Het belang van actuele ledenlijsten

Met de ledenlijsten gaan wij na of de behandelingen van bij u aangesloten alternatieve behandelaars voor vergoeding in aanmerking komen. Wij verifiëren zo welke leden tot uw beroepsvereniging behoren en of zij aan onze opleidingseisen voldoen. Wanneer wij deze actuele ledenlijst niet op tijd ontvangen, kan dit tot gevolg hebben dat uw beroepsvereniging de erkenning kwijt raakt.

Wat we van u verwachten

Zonder erkenning komen de behandelingen van uw leden niet (meer) voor vergoeding in aanmerking. CZ ontvangt elk kwartaal een actuele ledenlijst van de erkende beroepsverenigingen. In de lijsten staat vermeld welke leden voldoende medische basiskennis of psychosociale basiskennis hebben.

Opleidingseis

Om veiligheid en toegankelijkheid van de zorg te borgen, hanteren we sinds 2018 een aantal kwaliteitseisen voor beroepsverenigingen voor alternatieve en psychosociale zorg. CZ groep vindt het belangrijk dat alternatief genezers minimaal beschikken over medische basiskennis (hierna te noemen: MBK) of psychosociale basiskennis (hierna te noemen: PSBK). Want dan zijn ze in staat om door te verwijzen naar een reguliere arts, mocht dat nodig zijn. Dit kan op verschillende manieren worden aangetoond:

  • een diploma van een opleiding die voldoet aan de PLATO-eindtermen MBK/PsBK en geaccrediteerd door CPION of SNRO
  • een reguliere NVAO-geaccrediteerde HBO-opleiding in de (para)medische- of psychosociale zorg
  • een geldige BIG-registratie
  • een diploma van het centraal examen voor MBK/PsBK

Aanleverdata voor de lijsten zijn de 1e week van januari, april, juli en oktober. U vult alleen de leden in die aan de door CZ gestelde eisen voldoen en levert dit per e-mail aan in het Excel-bestand.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners