Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Gaat u voor uw behandeling naar een zorgverlener die daarvoor géén contract met ons heeft? Dan zijn er geen afspraken gemaakt over de kwaliteit van de zorg. En krijgt u meestal minder vergoed.

Meestal minder vergoed, soms niks

Hoeveel u vergoed krijgt, hangt af van uw verzekering. Gaat u naar een zorgverlener die niet Een erkende zorgverlener is bevoegd om zijn beroep uit te voeren. En heeft de juiste opleiding en voldoende kennis over het vakgebied. Twijfelt u of uw zorgverlener erkend is? Kijk in uw verzekeringsvoorwaarden of neem contact met ons op.
 is? Dan krijgt u géén vergoeding.

Uw verzekering Uw vergoeding bij zorgverleners zonder contract
Basisverzekering  
CZ Zorgbewustpolis 70% van de nota tot maximaal 70% van het Het gemiddelde van de tarieven die wij voor een behandeling hebben afgesproken met onze gecontracteerde zorgverleners.
CZ Zorg-op-maatpolis 75% van de nota tot maximaal 75% van het Het gemiddelde van de tarieven die wij voor een behandeling hebben afgesproken met onze gecontracteerde zorgverleners.
CZ Zorgkeuzepolis 100% van de nota tot maximaal 100% van het Het tarief dat we in Nederland redelijk vinden voor een bepaalde behandeling. Dit bepalen we aan de hand van wettelijk vastgestelde bedragen of gebruikelijke tarieven
 tarief
CZdirect basisverzekering 65% van de nota tot maximaal 65% van het Het gemiddelde van de tarieven die wij voor een behandeling hebben afgesproken met onze gecontracteerde zorgverleners.
Aanvullende verzekering  
Alle CZ aanvullende verzekeringen 75% van de nota tot maximaal 75% van het Het gemiddelde van de tarieven die wij voor een behandeling hebben afgesproken met onze gecontracteerde zorgverleners.
voor fysio- en oefentherapie
Alle CZdirect aanvullende verzekeringen 65% van de nota tot maximaal 65% van het Het gemiddelde van de tarieven die wij voor een behandeling hebben afgesproken met onze gecontracteerde zorgverleners.
voor fysio- en oefentherapie

Dit regelt u zelf bij niet-gecontracteerde zorg

  • U betaalt zelf de nota en declareert deze bij ons
  • U vraagt vooraf toestemming voor uw zorg als dat nodig is
  • U controleert of uw zorgverlener erkend is

Vind uw zorgverlener

Als u naar een zorgverlener gaat met een contract voor uw behandeling, heeft dat veel voordelen. U hoeft niets voor te schieten en behandelingen voldoen aan kwaliteitseisen.

Veelgestelde vragen