Wijziging in het aanvragen van medicijnen

Per 1 oktober 2021 werkt CZ met een nieuw systeem voor machtigingsaanvragen. Hierdoor zijn er meer gegevens nodig voor een machtigingsaanvraag medicijnen. Graag informeren wij u hierover.

9 september 2021

Wat verandert er?

Vanaf 1 oktober 2021 hebben wij meer gegevens van u nodig om een aanvraag te kunnen behandelen. Wij verzoeken u voor het indienen van een machtigingsaanvraag het aanvraagformulier op onze website te gebruiken. Voor ziekenhuizen is er een apart aanvraagformulier voor add-on geneesmiddelen.

Het is belangrijk dat u op het aanvraagformulier het ZI-nummer van het medicijn vermeldt dat voorgeschreven en afgeleverd gaat worden. Is dit niet bekend? Geeft u dan zo volledig mogelijk aan wat u aanvraagt (werkzame stof, toedieningsvorm, sterkte, dosering, apotheekbereiding of importmedicijn).

De voorwaarden voor vergoeding van medicijnen en de beoordeling door apotheken op de landelijke artsenverklaring en apotheekinstructie blijven onveranderd. Uitsluitend wanneer er sprake is van een uitzonderlijke situatie waarvoor u een individuele beoordeling door LABEL wenst, verzoeken wij u het aanvraagformulier te gebruiken.