Beleid Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Zorginkoopbeleid

Bekijk het zorginkoopbeleid 2025 Ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas

Effectiviteit zorgprogramma’s

Het is belangrijk dat duidelijk is welke zorgprogramma’s gericht op zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas worden aangemerkt als verzekerde zorg. Voor 2024 hebben zorgverzekeraars de mogelijkheid om een zorgprogramma’s te vergoeden, ondanks dat het zorgprogramma op dit moment niet is erkend als bewezen effectief. Voor 2024 vergoedt CZ groep het zorgprogramma Your Coach Next Door (YCND). De interventie-eigenaren van YCND hebben de opdracht om vóór 2025 de effectiviteit van hun zorgprogramma aan te tonen. Hiertoe heeft Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft in 2024 de opdracht om een beoordelingsroute vast te stellen ten behoeve van de kwaliteit en/of effectiviteit van een zorgprogramma voor kinderen.

Welke programma’s kopen we in

CZ groep koopt in 2024 het zorgprogramma YCND in. Meer informatie over dit zorgprogramma vindt u op de website van YCND.

Vergoeding Niet ingekochte zorgprogramma’s

Om voor vergoeding in aanmerking te komen dient een zorgaanbieder te voldoen aan de landelijke- en door CZ groep gestelde kwaliteitseisen aan de uitvoering van zorgprogramma’s in het kader van zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas. Zie het zorginkoopbeleid voor de door CZ groep gestelde kwaliteitseisen. Op dit moment is vergoeding van niet ingekochte zorgprogramma’s niet van toepassing omdat deze niet voldoen aan de door CZ gestelde voorwaarden.