Overeenkomst ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas

Hier leest u over de inhoud van de overeenkomst en over de wijze waarop u de overeenkomst kunt aanvragen dan wel kunt wijzigen.

Overeenkomst ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas

Overeenkomst aanvragen regionale huisartsen organisaties, overige zorgaanbieders voor de gehele ketenaanpak (niet zijnde RHO) of zorgaanbieders voor een deel van de ketenaanpak (niet zijnde individuele kinderleefstijlcoach)

Bent u een regionale huisartsen organisatie (RHO), een overige zorgaanbieder voor de gehele ketenaanpak (niet zijnde RHO) of een zorgaanbieder voor een deel van de ketenaanpak (niet zijnde individuele kinderleefstijlcoach), binnen het kernwerkgebied van CZ of daarbuiten, wilt u de ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas aanbieden én voldoet u aan ons inkoopbeleid? Vraag dan een overeenkomst aan.

Aanvragen overeenkomst

  1. Vul het aanvraagformulier in.
  2. Stuur dit per e-mail op.
  3. Uw vragenlijst wordt beoordeeld door de regionale zorginkoper. Is er nog aanvullende informatie nodig? Dan benaderen we u om dit bij u op te vragen.

Overeenkomst aanvragen individuele leefstijlcoach

Bent u een individuele kinderleefstijlcoachbinnen het kernwerkgebied van CZ en is er in uw regio geen regionale huisartsen organisatie (RHO), overige zorgaanbieder voor de gehele ketenaanpak (niet zijnde RHO) of een zorgaanbieder voor een deel van de ketenaanpak (niet zijnde individuele kinderleefstijlcoach) gecontracteerd voor de ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas, dan kunt u een overeenkomst aanvragen als u aan de voorwaarden van ons inkoopbeleid voldoet.

Aanvragen overeenkomst

  1. Vul het aanvraagformulier in
  2. Stuur dit per e-mail op.
  3. Uw vragenlijst wordt beoordeeld door de regionale zorginkoper. Is er nog aanvullende informatie nodig? Dan benaderen we u om dit bij u op te vragen.

Overeenkomsten ketenaanpak zorg en ondersteuning voor kinderen met overgewicht en obesitas