Zorginkoopbeleid: 2024

CZ groep zet zich in voor veranderingen binnen de organisatie én de levering van passende zorg. Want zo blijft zorg duurzaam toegankelijk. Hierbij zijn de afspraken in het Integraal Zorgakkoord (IZA) leidend. We zetten in op het samenwerken met zorgaanbieders die laten zien dat verandering bijdraagt aan de doelen voor toegang, kwaliteit en kosten. Met onze zorginkoop stimuleren we dat andere gecontracteerde zorgaanbieders ook meegaan in de verandering. Zo zorgen we voor klantgerichte en betaalbare zorg voor al onze verzekerden.

De basis voor het zorginkoopbeleid 2024 is ‘Verantwoord en Dichtbij’:

  • ‘Verantwoord’ betekent dat we zorg contracteren die betaalbaar is en die aansluit bij onze kwaliteitsvisie. We hanteren daarbij passende, ambitieuze normen.
  • ‘Dichtbij’ is het uitgangspunt van de zorgverlening: thuis of dicht bij huis als dat kan. En verder weg als dat beter is voor de kwaliteit. Maar ook: dicht bij de wensen en keuzes van verzekerden over hun behandeling. Via gezamenlijke besluitvormingstrajecten en nieuwe vormen van diagnostiek en digitale ondersteuning. Zo maken we behandelingen minder belastend én persoonsgerichter.
Zorgverlener aan het bed