Atozet niet langer vergoed door CZ

CZ heeft besloten om het geneesmiddel Atozet vanaf 1 oktober 2019 niet langer te vergoeden. Dit is in navolging van de uitspraak van het gerechtshof Arnhem – Leeuwarden van 18 juni 2019.

22 augustus 2019

Eerder lieten we weten het geneesmiddel per 1 september niet meer te vergoeden. Nu hebben we besloten een uitloopperiode aan te houden tot 1 oktober 2019.

De losse geneesmiddelen Ezetimibe en Atorvastatine zijn een veel doelmatiger alternatief dan het combinatiepreparaat Atozet, zelfs met de dubbele terhandstellingskosten. Zowel bij de reguliere terhandstelling als in het samenstellen van de baxterrol dient de leverancier daarom de doelmatigheidsslag te maken naar de combinatie van de losse tabletten Ezetimibe en Atorvastatine. Dit besluit is genomen in het kader van het leveren van doelmatige en doeltreffende zorg.

Door Atozet uit te sluiten van vergoeding wordt de aanspraak van verzekerden niet beperkt. De verzekerde moet immers kunnen rekenen op een pakket dat dezelfde therapeutische breedte dekt, dat wil zeggen dat van elke werkzame stof tenminste een geregistreerd geneesmiddel is aangewezen. De rechter heeft bevestigd dat een combinatieproduct dat twee werkzame stoffen bevat voor de toepassing van artikel 2.8 lid 3 van het Besluit zorgverzekeringen als uitwisselbaar wordt beschouwd met de twee monoproducten die ieder één van die werkzame stoffen bevat.

Wij verwachten van alle zorgaanbieders een actieve deelname in het leveren van kwalitatief goede en doelmatige zorg aan onze verzekerden.