Zorginkoopbeleid: Verantwoord en Dichtbij

CZ groep wil dat iedere verzekerde toegang heeft tot goede zorg. Maar we willen de zorgkosten ook beheersbaar houden. Dat is een flinke opgave! Goede kwaliteit blijft daarbij belangrijk. Tegelijkertijd werken we met zorgaanbieders aan betere zorg. Zo blijft zorg voor onze verzekerden ook in 2022 verantwoord en dichtbij.

Verantwoord en dichtbij, ook in 2022

Verantwoord en dichtbij blijft dus de rode draad door ons zorginkoopbeleid. Dit bedoelen we daarmee:

  • ‘Verantwoord’ betekent dat we zorg contracteren die betaalbaar is en die aansluit bij onze kwaliteitsvisie. We hanteren daarbij passende, ambitieuze normen.
  • ‘Dichtbij’ is het uitgangspunt van de zorgverlening: thuis of dicht bij huis als dat kan. En verder weg als dat beter is voor de kwaliteit. Maar met ‘dichtbij’ bedoelen we ook: dicht bij de wensen en keuzes van verzekerden wat betreft hun behandeling. Bijvoorbeeld via gezamenlijke besluitvormingstrajecten en nieuwe vormen van diagnostiek en digitale ondersteuning. Zo maken we behandelingen minder belastend én persoonsgerichter.

Visie op zorg

We streven naar goede zorg, die aansluit bij de behoefte van de patiënt, op de juiste plek geleverd wordt en een redelijke prijs heeft. Dat bereiken we door zorgaanbieders te contracteren. Maar we gaan verder, want soms gaan we letterlijk samen met zorgaanbieders aan de slag om de zorg toekomstbestendig te maken. Dit doen we in een samenwerkingsvorm waarin co-makerschip tussen zorgaanbieders en CZ centraal staat.

Lees hoe we dit doen en wat daarbij onze afwegingen zijn: onze visie op zorg.

Zorginkoop en COVID-19

COVID-19 heeft forse impact (gehad) op het inkoopbeleid en contractering van 2021. Hoewel we nog steeds de gevolgen van het coronavirus ondervinden, gaat CZ voor het inkoopbeleid 2022 uit van een reguliere uitvoering van het beleid. Mochten toch aanpassingen in het inkoopbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daar tijdig over.

Visie op kwaliteit

CZ hecht groot belang aan zorg van goede kwaliteit voor haar verzekerden. Deze visie ziet u terug in ons zorginkoopbeleid en de waardedocumenten.

Meer over kwaliteit van zorg

Zo betrekken we patiënten bij ons inkoopbeleid

Patiëntenorganisaties en verzekerden zijn steeds nauwer en vaker betrokken bij onze zorginkoop. We hebben forse ambities om dit verder uit te bouwen, zodat de stem van de patiënt gehoord wordt.

Meer over patiëntparticipatie

Naar boven