CZ groep wijst per 1 maart 2021 Humalog® aan als preferente insuline Lispro

Per 1 maart 2021 heeft CZ groep Humalog® van Eli Lilly als voorkeursgeneesmiddel aangewezen voor nieuwe en bestaande patiënten. Het betreft de geneesmiddelen in het PRK-cluster: 65846 met ZI-nummer: 14125226; (patroon) en in het PRK-cluster: 121363 met ZI-nummer: 15425762; (pen). Deze aanwijzing geldt voor de verzekerden van CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA en is voor minimaal 4 jaar van kracht.

9 februari 2021

Voor de insuline lispro 100 e/ml (PRK’s 65846 en 121363) wijzen we de voorgevulde en hervulbare pennen van Eli Lilly aan.

Door de preferente aanwijzing van Humalog® binnen de clusters van de insuline Lispro hoeven verzekerden niet over te stappen van merk geneesmiddel. Dit betekent dat de zorgverleners de gebruikelijke zorg zonder wijzigingen kunnen continueren voor bestaande en nieuwe CZ-gebruikers, en dat er geen extra consulten hoeven plaats te vinden.

Doelmatigheid en toegankelijkheid

De kwaliteit van de geboden zorg verhogen en deze zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, zijn zeer belangrijke doelstellingen voor CZ. Bij gelijkblijvende kwaliteit kiest CZ waar mogelijk voor de meest doelmatige oplossing. Op deze manier zijn wij samen in staat om kwalitatief hoogwaardige zorg nu en in de toekomst voor uw patiënten en onze verzekerden te waarborgen. We gaan er van uit dat u conform de afspraken die wij met u gemaakt hebben aflevert. Zo blijven we gezamenlijk optrekken om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in uw regio te waarborgen.