Aanpassing preferente aanwijzing Calcipotriol/Betamethason cutaan 50ug/0,5mg/g met ZI nummer 16231392

Per 1 mei 2021 heeft CZ groep Calcipotriol/Betamethason cutaan 50 ug/0,5 mg/g van Sandoz B.V. als voorkeursgeneesmiddel aangewezen voor de periode tot en met 31 december 2022.

30 april 2021

Het betreft de geneesmiddelen in het PRK cluster: 133329 – 69167 met ZI nummer: 16231392. Op grond van het vonnis van de Rechtbank Gelderland van 13 april 2021 in de zaak Leo Pharma B.V. tegen VGZ ziet CZ zich genoodzaakt de preferente aanwijzing van de Calcipotriol/Betamethason cutaan 50 ug/0,5 mg/g te beperken tot behandeling met Calcipotriol/Betamethason geïnitieerd vanuit eerstelijnsvoorschrijvers.

Het preferentiebeleid van CZ is daarmee niet van toepassing op behandeling met Calcipotriol/Betamethason door dermatologen die medisch specialistische zorg verlenen en de daarop betrekking hebbende vervolgrecepten. Deze aanpassing van de preferente aanwijzing blijft van kracht tot nader bericht.