Zo vindt u duurzaamheid in onze zorginkoop

Klimaatverandering en milieuvervuiling zijn grote uitdagingen voor onze samenleving. Ook bij de Nederlandse zorgsector ligt de opdracht snel te verduurzamen. Bij CZ werken we hard om onze bedrijfsvoering én ons zorginkoopbeleid te vergroenen.

Duurzame zorg is de toekomst


Sinds 2019 is CZ aangesloten op de Green Deal Zorg. Dit is een afspraak tussen verschillende zorgpartijen om de zorg sneller te verduurzamen. De doelen van de Green Deal Zorg zijn:

  • het terugdringen van de CO2-emissie van de zorgsector;
  • het bevorderen van circulair werken;
  • het terugdringen van het aantal medicijnresten in oppervlaktewater en grondwater;
  • het zorgen voor een fijne leefomgeving in en buiten zorginstellingen. Om zo de gezondheid van iedereen te verbeteren.

We nemen de doelen van de Green Deal Zorg op in ons zorginkoopbeleid. We kijken daarvoor per zorgsector naar:

  • de belangrijkste uitdagingen voor verduurzaming;
  • goede oplossingen en ‘best practices’ om te vergroenen.

Hebben aanbieders een goede oplossing? Dan stimuleren we deze inzet graag op verschillende manieren. Zo richten we bijvoorbeeld ons inkoopbeleid zo in dat er ruimte wordt geboden of juist strengere voorwaarden worden gesteld.

In ons inkoopbeleid van 2023 werken we met het ‘CZ Transparantiedocument Duurzame zorg’. In dit document laten we zien welke uitdagingen en oplossingen we per sector zijn tegengekomen. En gaan we dieper in op het verwerken van deze punten in ons beleid en voorwaarden. Voor sommige zorgsectoren gaat het al om duidelijke doelen en voorwaarden, terwijl voor anderen het beleid nog in ontwikkeling is.

De komende jaren zal het inkoopbeleid telkens worden bijgewerkt en aangescherpt. Vragen over ons beleid Duurzame zorg? Stuur dan een e-mail.

Naar boven