Regioregie: Regionale samenwerking voor duurzaam goede zorg en gezondheid

In elke Nederlandse regio spelen unieke uitdagingen op het vlak van gezondheid, zorg en welzijn. CZ werkt actief samen met zorgverleners, bewoners, gemeenten en andere betrokkenen voor een gebiedsgerichte aanpak van deze uitdagingen.

Samenwerken om zorgtransformatie te versnellen

Om de uitdagingen in de zorg aan te pakken, moeten we de zorg transformeren. Binnen zorgorganisaties vinden al veel transformaties plaats. Die ondersteunen we met inkoopafspraken. Toch zijn we ervan overtuigd dat we niet alle vraagstukken alleen op organisatieniveau kunnen oplossen. Regionale samenwerking is cruciaal om deze veranderingen succesvol in te zetten. CZ kan hierbij een sleutelrol spelen als verbinder.

Integraal Zorg Akkoord en transformatiemiddelen

In het Integraal Zorg Akkoord (IZA) hebben zorgorganisaties afspraken gemaakt om de zorg toegankelijker en betaalbaarder te maken. Er is €2,8 miljard beschikbaar gesteld voor deze veranderingen in verschillende regio's. Voor elke regio hebben we een duidelijk beeld en plan gemaakt. Dit is ons startpunt om samen de belangrijkste uitdagingen aan te pakken. Zorgpartners kunnen transformatieplannen indienen die een substantiële bijdrage leveren om met gelijkblijvende inzet van zorgverleners en binnen de financiële kaders antwoord te geven op de groeiende zorgvraag.

Regioregie in de praktijk

Al meer dan tien jaar zetten we ons in voor regioregie in Zeeland en Limburg. Met de introductie van het IZA eind 2022 breiden we deze aanpak uit naar alle regio's waar CZ de belangrijkste marktleider is. Dit betekent dat we nu actief regioregie toepassen in Zeeland, Zuid-Hollandse Eilanden, Zuidoost-Brabant, West-Brabant, Haaglanden en Zuid-Limburg.

Vragen? Neem contact met ons op