Alternatieve behandelingen declareren

Hoe werkt het declareren van alternatieve zorg bij CZ groep? En wanneer komt uw cliënt in aanmerking voor een vergoeding?

Declareren in 3 stappen

 1. Maak een gespecificeerde nota (op papier of als pdf-bestand)

  Voor de juiste verwerking moeten de volgende gegevens op de declaratie staan:

  • Verzekerdegegevens: NAW-gegevens en geboortedatum
  • Gegevens behandelaar: NAW-gegevens, IBAN-nummer, AGB-code behandelaar en AGB-code praktijk en beroepsvereniging. Heeft u nog geen AGB-code? Vraag deze dan online aan
  • De behandeling: datum en behandelwijze en specifieke Vektis prestatiecode
 2. Geef de nota aan de verzekerde mee

 3. Laat de verzekerde de declaratie bij ons indienen

Rechtstreeks declareren via Vecozo zonder overeenkomst

Als u geen overeenkomst met CZ heeft gesloten, dan declareert u volgens de voorwaarden declareren zonder overeenkomst. U levert in beide situaties uw declaraties digitaal aan via de website van VECOZO conform de meest recente Vektis Standaard Externe Integratie Overige sectoren.

Voorwaarden declareren alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen van onze verzekerden komen alleen voor vergoeding in aanmerking als:

 • de verzekerde aanvullend verzekerd is voor alternatieve geneeswijzen én
 • de behandelend therapeut een erkend lid is van een door CZ erkende beroepsvereniging

Uw IBAN toevoegen of wijzigen

Wilt u uw IBAN aan ons doorgeven of laten wijzigen? Stuur dan een e-mail Wij nemen vervolgens contact met u op om samen de procedure door te nemen. Dat doen we via het telefoonnummer dat u heeft geregistreerd in Vektis. 

Correcte registratie gegevens Vektis

Vektis beheert de landelijke AGB-database. In de AGB-database staan verschillende gegevens van zorgaanbieders en praktijken geregistreerd, zoals naam, adres- en praktijkgegevens. Deze gegevens worden gebruikt in het declaratieproces tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraars. Om deze reden is het van belang dat uw registratie correct is. Incorrecte of incomplete registratie bij Vektis kan leiden tot uitval van declaraties. Om dit te voorkomen, vragen wij u, uw gegevens te controleren in de AGB Webzoeker.

Het is daarnaast belangrijk om ervoor te zorgen dat onze verzekerden u kunnen vinden via onze Zorgvinder applicatie. Hierdoor is het in het bijzonder belangrijk dat u, naast de eerder genoemde gegevens, uw vestigingen correct registreert in het handelsregister van de KvK én het AGB-register. Heeft u dit nog niet gedaan? Dan raden wij u aan om alle vestigingen zo spoedig mogelijk te registreren.

Wijzigingen van bijna alle gegevens in de AGB-database, kunt u telefonisch of via internet doorgeven aan Vektis. U belt daarvoor naar 0900 242 26 33 (€ 0,10 per minuut). Of via de website van Vektis.

Contact

Heeft u een vraag over een declaratie? Neem contact met ons op.