Beleid gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Inkoopbeleid

In het inkoopbeleid lichten we onze visie op zorg toe en bespreken we de uitgangspunten bij de inkoop van deze zorgsoort.

Bekijk het zorginkoopbeleid

Vooralsnog erkent CZ groep enkel de zorgprogramma’s Beweegkuur en CooL. Per 1 januari 2020 erkent CZ groep ook het beweegprogramma SLIMMER. Dit betekent dat CZ groep alleen deze programma’s inkoopt en vergoedt.

Contact

Voor vragen over contracten en uw gegevens, of aanpassingen in uw betaalgegevens neemt u contact op met de afdeling Relatiebeheer.