Controles door CZ

CZ voert controles uit op nota’s en declaraties. We controleren iedereen die een nota indient voor geleverde zorg. Dit kunnen zorgaanbieders zijn, maar ook verzekerden of derden. Lees hier waarom we dat doen en hoe u er mee te maken kunt krijgen.

Waarom we controleren

CZ controleert declaraties om de doelmatigheid en de rechtmatigheid van de geleverde zorg te waarborgen. En om te kijken of zorgaanbieders kwaliteitsafspraken nakomen.

Voorbeelden van onrechtmatige declaraties zijn administratieve fouten of declaraties voor zorg waar iemand geen aanspraak op heeft. Of het betreft dubbele declaraties. Bij ondoelmatige gedeclareerde zorg past de geleverde zorg niet goed bij de aandoening. Ook controleren we of vergoedingen echt aan zorg worden besteed. Declaraties moeten verder voldoen aan de eisen van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en aan de contractafspraken tussen CZ en de contractpartner.

Aanleiding voor een controle

Wij verzamelen structureel signalen van mogelijke risico's. Denk aan zorgaanbieders, media, openbare informatie (zoals websites), toezichthouders, interne berichten en (statistische) data-analyse. We toetsen daarbij op rechtmatigheid en doelmatigheid.

Ook kunnen meldingen van mogelijke onjuiste nota's door verzekerden aanleiding zijn voor een controle. Verzekerden melden dit via Mijn CZ als wij de nota hebben verwerkt. Of wij vragen verzekerden steekproefsgewijs een nota te controleren vóórdat deze is verwerkt.

CZ heeft de plicht om te controleren

CZ heeft als zorgverzekeraar van de minister van VWS de maatschappelijke verantwoordelijkheid gekregen om de geleverde zorg in Nederland te controleren op recht- en doelmatigheid. Wij voeren daarom structureel controles uit op declaraties. Dit gebeurt op basis van de Zorgverzekeringswet, maar ook vanuit de regelgeving en standpunten van onder andere de Nederlandse Zorgautoriteit, het Zorginstituut Nederland en Zorgverzekeraars Nederland.

Privacy en controleplan

Bij controles letten we uiteraard op de privacy van verzekerden. Daarnaast hanteren we een controleplan.

Algemeen controleplan CZ groep

Vragen?

Heeft u vragen? Neem contact op met het controleteam van uw zorgaandachtsgebied.

Zorgaandachtsgebied Telefoonnummer
Buitenlandzorg (046) 459 51 63
Eerstelijnsverblijf (046) 459 51 63
Farmacie (013) 594 95 60
Geboortezorg (0113) 27 47 60
Geneeskundige Zorg voor Specifieke Patiëntgroepen (GZSP) (046) 459 51 63
Geriatrische revalidatiezorg (0113) 27 47 60
GGZ (013) 594 99 25
Huisartsen (046) 459 51 63
Hulpmiddelen (013) 594 92 30
Ketenzorg (046) 459 51 63
Mondzorg (0113) 27 41 40
MSZ (013) 594 99 25
Paramedische zorg (0113) 27 47 60
Verbruik (013) 594 92 30
Wijkverpleging (046) 459 51 63
Zintuiglijk gehandicaptenzorg (0113) 27 47 60