestdag een dokter nodig? Uw huisarts is aangesloten bij een huisartsenpost. Daar kunt u dan terecht.

Hoe snel kunt u terecht?

  1. Zorg voor de behandeling van lichamelijke klachten bij chronische ziekten, zoals diabetes en COPD.

    terug naar de tekst