Zorginkoop voor CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf ontwikkelt inkoopbeleid namens alle labels: CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA. Het resultaat is per soort zorg één uniforme zorgovereenkomst en uniforme uitvoering van de zorginkoop.

Zorginkoop

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf wil zich onderscheiden als zorgverzekeraar. De inkoop van zorg gebeurt dan ook volgens een professioneel zorginkoopproces dat bestaat uit de volgende fasen:

  • In kaart brengen van de zorgbehoeften van een klantgroep.
  • Vertaling van deze behoeften in een zorginkoopeisenpakket (specificaties).
  • Selectie en contractering van het zorgaanbod.
  • Toetsing van de gemaakte afspraken in de praktijk.
  • Evaluatie van de resultaten.

De uitkomsten van de evaluatie vormen de input voor een nieuwe zorginkoopcyclus.

Het CZ zorgverzekeringsbedrijf werkt voortdurend aan de verdere professionalisering van het zorginkoopproces door:

  • de zorginkooprol en de advies- en begeleidingsrol steeds nadrukkelijker aan elkaar te verbinden;
  • selectief te contracteren voor aandoeningen waarbij sprake is van belangrijke kwaliteitsverschillen;
  • de betrokkenheid van patiënten- en consumentenorganisaties in zowel de behoeftepeiling als de evaluatie. Hiervoor onderhoudt CZ structureel contact met Zorgbelangorganisaties in Zuid-Nederland, maakt CZ gebruik van patiëntervaringen en wordt door middel van klantenpanels onderzoek gedaan naar de behoeften van de verzekerden.

Als u op de homepage doorklikt naar een verstrekking en bij de verstrekking op 'Beleid' klikt, kunt u het specifieke zorginkoopbeleid voor alle soorten zorg terugvinden.

Akkoordverklaringen

De samenwerking levert uniformiteit op in toestemmingsvereisten van de zorgverzekeraars CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA.

Voor bepaalde medische behandelingen, hulpmiddelen, vervoer etc. is vooraf toestemming nodig. De toestemming blijft in grote lijnen gelijk. Toch kunnen er verschillen zijn. Wij hebben per zorgaanbiedersoort enkele bijzonderheden genoteerd. De gecontracteerde partijen vinden deze informatie ook terug in de contracten.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Jaaroverschrijdende akkoordverklaringen (voorheen machtigingen) worden afgehandeld door de zorgverzekeraar die bij datum ingang zorg verantwoordelijk was.
  • Eén werkwijze in de afhandeling van een toestemming. Voor de zorgverzekeraars CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA worden dezelfde interne werkwijzen en protocollen gebruikt bij de behandeling van uw verzoek.

Vragen? Neem contact met ons op