Een overeenkomst: alleen voor erkende beroepsverenigingen

U wordt een erkende beroepsvereniging door een e-mail te sturen naar onze afdeling Relatiebeheer. Bent u al een erkende beroepsvereniging? Dan krijgt u van ons automatisch een vragenlijst toegestuurd.

Wat we van u verwachten

Wilt u een erkende beroepsvereniging worden?

Stuur dan een e-mail naar Relatiebeheer Zorgverleners. U ontvangt dan een vragenlijst, waarmee we u toetsen op de kwaliteits- en opleidingseisen uit ons beleid.

Bent u al een erkende beroepsvereniging?

Dan ontvangt u automatisch een nieuwe vragenlijst. Hiermee vragen we recente gegevens op, onder andere over de opleidingen van de bij u aangesloten behandelaars. Voldoet u nog steeds aan de kwaliteits- en opleidingseisen? Dan werken we ook in het nieuwe kalenderjaar samen.

Het belang van actuele leden- en mutatielijsten

Met de leden- en mutatielijsten gaan wij na of de behandelingen van bij u aangesloten alternatieve behandelaars voor vergoeding in aanmerking komen. Wij verifiëren zo welke leden tot uw beroepsvereniging behoren en of zij aan onze opleidingseisen voldoen. Wanneer wij deze actuele mutatie- en ledenlijst niet op tijd ontvangen, kan dit tot gevolg hebben dat uw beroepsvereniging de erkenning kwijt raakt. Zonder erkenning komen de behandelingen van uw leden niet (meer) in aanmerking voor vergoeding.

CZ ontvangt elk kwartaal een actuele leden- en mutatielijst van de erkende beroepsverenigingen. In de lijsten staat vermeld welke leden voldoende medische basiskennis (hierna te noemen: MBK) of psychosociale basiskennis (hierna te noemen: PsBK) hebben. Dit kan op verschillende manieren worden aangetoond:

 • een diploma van een opleiding die voldoet aan de PLATO-eindtermen MBK/PsBK en geaccrediteerd door CPION of SNRO;
 • een reguliere NVAO-geaccrediteerde HBO-opleiding in de (para)medische- of psychosociale zorg;
 • een geldige BIG-registratie;
 • een diploma van het centraal examen voor MBK/PsBK.
 • Aanleveren leden- en mutatielijsten

Uiterlijke aanleverdata voor de lijsten zijn 31 maart, 30 juni, 30 september en 30 november. Het format waar u deze gegevens in aanlevert, is bij voorkeur een Excel-bestand. Hoe u dit invult, is helemaal aan u. Hebt u houvast nodig, denk dan aan de volgende kolommen:

 • AGB-code (indien van toepassing)
 • Naam
 • Adresgegevens
 • Voldoet aan opleiding (ja/nee)
 • Naam opleiding
 • Datum ingang lidmaatschap
 • Datum einde lidmaatschap

Actualiseer de leden- en mutatielijst door deze gegevens naar Relatiebeheer Zorgverleners te sturen.

Contact

Relatiebeheer alternatieve zorg