Preferente aanwijzing Methotrexaat Focus injecties per 1 januari 2022

Per 1 januari gaat de preferente aanwijzing in van Methotrexaat Focus injecties voor nieuwe en bestaande gebruikers. Dit is van toepassing op zowel de injectiepennen als injectiespuiten en geldt voor de verzekerden van CZ, Nationale-Nederlanden en OHRA.

16 november 2021

Breed aanbod

CZ groep ziet dat er in Nederland sprake is van een breed aanbod aan methotrexaat injectiepennen en injectiespuiten. Wij zien ook dat, op een uitzondering na, de markt zich heeft gestabiliseerd op een vast prijsniveau. Daarom heeft CZ groep besloten om, in navolging van andere zorgverzekeraars, te kiezen voor een preferente aanwijzing. Dit leidt tot een aanzienlijke reductie van de geneesmiddelkosten.

Afspraken

CZ heeft met Focus Care Pharmaceuticals B.V. afspraken gemaakt over beschikbaarheid, voorraad, maatschappelijk verantwoord ondernemen en de kosten van Methotrexaat injecties. Door middel van deze afspraken verbeteren we de toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid van dit geneesmiddel. De preferente aanwijzing van Focus Care Pharmaceuticals B.V. loopt voor minimaal vier jaar, en geldt voor alle beschikbare sterktes Methotrexaat.

Omzetting

Het aangekondigde beleid heeft ook invloed op CZ gebruikers die momenteel een andere MTX injectie gebruiken dan dat van Focus Care. Deze patiënten dienen vanaf 1 januari 2022 omgezet te worden naar de Methotrexaat Focus injectie. Gezien de korte tijdslijnen heeft CZ besloten om een overgangsperiode tot 1 maart 2022 in te stellen. Hiermee willen wij voorschrijvers en apothekers de ruimte bieden om de bestaande gebruikers op een verantwoorde manier om te zetten naar de Methotrexaat Focus injectie.

Indien het gebruik van Methotrexaat Focus injectie bij een bestaande gebruiker onverhoopt medisch onverantwoord blijkt te zijn, dan kan de voorschrijver MN (medisch noodzakelijk) op het voorschrift vermelden. In dat geval wordt na overleg met de apotheker een andere variant van methotrexaat vergoed door CZ groep. De kosten van het geneesmiddel Methotrexaat Focus injectie zijn uitgezonderd van het eigen risico.

Declaraties van de Methotrexaat Focus injecties tijdens de periode tellen niet mee voor de berekening van de preferentiegraad over 2022. Wij informeren ook medisch specialisten over deze aanwijzing zodat zij nieuwe patiënten al kunnen instellen op het voorkeursgeneesmiddel.

Prikinstructie

Het is belangrijk dat Methotrexaat Focus injectie op de juiste wijze wordt gebruikt. Naast een gedegen instructie bij een (eerste) uitgifte door de apotheker is er aanvullend een online prikinstructie voor patiënten ontwikkeld. Deze online prikinstructie kan worden geraadpleegd op www.focuscare.nl/methotrexaat door in te loggen met het RVG-nummer. Het RVG-nummer vindt u op de buitenkant van de verpakking van de MTX injecties.

Het gaat om de volgende ZI-nummers, geneesmiddelen en PRK-codes:

ZI-nummer  Geneesmiddel  PRK-code 
17018153  Methotrexaat 7,5 mg =0,200 ml Focus, oplossing voor injectie 37,5 mg/ml  141429–141577–132454–209430–141194-141372
17018064   Methotrexaat 10 mg=0,267 ml Focus, oplossing voor injectie 37,5 mg/ml  141615-132462-209384-141208-141321-141437
17018072  Methotrexaat 12,5 mg=0,333 ml Focus, oplossing voor injectie 37,5 mg/ml  141593-209368-141119-141216-141399-141445
17018080  Methotrexaat 15 mg=0,400 ml Focus, oplossing voor injectie 37,5 mg/ml  132470-141224-209449-141348-141453-141623
17018099  Methotrexaat 17,5 mg=0,467 ml Focus, oplossing voor injectie 37,5 mg/ml  141607-209376-141135-141232-141402-141461
17018102  Methotrexaat 20 mg=0,533 ml Focus, oplossing voor injectie 37,5 mg/ml  141569-132489-209392-141240-141356-141488
17018110  Methotrexaat 22,5 mg=0,600 ml Focus, oplossing voor injectie 37,5 mg/ml  141143-209406-141259-141410-141496-141585
17018129  Methotrexaat 25 mg=0,667 ml Focus, oplossing voor injectie 37,5 mg/ml  132497-209414-141267-141364-141518-141542
17018137  Methotrexaat 30 mg=0,800 ml Focus, oplossing voor injectie 37,5 mg/ml  209422-141380-141526-141550