Slaapapneu: de succesvolle aanpak van AB Texel Group

AB Texel Group, een logistiek dienstverlener met ruim 1.700 werknemers, startte eind 2017 samen met CZ een pilot om slaapapneu bij chauffeurs aan te pakken. Waar de diagnose slaapapneu normaliter 3 maanden rijontzegging tot gevolg heeft, werden 16 chauffeurs in dit traject versneld behandeld zonder dat zij thuis zaten.

Kom in gesprek

Datum: 29 april 2019 - Leestijd: 1,5 minuten

Verzuim door slaapapneu verkorten en voorkomen? Wij helpen

Wilt u net als AB Texel Group verzuim door slaapapneu of andere gezondheidsrisico’s voorkomen? Wij helpen u graag!

Vind de juiste interventies
CZ Interventiewijzer
Vanwege slaapapneu mochten 2 van onze chauffeurs 3 maanden de weg niet op. Dat was voor ons reden om hiermee aan de slag te gaan.

Verzuimcoördinator Tineke Veenstra: “2 van onze chauffeurs hadden de diagnose slaapapneu gekregen. Ze mochten 3 maanden niet de weg op, terwijl ze na enkele weken al hersteld waren” Toen CZ bij ons aanklopte voor een pilot tegen slaapapneu, toonde de directie dan ook direct belangstelling. “Deze pilot maakte het mogelijk om slaapapneu vroegtijdig te herkennen, medewerkers sneller te behandelen, hen gezonder te krijgen en uitval te voorkomen.”

Alle medewerkers werden uitgebreid geïnformeerd

“Alle medewerkers en hun partners werden uitgebreid geïnformeerd over de pilot. Iemand met slaapapneu heeft namelijk zelf vaak niet in de gaten dat hij tijdelijk stopt met ademhalen, maar zijn partner vaak wel. Na het invullen van een vragenlijst meldden bijna 40 medewerkers zich met een bepaald risico op slaapapneu.”

Het hele traject duurde maar 2 tot 4 weken. Normaal is dat 6 maanden.

Versneld behandelingstraject

“Uiteindelijk gingen 16 chauffeurs in behandeling. Zij kregen een versneld traject en hoefden maar één keer naar het ziekenhuis voor hun diagnose. Tussendoor werden ze begeleid door hun bedrijfsarts of huisarts en een verpleegkundige die hen thuis bezocht. Het hele behandeltraject duurde daarom maar 2 tot 4 weken in plaats van 6 maanden.”

Ook anoniem als iemand dat wil

Veenstra benadrukt dat medewerkers ook anoniem, via de zorgverzekeraar konden deelnemen en de keuze hadden om naar de bedrijfsarts of de eigen huisarts te gaan. “Zodat wij als werkgever niet van hun slaapapneu op de hoogte zijn als ze dat niet willen.”

De wisselwerking tussen werkgever en werknemer is belangrijk. De wil om aan gezondheid te werken, moet van beide kanten komen.

Preventie van slaapapneu

Hoe het komt dat relatief veel chauffeurs slaapapneu ontwikkelen, vindt Veenstra lastig te zeggen. “Er kunnen verschillende factoren meespelen. Bijvoorbeeld onregelmatige werktijden, lange werkdagen, veel zitten, slapen in de auto, etc. Het wisselt per persoon en heeft ook met de leefstijl van mensen te maken. Het zou goed zijn om dat verder te onderzoeken, ook omdat apneu andere gezondheidsklachten kan verergeren.”

Ik ben heel blij dat we ja hebben gezegd tegen deze pilot.

Durf het gesprek aan te gaan

“Wees niet bang om het gesprek met medewerkers over hun gezondheid aan te gaan en daarin stappen te zetten, geeft Veenstra mee. “Sommige bedrijven durfden de pilot tegen slaapapneu niet aan, maar ik ben blij dat wij wel hebben deelgenomen.”

Lees ook: