Vergoeding Emtricitabine/tenofovirdisoproxil

Emtricitabine/tenofovirdisoproxil wordt alleen vergoed bij de behandeling van een HIV-1-infectie. In dat kader hebben wij de declaraties van dit geneesmiddel vanaf 1 juni 2019 geanalyseerd. Hierbij keken we of naast emtricitabine/tenofovirdisoproxil ook nog andere antiretrovirale middelen worden gebruikt.

16 juli 2020

Emtricitabine/tenofovirdisoproxil zonder andere antiretrovirale middelen

Uit onze analyse blijkt dat emtricitabine/tenofovirdisoproxil voor verzekerden wordt gedeclareerd zonder dat daarnaast andere antiretrovirale middelen worden gebruikt. Dit kan betekenen dat verzekerden dit gebruiken als pre-expositie profylaxe (PrEP) ter vermindering van de kans op een infectie met HIV. Dit is geen verzekerde zorg en mag niet ten laste van de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.

Toets op HIV-1-infectie of PrEP

Wij vragen u om bij iedere aflevering van emtricitabine/tenofovirdisoproxil te toetsen of dit voor HIV-1-infectie of PrEP wordt gebruikt. U kunt hiervoor gebruik maken van de apotheekinstructie. Wanneer de medicatie als PrEP wordt gebruikt, moet de verzekerde de nota contant afrekenen in de apotheek. PrEP wordt op een andere manier gefinancierd door de Minister. U kunt uw patiƫnten verwijzen naar de GGD, mogelijk kunnen ze daar deelnemen aan een project.

Monitoren

Over een aantal maanden monitoren we of het aantal declaraties voor PrEP is afgenomen.