Geschillenpagina continuïteitsbijdrage

U heeft de continuïteitsbijdrage en/of generieke meerkostenregeling aangevraagd. Maar u bent het niet eens met het besluit dat CZ hierover voor uw praktijk heeft genomen. Wanneer kunt u een geschil melden? En hoe doet u dat? We leggen het u graag uit.

Hoe meld ik een geschil?

U meldt een geschil door binnen 4 weken na de bevestiging van CZ een e-mail te sturen met daarin minimaal de volgende gegevens:

  • Uw AGB-code;
  • Naam, adres, woonplaats;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • Datum aanvraag continuïteitsbijdrage bij Vecozo;
  • Of u bij andere zorgverzekeraars ook een geschil heeft gemeld en zo ja, welke dat zijn;
  • Korte omschrijving geschil;
  • Een cijfermatige onderbouwing van uw geschil, eventueel als bijlage.

Geschillen die na de genoemde datum worden gemeld, kunnen niet meer in behandeling worden genomen. Dit geldt ook voor geschillen die onvolledig zijn.

Hoe lang duurt het voordat ik een reactie heb op mijn geschil?

CZ reageert binnen 4 weken.

Wanneer kan ik géén geschil melden?

U kunt geen geschil melden tegen de regeling continuïteitsbijdrage zelf. Dat geldt ook voor het percentage dat door GUPTA gehanteerd is om het bedrag vast te stellen.

Wanneer kan ik een geschil melden?

U kunt alleen gebruikmaken van deze geschillenregeling als het geschil gaat over de toekenning van de continuïteitsbijdrage of de hoogte daarvan.