CZ-logo aanvragen

Wij vinden samenwerking met onze zorgaanbieders erg belangrijk. Daarom bieden wij u graag de mogelijkheid om het CZ-logo in uw communicatie-uitingen te gebruiken.

Voorwaarden voor gebruik

We vinden het belangrijk dat ons logo op de juiste manier wordt gebruikt. Daarom stellen wij de volgende criteria:

  • U heeft een contract met CZ. Of u heeft geen contract met CZ, maar vergoeding van uw zorg of dienst aan CZ-verzekerden is mogelijk omdat uw organisatie voldoet aan bepaalde voorwaarden. Bent u aanbieder van bedrijfszorg? Dan kunt u alleen een aanvraag indienen als u een contract met ons heeft.
  • De rol van CZ is bij de communicatie-uiting duidelijk.
  • Het is duidelijk voor welke communicatiemiddelen en voor welke periode u het CZ-logo wilt gebruiken.
  • Het logo wordt volgens de actuele huisstijl van CZ getoond.

Daarnaast geldt het uitgangspunt: er is geen toestemming, tenzij er door CZ toestemming is gegeven. De toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. In geval van ongeoorloofd gebruik zal CZ juridische stappen ondernemen.

CZ-logo aanvragen

Wilt u het CZ-logo aanvragen? Dat doet u door ons een e-mail te sturen. Vermeld in de e-mail:

  • de contactgegevens van uw organisatie
  • met welk doel u het logo gaat gebruiken
  • voor welke middelen u het logo gaat gebruiken
  • tijdens welke periode u het logo gaat gebruiken
Stuur een e-mail