Innovatie in een snel veranderend zorglandschap

Het zorglandschap verandert snel. Zorgkosten stijgen en er komen steeds meer ouderen en chronisch zieken die meer zorg nodig hebben. Om zorg nu en op lange termijn toegankelijk, goed en betaalbaar te houden, zijn innovaties hard nodig. Daarom stimuleren we slimme ideeën die de zorg in Nederland verbeteren.

Zorginnovatie in 4 programma’s

Zorginnovatie kan op verschillende terreinen plaatsvinden: in de zorgketen, op technologisch vlak en bij de patiënt zelf. Op dit moment stimuleren we 4 innovatieprogramma’s: Samen Beslissen, Persoonsgerichte zorg, Herinrichting van zorgprocessen en e-health.

CZ groep ondersteunt daarnaast ‘de vliegwielcoalitie voor digitale innovaties in de zorg’ en daarmee de landelijke opschaling van telebegeleiding bij hartfalen en de inzet van digitale keuzehulpen voor patiënten.

Samen beslissen

Binnen het programma ‘Samen beslissen’ stimuleren we dat artsen en patiënten gezamenlijk beslissingen nemen over behandelkeuzes, zodat deze aansluiten bij de individuele situatie en wensen van de patiënt. Onze ambitie is daarom dat eind 2020 in elk ziekenhuis voor minstens 6 aandoeningen Samen beslissen is geïmplementeerd.

Samen beslissen in praktijk

 • Implementatie van Samen beslissen 
  ‘Samen Beslissen’; maar liefst 98% van de patiënten wil het. Dat alleen al zou reden genoeg moeten zijn om Samen Beslissen in te voeren. Maar waar begint u? Bekijk de 10 stappen die u helpen om Samen Beslissen in te voeren in uw dagelijkse praktijk.
  Meer over Samen Beslissen
 • Versnellen van Samen beslissen 
  CZ groep was partner in het implementatieprogramma ‘Beslist Samen!’ Dit programma heeft in 10 ziekenhuizen en 2 umc’s gezorgd voor versnelling van ‘Samen beslissen’ in de spreekkamer. Dit leverde 7 belangrijke inzichten op. Hiermee kunnen alle instellingen binnen de curatieve zorg hun voordeel doen.
  Bekijk de 7 inzichten op begineengoedgesprek.nl

 

Persoonsgerichte zorg – My Best Treatment

De huidige zorg is gericht op de gemiddelde patiënt, maar die bestaat niet. CZ groep wil dat patiënten maatwerk krijgen in hun behandeling. Zowel vanuit medisch perspectief als vanuit het principe van ‘samen beslissen’. Zo kunnen ze persoonlijke keuzes maken op basis van informatie die past bij hun eigen situatie. Binnen het programma streven we naar de best mogelijke behandeling voor de individuele patiënt. We maken ons sterk om de zorg persoonsgerichter te maken door de inzet van slimme medische beslisondersteuners en geavanceerde diagnostiek te stimuleren.

Persoonsgerichte zorg in de praktijk

 • Beslisondersteuners
  CZ maakt zich hard voor de brede implementatie van beslisondersteuners in de praktijk. Zo startte onlangs een samenwerkingsverband met PacMed, Patient+, IKNL, VUMC en BVN om een persoonsgerichte keuzehulp bij borstkanker te ontwikkelen en te implementeren.
 • Lessons learned 
  Persoonsgerichte gezondheidszorg is nog niet zo ver als het zou kunnen zijn. Na 2 jaar zien we dat met name meer aandacht voor cultuur, infrastructuur en financiering noodzakelijk zijn om persoonsgerichte zorg in de praktijk breder te implementeren.
  Meer over het programma My Best Treatment 

Herinrichting van zorgprocessen

Nederland kent steeds meer mensen met chronische aandoeningen of meervoudige problemen. Ook kunnen patiënten meer en meer zelf doen, dankzij nieuwe technologieën, zoals het monitoren van hun gezondheid. Het programma streeft naar een andere, optimale organisatie van de gezondheidszorg, passend bij de behoefte van de patiënt en de naasten.

Herinrichting van zorgprocessen in praktijk

 • Telebegeleiding
  CZ groep wil de inzet van telebegeleiding breed beschikbaar maken voor onze verzekerden. Via verschillende samenwerkingsprojecten stimuleren we de inzet van telebegeleiding bij chronische aandoeningen, zoals hartfalen.
 • Digitale huisarts
  CZ groep ziet veel potentie in de afhandeling van zorgvragen met een digitale huisarts. Patiënten kunnen zo sneller en makkelijker schakelen met een huisarts, en voor huisartsen kan het bijdragen aan een lagere werkdruk. De eerste pilots zijn gestart.
 • Substitutie
  We willen onze verzekerden de beste zorg leveren: dichtbij waar dat kan en ver weg waar dat moet. We zetten ons in om de zorg verantwoord en dichtbij te organiseren en ondersteunen daarom verschillende vormen van substitutie in samenwerking met de regio.

E-health

Door e-health worden nieuwe vormen van zorgverlening mogelijk. Nieuwe technologie maakt de communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt (op afstand) en zelfregie makkelijker. Dit maakt e-health een integraal onderdeel van alle andere zorginnovatieprogramma’s. Daarom stimuleren we e-health door kennisdeling, samenwerkingsverbanden en living lab's.

E-health in praktijk

In diverse projecten leren we samen met partners hoe nieuwe e-healthzorgprocessen succesvol geïmplementeerd kunnen worden met waardecreatie voor alle betrokken partijen op de volgende thema's: kosten, kwaliteit en toegankelijkheid. We gebruiken hiervoor het e-health waardemodel als toetskader en doen dit o.a. in projecten in de volgende sectoren;