Vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Gaat u voor uw behandeling naar een zorgverlener die daarvoor géén contract met ons heeft? Dan krijgt u vaak minder vergoed. Ook zijn er geen afspraken over de kwaliteit van de zorg.

Meestal minder vergoed, soms niks

Hoeveel u vergoed krijgt bij een niet-gecontracteerde zorgverlener hangt af van uw verzekering. Kiest u voor een niet-gecontracteerde zorgverlener? Let dan op of deze Een erkende zorgverlener is bevoegd om zijn beroep uit te voeren. En heeft de juiste opleiding en voldoende kennis over het vakgebied. Twijfelt u of uw zorgverlener erkend is? Kijk dan in de CZ Zorgvinder of neem contact met ons op. is. U krijgt geen vergoeding als de zorgverlener niet erkend is.

Basisverzekeringen Natura

  • CZ Zorgbewustpolis: 70% van uw rekening vergoed bij zorgverleners zonder contract voor uw zorg. De vergoeding is maximaal 70% van het tarief van zorgverleners met contract

  • CZ Zorg-op-maatpolis: 75% van uw rekening vergoed bij zorgverleners zonder contract voor uw zorg. De vergoeding is maximaal 75% van het tarief van zorgverleners met contract

  • CZdirect basisverzekering: 65% van uw rekening vergoed bij zorgverleners zonder contract voor uw zorg. De vergoeding is maximaal 65% van het tarief van zorgverleners met contract

Bekijk de maximale vergoeding voor ziekenhuiszorg per 1 januari 2024

Bekijk de maximale vergoeding voor alle overige zorg (Naturapolis)

Basisverzekering Combinatie

  • CZ Zorgvariatiepolis: maximaal 100% van de rekening tot het Het tarief dat we in Nederland redelijk vinden voor een bepaalde behandeling.tarief. Alleen voor de wijkverpleging en GGZ geldt een andere vergoeding: maximaal 85% van het tarief van zorgverleners mét een contract. 

Bekijk de maximale vergoeding voor alle overige zorg (Combinatiepolis)

Aanvullende verzekeringen

  • CZ: 50% van de rekening, maar niet meer dan de maximale vergoeding voor fysio- en oefentherapie

  • CZdirect: 50% van de rekening, maar niet meer dan de maximale vergoeding voor fysio- en oefentherapie

Bekijk de maximale vergoeding voor fysio- en oefentherapie

Dit regelt u zelf bij niet-gecontracteerde zorg

  • U betaalt zelf de nota en declareert deze bij ons.

  • U vraagt vooraf toestemming voor uw zorg als dat nodig is. Bij de vergoeding leest u of dat zo is.

  • U controleert zelf bij uw zorgverlener of hij erkend is.

Vind uw zorgverlener

Als u naar een zorgverlener gaat met een contract voor uw behandeling, heeft dat veel voordelen. U hoeft niets voor te schieten en behandelingen voldoen aan kwaliteitseisen.

Vind uw zorgverlener

Veelgestelde vragen

Kunt u niet naar een zorgverlener zonder contract die past bij uw situatie, bijvoorbeeld omdat u die niet kunt betalen? Dan noemen we dat een hinderpaal. Hebt u de basisverzekering Zorgbewust of CZdirect? Dan kunt u een verzoek indienen voor een extra vergoeding tot maximaal 75%.

Stuur uw verzoek met onderbouwing per post naar CZ. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.