Zorginnovatie in 4 programma’s

Goede zorg is nooit af. Daarom gaat CZ verder. We lopen voorop in het verbeteren van de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg. Slimme innovaties helpen daarbij.

We stimuleren 4 innovatieprogramma's

 • Samen Beslissen
 • Gepersonaliseerde zorg
 • Herinrichting van zorgprocessen
 • e-health

Ook ondersteunen we ‘de vliegwielcoalitie voor digitale innovaties in de zorg’

Samen beslissen

Binnen het programma Samen beslissen stimuleren we dat artsen en patiënten samen beslissingen nemen over de behandelkeuzes. Want zo sluit een behandeling beter aan bij de situatie en wensen van de patiënt. We willen dat nóg meer ziekenhuizen de komende jaren Samen beslissen gaan toepassen. Eind 2024 moeten patiënten in elk ziekenhuis samen met hun zorgverlener kunnen beslissen over hun behandeling. Keuzehulpen helpen hierbij. Dus we stimuleren het gebruik daarvan.

Samen beslissen in praktijk

 • Samen beslissen invoeren  
  ‘Samen Beslissen’; maar liefst 98% van de patiënten wil het. Dat alleen al is reden genoeg om Samen Beslissen in te voeren. Maar waar begin je? Bekijk de 10 stappen om Samen Beslissen in te voeren in uw dagelijkse praktijk.
  Meer over Samen Beslissen
 • Samen beslissen versnellen
  CZ was partner in het programma Beslist Samen! Dit heeft in 10 ziekenhuizen en 2 umc’s gezorgd voor een versnelling van Samen beslissen in de spreekkamer. Het leverde bovendien 7 belangrijke inzichten op. Doe er uw voordeel mee.
  Bekijk de 7 inzichten op begineengoedgesprek.nl

Gepersonaliseerde zorg – My Best Treatment

De gemiddelde patiënt bestaat niet. Maar de huidige zorg richt zich daar wel op. Wij willen dat patiënten maatwerk krijgen bij hun behandeling. Zowel vanuit medisch oogpunt als vanuit het principe van ‘samen beslissen’. Zo kunnen patiënten persoonlijke keuzes maken met informatie die past bij hun eigen situatie.

Binnen het programma streven we naar de best mogelijke behandeling voor de individuele patiënt. We maken ons sterk om de zorg meer te personaliseren door de inzet van slimme medische beslisondersteuners en geavanceerde diagnostiek.

Gepersonaliseerde zorg in de praktijk

 • Beslisondersteuners
  CZ maakt zich hard voor de brede implementatie van beslisondersteuners in de praktijk. Zo loopt momenteel een samenwerkingsverband met PacMed, Patient+, IKNL, VUMC en BVN om een gepersonaliseerde keuzehulp bij borstkanker te ontwikkelen en in te voeren.
 • Advanced Diagnostics
  CZ stimuleert het inzetten van klinische tests met een specifiek geneesmiddel of een specifieke therapie. De combinatie helpt artsen en patiënt bij het maken van de keuze voor de juiste behandeling of het juiste geneesmiddel. Vanaf 2021 streven we naar een moleculaire diagnostiek voor longkanker in 6 expertisecentra. Daarnaast zijn we een pilot gestart waarbij patiënten met een lichte depressie aan de hand van een DNA-profiel sneller de juiste medicatie en dosering krijgen.
 • Meerjarencontracten
  Gepersonaliseerde zorg is nog niet zo ver als het zou kunnen zijn. Met meerjarencontracten willen we proeftuinen inrichten waarbij specifiek aandacht is voor cultuur, infrastructuur en financiering. Deze elementen zijn nodig om gepersonaliseerde zorg in praktijk in te brengen.

Meer over gepersonaliseerde zorg

Herinrichting van zorgprocessen

Nederland kent steeds meer mensen met chronische aandoeningen of meervoudige problemen. Gelukkig kunnen patiënten meer en meer zelf doen. Dankzij nieuwe technologieën, zoals het monitoren van hun gezondheid. Het programma ‘Herinrichting van zorgprocessen’ streeft naar een andere, optimale organisatie van de gezondheidszorg. Zorg die past bij de behoefte van patiënten en hun naasten.

Herinrichting van zorgprocessen in praktijk

 • Telebegeleiding
  We willen telebegeleiding breed beschikbaar maken voor onze verzekerden. Via verschillende samenwerkingsprojecten stimuleren we telebegeleiding bij chronische aandoeningen, zoals hartfalen.

 • Digitale huisarts
  We zien veel potentie in de afhandeling van zorgvragen met een digitale huisarts. Patiënten kunnen zo sneller en makkelijker schakelen met een huisarts. En voor huisartsen kan het bijdragen aan een lagere werkdruk. De eerste pilots zijn gestart.

 • Substitutie
  We willen onze verzekerden de beste zorg leveren: dichtbij waar dat kan en ver weg waar dat moet. We zetten ons in om de zorg verantwoord en dichtbij te organiseren. En ondersteunen daarom verschillende vormen van substitutie in samenwerking met de regio.

E-health

E-health maakt nieuwe vormen van zorgverlening mogelijk. Door nieuwe technologie wordt de communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt (op afstand) makkelijker. De patiënt heeft hierdoor meer zelfregie. Daarom stimuleren we e-health. Bijvoorbeeld door kennisdeling, samenwerkingsverbanden en living lab's. E-health is een integraal onderdeel van al onze andere zorginnovatieprogramma’s.

E-health in praktijk

In diverse projecten leren we samen met partners hoe we e-health succesvol kunnen toepassen in bestaande zorgprocessen. We doen dit onder andere voor projecten in de Geestelijke Gezondheidszorg, Ziekenhuiszorg, Ouderenzorg en Huisartsenzorg. De e-health moet voor alle betrokken partijen voldoende waarde toevoegen op de thema's: kosten, kwaliteit en toegankelijkheid. Als toetskader gebruiken hiervoor het e-health waardemodel.

Naar boven