Zorginkoopbeleid: Verantwoord en Dichtbij

Nederland scoort internationaal goed op het gebied van gezondheidszorg. Maar helaas stijgen de uitgaven aan de zorg harder dan de rest van de economie. Dat is niet houdbaar voor de toekomst. Ook verschillen in kwaliteit zijn te vaak niet inzichtelijk. Door middel van goede zorginkoop wil CZ ook in 2020 bijdragen aan toekomstbestendige zorg.

Verantwoord en dichtbij

De rode draad door ons zorginkoopbeleid 2020 is ‘Verantwoord en Dichtbij’

  • ‘Verantwoord’ betekent dat CZ groep zorg wil contracteren die betaalbaar is en die aansluit bij onze kwaliteitsvisie. We hanteren daarbij passende, ambitieuze normen.
  • ‘Dichtbij’ is het uitgangspunt van de zorgverlening: thuis of dicht bij huis als dat kan. En verder weg als dat beter is voor de kwaliteit. Met ‘dichtbij’ bedoelen we daarnaast: dicht bij de wensen en keuzes van verzekerden wat betreft hun behandeling. Bijvoorbeeld via gezamenlijke besluitvormingstrajecten en de inzet van nieuwe (distributie)vormen van diagnostiek en digitale ondersteuning. Zo maken we behandelingen minder belastend én persoonsgerichter

Visie op kwaliteit

CZ hecht groot belang aan zorg van goede kwaliteit voor haar verzekerden. Deze visie ziet u terug in ons zorginkoopbeleid en de waardedocumenten.

Meer over kwaliteit van zorg

Visie op zorginkoop

Zorg moet goed, betaalbaar en toegankelijk zijn. Nu en in de toekomst. Daarom maakt CZ afspraken met zorgaanbieders, over kwalitatief goede zorg die aansluit bij de behoefte van de patiënt, op de juiste plek geleverd wordt en een redelijke prijs heeft. We noemen dit Zorginkoop. Lees hoe we dit doen en wat daarbij onze afwegingen zijn.

Meer over zorginkoop

Inkopen in overleg met het zorgveld

Zorginkoop is niet een op zichzelf staande activiteit, waarbij we zelf bedenken wat goed is. Hierbij betrekken we en werken we steeds meer samen met het zorgveld: patiënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere belanghebbenden. Door te innoveren, samen te werken en continu te blijven werken aan structurele vooruitgang, verbeteren we de zorg in Nederland en geven we invulling aan “Zorg die verder gaat”.

Zo betrekken we patiënten bij ons inkoopbeleid

De afgelopen jaren zijn patiëntenorganisaties en verzekerden steeds nauwer en vaker betrokken bij onze zorginkoop. We hebben forse ambities om dit verder uit te bouwen.

Samenwerken aan betere zorg met Regie in de Regio

In een aantal regio’s werken we met o.a. inwoners, zorgverleners en gemeenten aan het verbeteren van de zorg. Met als doel: een betere gezondheid en ervaren kwaliteit van zorg en lagere kosten per bewoner.

Ontwikkelingen en innovatie in de zorg

Nieuwe technologieën maken steeds meer mogelijk voor patiënt en zorgverlener. Daarom stimuleren we slimme innovaties die zorgprocessen verbeteren en zorg betaalbaar en bereikbaar houden.