CZ wijst per 1 maart 2023 de insuline glargine injecties (Lantus®) van Genzyme Europe aan als voorkeursmiddel

Per 1 maart gaat de preferente aanwijzing in van insuline glargine injecties voor nieuwe en bestaande gebruikers. Dit geldt voor de verzekerden van CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA. Deze afspraak loopt tot minimaal 31 december 2025 met een optie tot verlenging van twee keer een jaar.

15 december 2022

Omzetting

Het aangekondigde beleid heeft invloed op verzekerden van CZ die momenteel een andere insuline glargine 100e/ml injectie gebruiken dan Lantus®. Deze gebruikers dienen vanaf 1 maart 2023 omgezet te worden naar het preferent aangewezen geneesmiddel. CZ groep gaat daarbij vanuit dat de gebruikers zorgvuldig worden omgezet met inachtneming van het stappenplan van de Nederlandse Diabetes Federatie. Voor zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden en kinderen is het mogelijk Abasaglar® te blijven gebruiken. Andere patiënten, alsmede patiënten die nieuw starten met een langwerkend insuline glargine, dienen op Lantus® te worden gezet.

Medisch onverantwoord

Indien het gebruik van Lantus® bij een bestaande gebruiker onverhoopt medisch onverantwoord blijkt te zijn, dan kan de voorschrijver MN (medisch noodzakelijk) op het voorschrift vermelden. In dat geval wordt na overleg met de apotheker een andere variant van de insuline glargine injectie vergoed door CZ groep. De kosten van het preferente geneesmiddel Lantus® zijn uitgezonderd van het eigen risico.

Afspraken

CZ heeft met Genzyme Europe afspraken gemaakt over de beschikbaarheid, voorraad, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de kosten van de insuline glargine injecties. Door middel van deze afspraken verbeteren we de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van dit geneesmiddel.

Hieronder vindt u een overzicht van de betreffende aanwijzing.

Werkzame stof Sterkte PRK-clusters Start aanwijsperiode Einde aanwijsperiode ZI-nummer Naam registratiehouder
Insuline glargine 100 e/ml 121312 1-3-2023 31-12-2025 15245004 Genzyme Europe B.V.