Beleid gecombineerde leefstijlinterventie (GLI)

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Evaluatie GLI

Op basis van een landelijke indicatorenlijst monitort het RIVM de effectiviteit van de GLI. Wij verwachten van zorgaanbieders GLI dat zij deze indicatoren op ten minste drie momenten, namelijk bij de start, na de behandelfase en bij de afsluiting of bij eerdere beëindiging, registreren en deze gegevens vervolgens worden gedeeld met het RIVM.

Het is essentieel dat we (uitkomst)indicatoren ontwikkelen en gebruiken om de zorg te evalueren. Zodat u als zorgaanbieder met behulp van deze informatie de zorg nog beter aan kunt laten sluiten bij de behoefte van de cliënt.

Welke programma’s kopen we in

CZ groep koopt in 2024 de volgende vier erkende GLI-programma’s in: CooL, de Beweegkuur, SLIMMER en Samen Sportief in Beweging. Meer informatie over deze programma’s vindt u op de website van de programma’s:

Vergoeding Niet ingekochte GLI-programma’s

CZ biedt vergoedingen voor niet ingekochte GLI programma’s. Dit betekent dat er een vergoeding geldt conform de betreffende polis van een verzekerde. Hoeveel een verzekerde vergoed krijgt, is dus afhankelijk van zijn of haar polis. Op dit moment is bovenstaande van toepassing bij de volgende twee programma’s:

  • X-fittt GLI
  • Keer Diabetes2 Om –GLI- (online) (ook wel KDO digitaal genoemd)

Zowel gecontracteerde aanbieders, die een niet ingekocht GLI-programma aanbieden, als ongecontracteerde hebben de mogelijkheid om niet-ingekochte GLI programma’s bij ons te declareren.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners