Beleid eerstelijnsdiagnostiek

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Zorginkoopbeleid

Eerstelijnsdiagnostiek (ELD) is een onmisbaar instrument binnen de eerstelijnszorg. Voor de klinische chemie en de medische microbiologie heeft CZ groep meerjarenafspraken gemaakt, waardoor we voldoende zorg hebben ingekocht. De andere vormen van diagnostiek, zoals functieonderzoek en beeldvormend onderzoek, kopen we voor 2023 en 2024 apart in. Ons doel blijft om samen de problemen aan te pakken rond de versnippering van de zorg, dubbele diagnostiek en de overcapaciteit van voorzieningen. Samen willen we zorgen voor de substitutie van de tweede lijn naar de eerste lijn. Hierover gaan we graag het gesprek met u aan. We blijven ons de komende jaren inzetten om de zorg waar mogelijk te verbeteren.

Bekijk het zorginkoopbeleid Eerstelijnsdiagnostiek

Wilt u voor eerstelijnsdiagnostiek een contract?

Of moeten er nieuwe tarieven voor 2022 worden afgesproken? CZ onderhandelt in dat geval met u over de hoogte van de tariefstellingen van de individuele zorgproducten. Uw offerte voor eerstelijnsdiagnostiek dient qua tariefstelling tenminste te liggen binnen het maximumkader.

Maximum Tarieflijst Eerstelijnsdiagnostiek 2023

U kunt de Maximum Tarieflijst Eerstelijnsdiagnostiek 2023 opvragen via e-mail

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van eerstelijnsdiagnostiek.

Algemeen-NaarBoven