Beleid gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid lichten we onze visie op zorg toe en bespreken we de uitgangspunten bij de inkoop van deze zorgsoort.

Bekijk het zorginkoopbeleid

Evaluatie GLI

Op basis van een landelijke indicatorenlijst monitort het RIVM de effectiviteit van de GLI. Wij verwachten van zorgaanbieders GLI dat zij deze indicatoren op ten minste drie momenten, namelijk bij de start, na de behandelfase en bij de afsluiting of bij eerdere beëindiging, registreren en deze gegevens vervolgens worden gedeeld met het RIVM.

Het is essentieel dat we (uitkomst)indicatoren ontwikkelen en gebruiken om de zorg te evalueren. Zodat u als zorgaanbieder met behulp van deze informatie de zorg nog beter aan kunt laten sluiten bij de behoefte van de cliënt.

Contact

Voor vragen over contracten en uw gegevens, of aanpassingen in uw betaalgegevens neemt u contact op met de afdeling Relatiebeheer.

 
Naar boven