Zorginkoopbeleid: Verantwoord en Dichtbij

CZ groep wil dat iedere verzekerde toegang heeft tot goede zorg. Maar we willen de zorgkosten ook beheersbaar houden. Goede kwaliteit blijft daarbij belangrijk. Tegelijkertijd werken we met zorgaanbieders aan betere zorg.

Zorgverlener aan het bed

  • ‘Verantwoord’ betekent dat we zorg contracteren die betaalbaar is en die aansluit bij onze kwaliteitsvisie. We hanteren daarbij passende, ambitieuze normen.
  • ‘Dichtbij’ is het uitgangspunt van de zorgverlening: thuis of dicht bij huis als dat kan. En verder weg als dat beter is voor de kwaliteit. Maar ook: dicht bij de wensen en keuzes van verzekerden over hun behandeling. Via gezamenlijke besluitvormingstrajecten en nieuwe vormen van diagnostiek en digitale ondersteuning. Zo maken we behandelingen minder belastend én persoonsgerichter.

Verder met covid

De komende jaren zullen we ervaren hoe het is om te leven met covid, in plaats van te overleven. Dit zal opnieuw een forse uitdaging zijn. Patiënten verwachten dat de zorg weer ‘normaal’ is, terwijl u als zorgverlener nog steeds te maken heeft met inhaalzorg, ziekteverzuim en personeelskrapte. Wij zijn ons bewust van deze uitdaging, en hopen dat onze contractafspraken hierbij helpen. En dat we samen met energie en ambitie de zorg naar een nog hoger niveau kunnen tillen.

Naar boven