Alternatieve behandelingen declareren

Hoe werkt het declareren van alternatieve zorg bij CZ groep? En wanneer komt uw cliënt in aanmerking voor een vergoeding?

Declareren in 3 stappen

1. Maak een gespecificeerde nota (op papier of als pdf-bestand). Voor de juiste verwerking moeten de volgende gegevens op de declaratie staan:

  • Verzekerdegegevens: NAW-gegevens en geboortedatum
  • Gegevens behandelaar: NAW-gegevens, IBAN-nummer, AGB-code behandelaar en AGB-code praktijk en beroepsvereniging
  • De behandeling: datum en behandelwijze en specifieke Vektis prestatiecode

2. Geef de nota aan de verzekerde mee.
3. Laat de verzekerde de declaratie bij ons indienen.

 

Hebt u nog geen AGB-code? Vraag deze dan online aan.

Voorwaarden declareren alternatieve zorg

Alternatieve behandelingen van onze verzekerden komen alleen voor vergoeding in aanmerking als:

 

Contact

Neem contact op over declaraties van alternatieve zorg.

Naar boven