Zo vindt u duurzaamheid in onze zorginkoop

Klimaatverandering en milieuvervuiling zijn grote uitdagingen voor onze samenleving. Ook bij de Nederlandse zorgsector ligt de opdracht snel te verduurzamen. Bij CZ werken we hard om onze bedrijfsvoering én ons zorginkoopbeleid te vergroenen.

Duurzame zorg is de toekomst


Sinds 2019 is CZ aangesloten op de Green Deal Zorg. Dit is een afspraak tussen verschillende zorgpartijen om de zorg sneller te verduurzamen. In november 2022 is de 3.0 versie ondertekend. De doelen van de Green Deal Zorg zijn:

  • Meer inzet op gezondheid (het zorgen voor een fijne leefomgeving in en buiten zorginstellingen. Om zo de gezondheid van iedereen te verbeteren.)
  • Het vergroten van de bewustwording en kennis van de impact van zorggebruik op het milieu en de impact van klimaatverandering op de gezondheid.
  • 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 en klimaatneutraal in 2050.
  • 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 ten opzichte van 2016 en maximaal circulaire zorg in 2050.
  • Het verminderen van de milieubelasting van medicatie(gebruik).

We nemen de doelen van de Green Deal Zorg op in ons zorginkoopbeleid. We kijken daarvoor per zorgsector naar:

  • De belangrijkste uitdagingen voor verduurzaming.
  • Goede oplossingen en ‘best practices’ om te vergroenen.

Hebben aanbieders een goede oplossing? Dan stimuleren we deze inzet graag op verschillende manieren. We gaan het gesprek aan met zorgaanbieders uit de sectoren met de grootste 'footprint'. We maken samen afspraken over duurzame aanpassingen in hun zorgaanbod. In ons inkoopbeleid benoemen we wat de belangrijkste uitdagingen per sector zijn en wat we daarin van zorgaanbieders verwachten.

In ons inkoopbeleid van 2025 werken we met het ‘CZ Transparantiedocument Duurzame zorg’. In dit document laten we zien welke uitdagingen en oplossingen we per sector zijn tegengekomen. En gaan we dieper in op het verwerken van deze punten in ons beleid en voorwaarden. Voor sommige zorgsectoren gaat het al om duidelijke doelen en voorwaarden, terwijl voor anderen het beleid nog in ontwikkeling is.

De komende jaren zal het inkoopbeleid telkens worden bijgewerkt en aangescherpt. Vragen over ons beleid Duurzame zorg? Stuur dan een e-mail.