Integrale ouderenzorg

CZ groep vindt dat de zorg voor ouderen nog beter georganiseerd kan worden. We stimuleren de verschillende sectoren om optimaal met elkaar samen te werken, zodat er een effectieve zorgketen voor kwetsbare ouderen ontstaat.

Waarom doen we dit

We hebben steeds meer ouderen in Nederland, en de levensverwachting is sterk toegenomen. Daarom willen we samen met zorgaanbieders kijken hoe we ouderenzorg nog beter kunnen organiseren. We kijken met de regio hoe we zorg op andere manieren kunnen organiseren. Zo willen we de kwaliteit van de zorg verbeteren. En het zorgsysteem voor de toekomst houdbaar en betaalbaar maken.

Hoe doen we dit

We focussen ons al enkele jaren op 3 belangrijke onderwerpen uit onze visie: een regionale coördinatiefunctie, vroegsignalering en Advance Care Planning (ACP). Deze onderwerpen dragen bij aan het oplossen van de in-, door- en uitstroomproblemen die in veel regio's spelen.

We stimuleren vroegsignalering

Zo krijgen we tijdig in beeld welke ouderen kwetsbaar zijn. Met deze informatie kan in afstemming met andere zorgverleners proactief beleid worden gemaakt. Hiermee zou het aantal crisissituaties bij ouderen verminderd moeten worden.

We plannen volgens Advance Care Planning (ACP)

De keten legt vast door welke zorgaanbieder tijdig heldere afspraken gemaakt worden met de ouderen en hun familie. En hoe dit gebeurt. Zo is duidelijk wat de wensen zijn als de zorg steeds zwaarder wordt. En worden complexe of zelfs crisissituaties voorkomen.

We richten een regionale coördinatiefunctie op

Dit biedt inzicht in de beschikbare bedden (GRZ / ELV / Wmo / Wlz) in de regio. Het is een regionaal punt voor consultatie en triagevragen rondom (vervolg)zorg voor kwetsbare ouderen. En het biedt ondersteuning naar de juiste zorg. Zo kan de verwijzer de overdracht zo eenvoudig mogelijk regelen.

Wat levert dit op

 • Kwetsbare ouderen zijn eerder in beeld en ontvangen op het juiste moment de juiste zorg op de juiste plek.
 • Huisartsen zijn minder tijd kwijt met het regelen van de juiste zorg voor hun patiënt.
 • V&V zorgaanbieders en ziekenhuizen krijgen beter voorbereide patiënten op het juiste moment in zorg.
 • Mantelzorgers houden het langer vol in de thuissituatie. Hierdoor wordt het moment van opname in de VVT uitgesteld.
 • Beschikbare capaciteit wordt effectiever ingezet. Hierdoor hoeven cliënten minder lang te wachten.
 • Patiënten houden niet langer dan nodig een ziekenhuisbed bezet. En oudere patiënten worden minder vaak ten onrechte doorgestuurd naar de SEH.
Infographic-Regionale aanpak keten ouderenzorg

Waar doen we dit

CZ is in 5 regio's in gesprek met zorgaanbieders om bovenstaande 3 onderwerpen te implementeren en te verbeteren. Dit doet CZ in de regio's:

 1. Breda en omgeving
 2. Zeeland
 3. Helmond - De Peel
 4. Eindhoven - De Kempen
 5. Oostelijke en Westelijke Mijnstreek

Contact

Bent u geïnteresseerd om in uw regio ook met integrale ouderenzorg aan de slag te gaan? Neem contact op met de zorginkoper van uw instelling voor meer informatie.