Uw idee over zorginnovatie

CZ draagt graag bij aan innovaties om de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg te verbeteren. Samen kunnen we nieuwe manieren van werken in de zorg ontwikkelen en implementeren.

Voldoet uw idee aan de volgende voorwaarden?

  • Mijn idee heeft zich bewezen in de dagelijkse praktijk
  • Mijn idee is geschikt voor brede implementatie
  • Mijn idee draagt bij aan kwaliteit, toegankelijkheid of doelmatigheid
  • Mijn idee heeft toegevoegde waarde voor CZ en haar verzekerden
  • Mijn idee is onderscheidend ten opzichte van andere ideeën voor dezelfde doelgroep
  • Mijn idee past binnen één van de thema’s waarop Zorginnovatie zich richt
  • Er zijn patiënten en/of zorgverleners die mijn idee willen gebruiken
  • Het idee is (op den duur) blijvend in te passen in het financieringsstelsel
  • Er is al bewijs beschikbaar voor het idee