CZ groep wijst per 1 mei 2021 de salmeterol/fluticason discus aan als preferent geneesmiddel

Per 1 mei 2021 heeft CZ groep de salmeterol/fluticason discus van de fabrikant Neutec Inhaler Ireland Limited (Prolepha Research B.V.) als voorkeursmiddel aangewezen voor nieuwe en bestaande patiƫnten.

9 februari 2021

Het betreft de geneesmiddelen in de PRK clusters 64955- 206334- 205176 met ZI nummer: 16955145 en in de PRK clusters: 64963-206342- 205184 met ZI nummer: 16961714. Deze aanwijzing geldt voor de verzekerden van CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA en is voor minimaal 1,5 jaar van kracht.

De salmeterol/fluticason discus van Neutec Inhaler Ireland Limited betreft een generieke discus met nagenoeg identieke kenmerken als de originele device. Er is sprake van een klinisch gelijkwaardig device met een generiek, identiek geneesmiddel. Hiermee komt het voorschrijven van deze discus voor inhalatie van salmeterol/fluticason conform (regionale) formularia niet in het gedrang door dit preferentiebeleid.

Doelmatigheid en toegankelijkheid

De kwaliteit van de geboden zorg verhogen en deze zorg betaalbaar en toegankelijk houden, zijn zeer belangrijke doelstellingen voor CZ. Bij gelijkblijvende kwaliteit kiest CZ waar mogelijk voor de meest doelmatige oplossing. Op deze manier zijn wij samen in staat om kwalitatief hoogwaardige zorg nu en in de toekomst voor uw patiƫnten en onze verzekerden te waarborgen.

We gaan er van uit dat u conform de afspraken die wij met u gemaakt hebben aflevert. Zo blijven we gezamenlijk optrekken om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in uw regio te waarborgen.