Niet opgehaalde geneesmiddelen

Samen met u en onze verzekerden willen wij de zorg voor nu en in de toekomst voor iedereen betaalbaar en toegankelijk houden.

3 april 2017

Daarom doen wij er alles aan om onnodige en ongewenste kosten te voorkomen. CZ ontvangt nog veel meldingen van verzekerden over het declareren van niet opgehaalde geneesmiddelen.

Voorkomen melding niet opgehaalde geneesmiddelen

Om ervoor te zorgen dat we minder meldingen ontvangen over declaraties van niet opgehaalde geneesmiddelen, vragen wij u om contact op te nemen met de verzekerde wanneer er nog geneesmiddelen klaar staan. Wellicht ten overvloede wijzen wij u op de voorwaarden van de vigerende NZa prestatiebeschrijvingsbeschikking om de prestatie Terhandstelling UR-geneesmiddel te mogen declareren. Wanneer de verzekerde de geneesmiddelen niet meer wil ontvangen, vragen wij u om deze in de eerstvolgende declaratie te crediteren.

Melding van verzekerde over niet opgehaalde geneesmiddelen

Als een verzekerde contact opneemt met CZ over een declaratie van een niet geleverd geneesmiddel, zal CZ verdiepingsvragen stellen aan de verzekerde. Vervolgens zal CZ de melding van de verzekerde verifiëren bij de zorgaanbieder. Als blijkt dat de verzekerde alsnog de declaratie betwist, dan zal CZ de betreffende declaratie crediteren.