Belangrijke wijziging in declareren via Vecozo

CZ werkt aan de overgang naar een nieuw systeem voor het verwerken van declaraties. In voorbereiding hierop willen wij u vast attenderen op een belangrijke wijziging die gaat plaatsvinden.

9 februari 2021

Huidige situatie

In uw declaratie die u via Vecozo bij ons indient geeft u in de rubriek ‘indicatie betaling aan’ aan dat de uitbetaling van de nota gedaan moet worden op het IBAN van uw praktijk of op het IBAN van de zorgverlener die de declaratie indient. In ons huidige systeem wordt de door u aangegeven wijze echter niet gevolgd. De reden hiervoor kan zijn dat er geen IBAN bekend is bij ons op de door u aangegeven praktijk of zorgverlener.

Toekomstige situatie

In ons nieuwe declaratiesysteem zullen wij de rubriek ‘indicatie betaling aan’ altijd gaan volgen.

Wat betekent dit voor u?

Uw nota’s zullen voortaan betaald worden op het IBAN dat hoort bij de partij die u invult in de rubriek ‘indicatie betaling aan’. Indien er bij ons geen IBAN bekend is bij deze partij, zal er een excassoprocedure opgestart worden waarin wij het betreffende IBAN bij u vragen.