Uw idee over zorginnovatie

CZ draagt graag bij aan innovaties om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg te verbeteren. Samen kunnen we nieuwe manieren van werken in de zorg ontwikkelen en implementeren.

Dien uw idee in

Voldoet uw idee aan de volgende voorwaarden?

  • Mijn idee heeft zich bewezen in de dagelijkse praktijk
  • Er is al bewijs beschikbaar voor mijn idee
  • Er zijn patiënten en/of zorgverleners die mijn idee willen gebruiken
  • Mijn idee is geschikt voor brede implementatie
  • Mijn idee is schaalbaar
  • Mijn idee draagt bij aan de kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid van zorg
  • Mijn idee heeft toegevoegde waarde voor CZ en haar verzekerden
  • Mijn idee is onderscheidend ten opzichte van andere ideeën voor dezelfde doelgroep

Ja, mijn idee voldoet aan al deze voorwaarden

U kunt uw zorginnovatie idee indienen.
Dien uw idee in