Niet opgehaalde geneesmiddelen

Tijdens de eerste maanden van 2020 zien we een opvallende toename in het aantal meldingen over onterechte declaraties van niet opgehaalde geneesmiddelen. Daarom willen we ons beleid hierover nog een keer onder de aandacht brengen.

16 juli 2020

Wij verzoeken u om contact op te nemen met de verzekerde wanneer er nog geneesmiddelen klaar staan om opgehaald te worden. Wanneer de verzekerde de geneesmiddelen niet meer wil ontvangen, kunt u deze in de eerstvolgende declaratie crediteren. U kunt de geneesmiddelen pas declareren nadat deze zijn afgeleverd.

Vragen aan verzekerde

Als een verzekerde contact opneemt over een declaratie van een niet geleverd geneesmiddel, stellen wij een aantal vragen aan de verzekerde. Als daaruit blijkt dat de medicijnen ten onrechte gedeclareerd zijn, crediteren wij de betreffende declaratie.