CZ groep wijst per 1 maart 2021 NovoRapid® aan als preferente insuline Aspart

Per 1 maart 2021 heeft CZ groep NovoRapid® van Novo Nordisk als voorkeursgeneesmiddel aangewezen voor nieuwe en bestaande patiënten. Het betreft de geneesmiddelen in het PRK cluster: 53902 met ZI nummer: 14305054; (patroon) en in het PRK cluster: 121355 met ZI nummer: 14752352; (pen). Deze aanwijzing geldt voor de verzekerden van CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA en is voor minimaal 4 jaar van kracht.

9 februari 2021

Voor de insuline aspart 100 e/ml (PRK’s 53902 en 121355) wijzen we de voorgevulde en hervulbare insulinepennen van Novo Nordisk aan.

Door de preferente aanwijzing van NovoRapid® binnen de clusters van de insuline Aspart hoeven deze verzekerden niet over te stappen van merk geneesmiddel. Dit betekent dat de zorgverleners de gebruikelijke zorg zonder wijzigingen kunnen continueren voor bestaande en nieuwe CZ-gebruikers, en dat er geen extra consulten hoeven plaats te vinden.

Doelmatigheid en toegankelijkheid

De kwaliteit van de geboden zorg verhogen en deze zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, zijn zeer belangrijke doelstellingen voor CZ. Bij gelijkblijvende kwaliteit kiest CZ waar mogelijk voor de meest doelmatige oplossing. Op deze manier zijn wij samen in staat om kwalitatief hoogwaardige zorg nu en in de toekomst voor uw patiënten en onze verzekerden te waarborgen. We gaan er van uit dat u conform de afspraken die wij met u gemaakt hebben aflevert. Zo blijven we gezamenlijk optrekken om de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in uw regio te waarborgen.