Transformatieplannen

In het Integraal Zorgakkoord is de afspraak gemaakt dat zorgaanbieders, burgerorganisaties, zorgverzekeraars en gemeenten gezamenlijk aan de slag gaan met plannen die in ieder geval een impactvolle bijdrage leveren aan het oplossen van de mismatch tussen zorgvraag en aanbod in een regio. Het gaat hierbij om het voorkomen, verleggen en/of optimaliseren van patiëntenstromen, waarbij de acties veelal gericht zijn op de hele keten inclusief het sociaal domein.

De plannen leveren een substantiële bijdrage om met gelijkblijvende mensen en binnen de financiële kaders te voldoen aan een groeiende zorgvraag. Let op: we beoordelen alleen díe plannen, waar alle partijen volwaardig bij zijn betrokken, die worden geraakt door de transformatie.

Vanaf 01-02-2023 kunnen deze plannen worden ingediend. Bij CZ kunnen plannen worden ingediend voor de regio’s Zeeland, Zuid-Hollandse eilanden, Zuidoost Brabant, West-Brabant, Haaglanden en Zuid-Limburg.

Format en instructie

Landelijk zijn er afspraken gemaakt tussen de IZA-partijen over waaraan een plan moet voldoen en op basis van welke criteria dit zal worden beoordeeld. Hier vinden jullie het Beoordelingskader Impactvolle transformaties dat leidend is in de beoordeling. Daarnaast vinden jullie hierbij het indieningsformat voor de eerste snelle toets (stap 1) en het transformatieplan (stap 3).

Indienen van een voorstel

Het indienen van een plan kan via Mijn Transformatieplannen.

Dien uw voorstel in
Man zit met tablet in handen en kijkt

Vragen? Neem contact met ons op