Zorginkoopbeleid: 2025

CZ groep zet zich in voor levering van passende en doelmatige zorg. Want zo blijft de zorg duurzaam toegankelijk. Hierbij zijn de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) leidend. We zetten in op de samenwerking met zorgaanbieders die laten zien dat verandering bijdraagt aan het toegankelijk houden van kwalitatief hoogstaande zorg tegen acceptabele kosten. Met onze zorginkoop stimuleren we dat andere gecontracteerde zorgaanbieders ook meegaan in de verandering. Zo zorgen we voor toegankelijke en betaalbare zorg voor al onze verzekerden.