Beleid gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Zorginkoopbeleid

Preventie speelt een steeds grotere rol bij gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Door een integraal programma willen we mensen met overgewicht en een verhoogd risico op leefstijl gerelateerde aandoeningen helpen om in hun eigen omgeving hun leefstijl te verbeteren. Wij zijn van mening dat dit bijdraagt aan de betaalbaarheid en de kwaliteit van de zorg. Niet alleen wij, maar alle partijen hebben hier een verantwoordelijkheid in. Wij nodigen u uit om samen met ons de zorg in Nederland goed, toegankelijk , van goede kwaliteit en betaalbaar te maken én te houden voor het jaar 2023 en de verdere toekomst.

Bekijk het zorginkoopbeleid Gecombineerde leefstijlinterventie

Evaluatie GLI

Op basis van een landelijke indicatorenlijst monitort het RIVM de effectiviteit van de GLI. Wij verwachten van zorgaanbieders GLI dat zij deze indicatoren op ten minste drie momenten, namelijk bij de start, na de behandelfase en bij de afsluiting of bij eerdere beëindiging, registreren en deze gegevens vervolgens worden gedeeld met het RIVM.

Het is essentieel dat we (uitkomst)indicatoren ontwikkelen en gebruiken om de zorg te evalueren. Zodat u als zorgaanbieder met behulp van deze informatie de zorg nog beter aan kunt laten sluiten bij de behoefte van de cliënt.

Contact

Neem contact op met het relatiebeheer van gecombineerde leefstijl.

Algemeen-NaarBoven