Cholecalciferol preferent aangewezen

In 2020 hebben we nieuwe geneesmiddelen als preferent aangewezen, waaronder cholecalciferol.

28 januari 2020

De onderhoudsdoseringen voor de maand- en weekdosering van cholecalciferol zijn nieuw toegevoegd aan ons preferentiebeleid. Dit gaat in per respectievelijk 1 februari 2020 en 1 maart 2020. CZ heeft voor de weekdosering cholecalciferol-bevattende geneesmiddelen van 5.600 IE en 7.000 IE geclusterd (PRK’s 108855 en 130273). Voor de maanddosering bestaat het cluster uit cholecalciferol-bevattende geneesmiddelen van 25.000 IE en 30.000 IE (PRK’s 140244 en 126780). Deze clustering geldt zowel voor capsules als (oplos)tabletten. Maar het geldt niet voor andere farmaceutische vormen, zoals ampullen en ook niet voor andere indicaties. De dosering van 2.800 IE valt buiten de aanwijzing.

Wij gaan er vanuit dat apotheken hun patiënten voor de onderhoudsdosering overzetten naar het preferent aangewezen middel van Pharma Patent. Uiteraard met inachtneming van de voor hen geldende beroepsregels en indien nodig na overleg. Wij zullen controles uitvoeren op onnodige substitutie waarbij wij rekening zullen houden met een redelijke termijn van één maand om een bestaande voorraad uit te verkopen. Mocht u vragen hebben over de preferente aanwijzing van de cholecalciferol (of andere preferente geneesmiddelen), dan kunt u contact opnemen per e-mail