'Bijlage 2' voorwaarden onduidelijkheid in controle

Aan de vergoeding van geneesmiddelen kan de minister van VWS nadere voorwaarden stellen, de zogenaamde ‘Bijlage 2’ voorwaarden. De minister heeft de zorgverzekeraars verantwoordelijk gemaakt voor de uitvoering van deze vergoedingsvoorwaarden.

12 april 2019

Daarnaast heeft de zorgverzekeraar wettelijk ook de mogelijkheid om bepaalde (groepen) voorschrijvers aan te wijzen als aanvullende voorwaarde voor vergoeding. Ook het bepalen van de aflevertermijn voor het geneesmiddel ligt bij de zorgverzekeraars.

Groepen

Hiervoor zijn de geneesmiddelen ingedeeld in groepen.

Groep 1 behoeft geen toetsing van de voorwaarden. Niet door de arts en niet door de apotheker. Deze groep wordt gebruikt indien geneesmiddelen al enige tijd op de bijlage 2 staan en bijvoorbeeld uit patent zijn of de tijd heeft geleerd dat de indicatie op de juiste manier wordt toegepast. Declaratie vindt plaats op basis van recept. CZ past geen achterafcontrole toe op de voorwaarden indien een geneesmiddel in groep 1 zit. De laatste tijd komen veel vragen binnen over geneesmiddelen die in groep 1 zitten en of hiervoor een machtiging nodig is. Dit is niet het geval.

Voor de apotheek is groep 2 en groep 3 van belang. Op de pagina van Zorgverzekeraars Nederland is te vinden onder welke groep een geneesmiddel valt en worden deze groepen duidelijk uitgelegd.

Op dit moment is het voor ons niet mogelijk om de controle automatisch en aan de voorkant te laten plaatsvinden. Wij zijn dus genoodzaakt om op de papieren Artsenverklaring en Apotheekinstructies terug te vallen.

Apotheekinstructie

Vooral de apotheekinstructie kan houvast bieden aan het controleren van de voorwaarden. We gaan ervan uit dat de apotheek deze voorwaarden toetst en bepaalt of het geneesmiddelen afgeleverd mag worden ten laste van de zorgverzekeraar. Hiermee willen we bij eventuele achterafcontroles vorderingen voorkomen.