SGLT-2 remmers bij de behandeling van diabetes mellitus type 2

Op 31 juli 2018 heeft Zorginstituut Nederland (ZiNL) geoordeeld dat het toevoegen van een SGLT2-remmer aan een optimaal geïntensiveerde behandeling met basaal-bolusinsuline een therapeutische minderwaarde heeft ten opzichte van placebo.

28 januari 2019

Daarom adviseert ZiNL de minister van VWS, ondanks de adviezen in de recent verschenen NIV richtlijn voor de behandeling van diabetes mellitus type 2 in de tweede lijn, om de combinatie niet te vergoeden. Vanwege het negatieve advies en daarmee het uitblijven van vergoeding voor de combinatie met insuline, zijn terugbetaalregelingen stopgezet.

Controles

Bij controle is gebleken dat de combinatie nog steeds wordt gedeclareerd. Deze komt echter niet meer voor vergoeding in aanmerking ten laste van de Zorgverzekeringswet.

Terugbetalingsregeling

Patiënten die vóór 1 september 2018 al dapagliflozine gebruikten, konden tot 1 december 2018 gebruikmaken van de terugbetaalregeling. Patiënten met empagliflozine kunnen tot 1 januari 2020 gebruik blijven maken van de terugbetaalregeling als zij voor 15 september 2018 gestart waren met empagliflozine.

Apotheekinstructie

Bij de SGLT-2 remmers zou het apotheekinformatiesysteem u moeten attenderen op de apotheekinstructie(s), te vinden op ZNformulieren.nl. Wij adviseren u om deze apotheekinstructie bij iedere aflevering te raadplegen. Controleer ook de voorwaarden om een achterafcontrole met vordering te voorkomen. Wij zullen blijven controleren op deze bijlage 2 geneesmiddelen.

Akkoordverklaring

Een akkoordverklaring op individueel niveau is altijd mogelijk. CZ toetst altijd óf er een uitzondering kan worden gemaakt.

SGLT2-remmers:

Combinatiepreparaten SGLT2-remmers: 

Dapagliflozine; Forxiga®

dapagliflozine/metformine; Xigduo®

Empagliflozine; Jardiance®

canagliflozine/metformine; Vokanamet®

Canagliflozine; Invokana®

empagliflozine/metformine; Synjardy®

Ertugliflozine; Steglatro® nieuw per 1-1-2019

ertugliflozine/metformine; Segluromet®

Het volledige rapport “Farmacotherapeutisch rapport SGLT2-remmers bij de behandeling van diabetes Mellitus type 2 niet gereguleerd met basaal-bolus insuline" vindt u op de site van Zorginstituut Nederland.