Beleid Farmacie

Hoe is de inkoop van zorg geregeld? Welke aanvullende eisen stelt CZ voor het hebben van een overeenkomst? We vertellen u graag meer over het beleid dat CZ voert bij het inkopen van zorg.

Preferentiebeleid geneesmiddelen

Artikelpreferentie

CZ heeft na een zorgvuldig selectieproces diverse voorkeursgeneesmiddelen aangewezen. Binnen een groep onderling vervangbare geneesmiddelen vergoeden wij geen kosten voor andere producten. Hierop maken wij alleen een uitzondering als behandeling met een geselecteerd middel medisch onverantwoord is. Wil een patiënt, zonder medische indicatie, toch een ander middel gebruiken? Dan betaalt de patiënt dit zelf.

Prijspreferentie

De apotheekhoudende declareert het geneesmiddel met de laagste apotheekinkoopprijs. Bij het verwerken van de declaraties zal CZ prijsafwijkingen van maximaal 5% van de laagste prijs accepteren. Als de apotheekhoudende een geneesmiddel aflevert met een prijs die buiten deze 5% valt, zal de laagste prijs vergoed worden.

Bij de bepaling van de laagste prijs worden verschillende PRK-codes met elkaar gekoppeld tot PRK-codegroepen of PRK-clusters. Een cluster wordt bepaald door de werkzame stof, de sterkte en de toedieningsweg. Per toedieningsweg hanteren wij uitzonderingen als de codes niet te clusteren zijn. Het geneesmiddel dat dient als referentieproduct (het product met de laagste prijs) moet voldoende leverbaar zijn. Zo niet, dan wijzen wij de eerstvolgende laagstgeprijsde product als referentieproductie aan.

Doelmatig afleveren van doorgeleverde bereidingen

Prijspreferentie geldt ook voor doorgeleverde bereidingen. Wij verwachten dat u ook bij doorgeleverde bereidingen voor het meest doelmatige, toegelaten en beschikbare middel kiest.

Contact

Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners