Bijzonder contract voor apotheek Asten

Alphega apotheek Asten heeft de eerste CZ Zorgovereenkomst exceptionele extramurale farmacie (EEF) ondertekend. De apotheek krijgt dit contract voor haar uitmuntende farmaceutische patiëntenzorg.

28 januari 2019

CZ groep wil zo individuele zorgaanbieders belonen. Serge van Dijk, Zorginkoper farmacie bij CZ: ‘Alphega apotheek Asten verleent zeer goede zorg. Patiënten ontvangen in iedere levensfase de extra intensieve zorg die zij nodig hebben. Daarnaast is de zorgverlening doelmatig, wat ten goede komt aan de betaalbaarheid van de zorg. Daarvoor verdient Apotheek Asten waardering. Die krijgt zij in de vorm van dit speciale contract.’

Op de foto van links naar rechts: Serge van Dijk, zorginkoper farmacie CZ, Gertjan Hooijman, apotheker van Alphega apotheek Asten, Mariëlle Manders, adviserend apotheker CZ en Ynte Postma, zorginkoper farmacie CZ.

Betrokkenen CZ en apotheek Asten

Speciale voorzieningen

Voor patiënten heeft de apotheek een aantal speciale voorzieningen. Zo is er een vast aanspreekpunt voor terminale patiënten, hun mantelzorgers en zorgverleners. Zij hoeven niet te wachten voor de balie, maar kunnen direct doorlopen naar de assistente die direct voor hun klaar staat voor overleg. Ook is er een speciaal Astma/COPD-traject. Hierin gebruikt de apotheek een vitalograaf om de therapie en inhalatie te optimaliseren.

Daarnaast is onder andere de samenwerking met huisartsen zeer goed geregeld. Zo is er een kwalitatief hoogwaardig FTO, wordt er formulariumgericht voorgeschreven voor alle indicaties en voert de apotheek, namens de huisartsen, gesprekken met de farmaceutische industrie. Dit levert huisartsen tijdbesparing op en maakt het medicijngebruik doelmatiger.

Farmacogenetisch consult

Tot slot werkt de apotheek aan optimale medicatiebeoordeling door actuele laboratoriumgegevens te gebruiken en een Hoover-analyse te maken. Ook wordt een farmacogenetisch consult verzorgd voor patiënten die geen of averechtse respons vertonen op een behandeling om zo toch tot een optimale farmacotherapie te komen.

Apotheker Gertjan Hooijman is blij met het contract. ‘Het voelt als een waardering voor onze zorgtaken. We werken al 26 jaar in deze geest, maar de beloningsstructuur was daar niet op ingericht. Het is fijn dat daar nu wel aandacht voor is. Het bespaart kosten en is bovendien voor de klant heel prettig. We zijn heel laagdrempelig, waardoor mensen makkelijk met hun vragen bij ons komen. Ook over de diensten die we leveren, zoals genetisch onderzoek zijn klanten heel enthousiast. Ik heb nog nooit zoiets dankbaars gedaan.’

Hij wil andere apothekers dan ook aanraden om zich meer op zorg en minder op distributie te focussen. ‘Focus niet op indicatoren als wachttijden of parkeerplaatsen, maar bied zorg. Daarmee laat je echt je toegevoegde waarde zien als apotheek en kun je je echt profileren op je positie in de eerstelijns zorg.’

Zorgovereenkomst exceptionele extramurale farmacie

De Zorgovereenkomst exceptionele extramurale farmacie is voor apothekers die extra zorg verlenen. Deze extra zorg overstijgt de criteria van de inkoop op waarde en kan daardoor ook worden gerealiseerd door B- en C-apotheken.