Samenwerken aan betere zorg met Regie in de Regio

CZ denkt mee over de toekomst van de zorg. In een aantal regio's werken we samen met inwoners en alle betrokken partijen aan betere, betaalbare zorg en gezondheid. Dit noemen we een integrale aanpak.

Structurele kostenstijging, vergrijzing, versnippering en overmatig zorggebruik brengen de solidariteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg in gevaar. Een ongemakkelijke waarheid waarvoor we ons als CZ mede verantwoordelijk voelen.

We moeten op zoek naar verbetering

CZ neemt haar maatschappelijke rol serieus en heeft het initiatief genomen met Regie in de Regio. We organiseren samenwerking tussen partners in de regio om inwoners gezond te houden en patiënten de zorg te bieden die ze echt nodig hebben. Niet de ziekte, maar de inwoner staat binnen Regie in de Regio centraal.

Lees meer over de achtergrond en werkwijze van Regie in de Regio

Proefregio's: een gezamenlijk experiment

De stip op de horizon is bekend. De weg daar naartoe? Die moet nog worden bepaald. Maar voorop staat de gedeelde visie dat we samen verantwoordelijk zijn voor het realiseren van betere zorg, minder hoge kosten en betere gezondheid. We durven elkaar ook aan te spreken op ieders verantwoordelijkheid om hieraan bij te dragen.

In een aantal regio's experimenteren inwoners, zorgverleners en andere verantwoordelijke partijen met nieuwe initiatieven als onderdelen van een integrale aanpak. Deze initiatieven leiden tot het dichterbij brengen van betaalbare zorg en betere gezondheid. De activiteiten binnen deze regio’s zijn gericht op 4 thema’s:

 • Gezond: gericht op een goede kwaliteit van leven. Preventie helpt om zo lang mogelijk gezond te blijven in een omgeving waar mensen zich goed voelen.
 • Juiste zorg: gericht op alleen de zorg die echt nodig is. De juiste zorgverlener neemt samen met de cliënt de beslissingen die genomen moeten worden.
 • Kostenbewust: gericht op een secuur gebruik van de beschikbare zorg. Geen verspilling of onnodig dure behandelingen.
 • Zelf: gericht op maximale regie over de eigen gezondheid. Middelen die inwoners helpen zich langer zelfstandig redden, zonder direct een beroep te hoeven doen op de formele zorg.

Gestreefd wordt naar een toekomstbestendige aanpak. De samenwerkingspartners hebben hiervan een analyse op hoofdlijnen gemaakt en de drie belangrijkste knelpunten benoemd. Kijk hiervoor op www.regio-beeld.nl. 

Samen werken aan verbetering

Voorbeelden van regio’s met een integrale aanpak zijn:

 1. ‘Mijn Zorg’ in de regio Oostelijk Zuid-Limburg
 2. ‘Anders Beter’ in de Westelijke Mijnstreek in Zuid-Limburg
 3. ‘Goed Leven’ in Zeeuws Vlaanderen
 4. Verbonden in Zorg in West-Brabant
 5. Paulina op Goeree Overflakkee

In iedere regio vinden andere experimenten plaats, waardoor regio's van elkaar kunnen leren. Hiervoor maakt elke proefregio andere afspraken. Die kunnen afwijken van de afspraken voor de reguliere zorginkoop.

Een voorbeeld is het samen werken aan patiëntgerichtheid

Patiëntgerichter werken, doen we door de huisarts en specialist tijdens het zogenaamde ‘patiëntgerichte gesprek’ 4 handvatten te geven om te gebruiken in het gesprek. Het idee is dat hierdoor zowel de zorgverlener als de patiënt ’aan zet’ zijn.

 • 2 minuten luisterplicht van de zorgverlener
 • De mogelijkheid tot het opnemen van het gesprek door de patiënt
 • Het kunnen stellen van de goede vragen door de patiënt
 • Het inzetten van de ‘teachback-methode’ door de zorgverlener (check of zorgverlener en patiënt elkaar goed hebben begrepen)

Samen voor betere zorg

De zorg verandert alleen als we samenwerken. Door samen na te blijven denken over hoe we de gezondheid kunnen verbeteren. En ervoor te zorgen dat de noodzakelijke veranderingen in de praktijk worden doorgevoerd. Waarbij we de werkelijke behoeften van de patiënt centraal stellen en nastreven dat de zorgverleners hun vak met plezier en passie kunnen uitoefenen. Alleen dan komen we tot oplossingen die het beste zijn voor alle partijen.

Contact

Krijgt u vragen van verzekerden over de inkoop van zorg? Verwijst u ze dan door naar het CZ Zorgteam.

Naar boven