Voorbereiding op de contractering voor 2022

CZ groep is begonnen met de voorbereidingen voor de inkoop van farmaceutische zorg voor 2022. Apotheken en apotheekhoudende huisartsen die in aanmerking komen voor een overeenkomst farmaceutische zorg, hebben van ons een brief ontvangen. In deze brief wijzen wij op een aantal zaken die voorbereid moeten worden. De belangrijkste punten lichten we vast kort toe.

12 oktober 2021

Collectiefkeuze

U kunt ervoor kiezen om vertegenwoordigd te worden door een collectief bij de onderhandelingen over de overeenkomst farmaceutische zorg 2022. De apotheek is dan verbonden aan een collectief als franchisenemer, partner, lid, aangeslotene of onderaannemer farmaceutische zorg. De collectiefkeuzes zijn inmiddels aan ons doorgegeven.

VECOZO-certificaat

De farmaceutische overeenkomsten voor 2022 bieden wij aan via het Zorginkoopportaal van VECOZO. Het is daarom belangrijk dat u tijdig controleert of u in het bezit bent van een VECOZO-certificaat met de juiste autorisaties. Zonder dat certificaat heeft u straks geen toegang tot uw overeenkomst Farmaceutische Zorg 2022. Op de site van VECOZO vindt u alle informatie hierover.

Niet alle hierboven genoemde punten zijn voor iedereen relevant

Alleen als één of meerdere van de voornoemde punten op uw (praktijk)situatie van toepassing zijn, heeft u een brief ontvangen. In die brief vindt u meer informatie over bovenstaande zaken, voor zover op u van toepassing. CZ groep raadt u aan de acties waar in de brief naar verwezen wordt tijdig uit te voeren. Op die manier zorgen we samen voor een correcte contractering van farmaceutische zorg voor 2022.