Zorginkoopbeleid: Verantwoord en Dichtbij

CZ groep wil dat iedere verzekerde toegang heeft tot goede zorg. Maar we willen de zorgkosten ook beheersbaar houden. Dat is een flinke opgave! Goede kwaliteit blijft daarbij belangrijk. Tegelijkertijd werken we met zorgaanbieders aan betere zorg. Zo blijft zorg voor onze verzekerden ook in 2021 verantwoord en dichtbij.

Verantwoord en dichtbij, ook in 2021

Verantwoord en dichtbij blijft dus de rode draad door ons zorginkoopbeleid. Dit bedoelen we daarmee:

  • ‘Verantwoord’ betekent dat we zorg contracteren die betaalbaar is en die aansluit bij onze kwaliteitsvisie. We hanteren daarbij passende, ambitieuze normen.
  • ‘Dichtbij’ is het uitgangspunt van de zorgverlening: thuis of dicht bij huis als dat kan. En verder weg als dat beter is voor de kwaliteit. Maar met ‘dichtbij’ bedoelen we ook: dicht bij de wensen en keuzes van verzekerden wat betreft hun behandeling. Bijvoorbeeld via gezamenlijke besluitvormingstrajecten en nieuwe vormen van diagnostiek en digitale ondersteuning. Zo maken we behandelingen minder belastend én persoonsgerichter.

Visie op zorg

We streven naar goede zorg, die aansluit bij de behoefte van de patiënt, op de juiste plek geleverd wordt en een redelijke prijs heeft. Dat bereiken we door zorgaanbieders te contracteren. Maar we gaan verder, want soms gaan we letterlijk samen met zorgaanbieders aan de slag om de zorg toekomstbestendig te maken. Dit doen we in een samenwerkingsvorm waarin co-makerschip tussen zorgaanbieders en CZ centraal staat.

Lees hoe we dit doen en wat daarbij onze afwegingen zijn: onze visie op zorg.

Zorginkoop en COVID-19

CZ volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed inschatten of -en zo ja in hoeverre- de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus gevolgen hebben voor het inkoopbeleid 2021. Mochten aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daar tijdig over.

Visie op kwaliteit

CZ hecht groot belang aan zorg van goede kwaliteit voor haar verzekerden. Deze visie ziet u terug in ons zorginkoopbeleid en de waardedocumenten.

Meer over kwaliteit van zorg

Inkopen in overleg met het zorgveld

Zorginkoop is niet een op zichzelf staande activiteit, waarbij we zelf bedenken wat goed is. We betrekken het zorgveld erbij: patiënten, zorgaanbieders, gemeenten en andere belanghebbenden. Door te innoveren, samen te werken en continu te blijven werken aan structurele vooruitgang, verbeteren we de zorg in Nederland en geven we invulling aan “Zorg die verder gaat”.

Overleg met patiëntenorganisaties

Zo betrekken we patiënten bij ons inkoopbeleid

Patiëntenorganisaties en verzekerden zijn steeds nauwer en vaker betrokken bij onze zorginkoop. We hebben forse ambities om dit verder uit te bouwen, zodat de stem van de patiënt gehoord wordt.

Regie in de regio, overleg

Samenwerken aan betere zorg met Regie in de Regio

In een aantal regio’s werken we met o.a. inwoners, zorgverleners en gemeenten aan het verbeteren van de zorg. Met als doel: een betere gezondheid en ervaren kwaliteit van zorg en lagere kosten per bewoner.

Ontwikkelingen en innovatie in de zorg

Ontwikkelingen en innovatie in de zorg

Nieuwe technologieën maken steeds meer mogelijk voor patiënt en zorgverlener. Daarom stimuleren we slimme innovaties die zorgprocessen verbeteren en zorg betaalbaar en bereikbaar houden.

Naar boven