Medicatiebeoordelingen

Om de prestatie ‘Medicatiebeoordeling’ bij CZ te kunnen declareren, dient u voor de uitvoering van een medicatiebeoordeling de vigerende Prestatiebeschrijving en de Multidisciplinaire Richtlijn Polyfarmacie bij ouderen te volgen.

26 november 2018

Als een verzekerde niet aan de criteria van de prestatiebeschrijving en/of multidisciplinaire richtlijn voldoet, kan de zorgaanbieder bij CZ een aanvraag tot akkoordverklaring indienen bij de afdeling Medische Beoordelingen. Dit kan echter alleen als de behandelaar het leveren van een medicatiebeoordeling noodzakelijk vindt. De afdeling Medische Beoordelingen bekijkt of er terecht sprake is van een uitzondering.