Zorginkoopbeleid: alles voor betere zorg

Nederland scoort internationaal goed op het gebied van gezondheidszorg. Helaas stijgen wel de uitgaven aan de zorg harder dan de rest van de economie. Dat is niet houdbaar voor de toekomst. Ook verschillen in kwaliteit zijn te vaak niet inzichtelijk. Door middel van goede zorginkoop wil CZ ook in 2019 bijdragen aan toekomstbestendige zorg.

Visie op kwaliteit

CZ hecht groot belang aan zorg van goede kwaliteit voor haar verzekerden. In het inkoopbeleid van 2019 is onze visie hierop aangescherpt. Deze visie ziet u terug in ons zorginkoopbeleid en de waardedocumenten.

Meer over kwaliteit van zorg

Visie op zorginkoop

Zorg moet goed, betaalbaar en toegankelijk zijn. Nu en in de toekomst. Daarom maakt CZ afspraken met zorgaanbieders, over kwalitatief goede zorg die aansluit bij de behoefte van de patiënt, op de juiste plek geleverd wordt en een redelijke prijs heeft. We noemen dit Zorginkoop. Lees hoe we dit doen en wat daarbij onze afwegingen zijn.

Meer over zorginkoop

Inkopen in overleg met het zorgveld

Zorginkoop is niet een op zichzelf staande activiteit, waarbij we zelf bedenken wat goed is. CZ betrekt het hele zorgveld bij onze zorginkoop: patiënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere belanghebbenden. En ondanks dat we soms verschillen van inzicht hebben, zijn we er van overtuigd dat we uiteindelijk hetzelfde nastreven: alles voor betere zorg.

Zo betrekken we patiënten bij ons inkoopbeleid

De afgelopen jaren zijn patiëntenorganisaties en verzekerden steeds nauwer en vaker betrokken bij onze zorginkoop. We hebben forse ambities om dit verder uit te bouwen.

Samenwerken aan betere zorg met Regie in de Regio

In 5 proefregio’s werken we met o.a. inwoners, zorgverleners en gemeenten aan het verbeteren van de zorg. Met als doel: een betere gezondheid en ervaren kwaliteit van zorg en lagere kosten per bewoner.

Ontwikkelingen en innovatie in de zorg

Nieuwe technologieën maken steeds meer mogelijk voor patiënt en zorgverlener. Daarom stimuleren we slimme innovaties die zorgprocessen verbeteren en zorg betaalbaar en bereikbaar houden.