Samen Beslissen invoeren in 10 stappen

‘Samen Beslissen’; maar liefst 98% van uw patiënten wil het. Dat alleen al zou reden genoeg voor u moeten zijn om Samen Beslissen in te voeren. Maar waar begint u? Bekijk de 10 stappen die u helpen om Samen Beslissen in te voeren in uw dagelijkse praktijk.

98 procent wil samen beslissen

Uw patiënten kennen zichzelf het beste en weten welke zorg bij hen past. Uit verschillende pilotprojecten bij verschillende aandoeningen weten we dat Samen Beslissen leidt tot:

 • Meer patiënttevredenheid
 • Hogere therapietrouw
 • Betere kwaliteit van leven
 • Minder invasieve behandelingen
 • Samen beslissen

Tevreden patiënten die zich gehoord weten en de behandeling krijgen waar ze achter staan en die goed voelt. Dat is de kern van Samen Beslissen. Daar doet u het voor.

Samen beslissen in de praktijk

Uit onderzoek blijkt dat artsen vaak kiezen voor een behandeling die gericht is op levensverlenging. Dat terwijl de patiënt vaak liever kiest voor een betere kwaliteit van leven.

Stappenplan Samen Beslissen

5 Nederlandse ziekenhuizen experimenteerden met het invoeren van Samen Beslissen. Hun geleerde lessen en tips zijn de basis voor dit stappenplan. Het is geen protocol, maar een leidraad. Laat u inspireren en kijk vooral wat bij ú past.

 1. Begin met uw beste team en werk aan draagvlak

  Vorm een ambitieus team met: een medisch specialist, verpleegkundig specialist of verpleegkundige, patiëntvertegenwoordiger, iemand die helpt met de organisatie én iemand die blanco is, maar wel kritische vragen kan stellen. Zorg daarnaast voor een projectleider die de boel kan coördineren. En creëer draagvlak in de hele organisatie, van assistent tot Raad van Bestuur.

 2. Stel een hoge ambitie voor uzelf en uw team

  Veranderingen werken vooral als mensen weten waaraan het bijdraagt. Ga na waarom u samen Beslissen wilt gaan toepassen en bij welke aandoeningen. Wat u ervan verwacht en wat u wilt bereiken. Wees open over dit doel en deel uw ambitie.

 3. Zie samen beslissen als een proces

  Samen beslissen is niet één gesprek, maar een proces. Zorg dat u hierbij in ieder geval aandacht besteedt aan het bespreken van de keuzemogelijkheden, de voor- en nadelen per keuze en de afweging op grond van wat belangrijk is voor de patiënt zelf. Bepaal daarna pas welke methoden en instrumenten u wilt inzetten.

 4. Begrijp uw zorgproces

  Bekijk samen uw zorgproces. Welke stappen zijn er? Wie zijn daarbij betrokken? Wie informeert de patiënt en wanneer?

 5. Formuleer een effectieve veranderstrategie

  Inventariseer welke verandering u kunt doorvoeren op het gebied van de interventie zelf, de gebruiker (patiënt en zorgverlener), het proces en de randvoorwaarden.

 6. Ontwerp uw nieuwe zorgproces

  Stel uzelf vragen als; zijn er veranderingen nodig in het huidige zorgproces? Staat de patiënt centraal in het proces? Is er voldoende ruimte voor de patiënt om te wikken en wegen? Is er een vast aanspreekpunt en zijn we goed bereikbaar.

 7. Bepaal wat u voor dat zorgproces nodig hebt

  Vergelijk de huidige situatie met de gewenste situatie. Kijk daarna welke acties u nodig hebt om tot die gewenste situatie te komen. Welke competenties en trainingen zijn er nodig? Welke hulpmiddelen en tools zet u in?

 8. Zoek koplopers en kijk in de keuken van een ander

  Hoe doen anderen het? Wat zijn hun successen. Zoek mensen in verschillende disciplines, bijvoorbeeld medisch specialisten, verpleegkundigen, patiëntvertegenwoordigers, managers of zorgverzekeraars.

 9. Doe alles wat bijdraagt aan de ambitie

  Blijf met uw team kritisch op het behalen van de ambities. Stel bij waar nodig. Vraag feedback van patiënten. Kijk ook naar wat niet bijdraagt aan de ambitie en gooi overboord wat niet effectief is.

 10. Verzamel succes en laat anderen meegenieten

  Verzamel positieve feedback van patiënten. Deel succesvolle feedback en laat anderen die mee willen doen aan Samen Beslissen aansluiten. Meer tips en inspiratie Download het volledige stappenplan voor ‘Samen Beslissen’. En kijk hoe u kunt starten met Samen Beslissen.

Download het volledige stappenplan

Beslist Samen!

CZ groep was partner in het implementatieprogramma Beslist Samen! Van maart 2017 tot en met juni 2018 heeft dit programma in tien ziekenhuizen en twee umc’s gezorgd voor versnelling van samen beslissen in de spreekkamer. Dit leverde zeven belangrijke inzichten op. Hiermee kunnen alle instellingen binnen de curatieve zorg hun voordeel doen.

Bekijk de 7 inzichten op begineengoedgesprek.nl

Meer weten?

Neem gerust contact op met onze projectleider Zorg, Tilja van den Berg. Stuur een e-mail of bel haar op telefoonnummer (076) 524 34 04.

Naar boven