Overeenkomst aanvragen

Wilt u een overeenkomst bij CZ aanvragen? Dan moet u voldoen aan ons inkoopbeleid. Dit toetsen we met een vragenlijst. Wij maken hierbij gebruik van het landelijke Zorginkoopportaal van VECOZO.

Voorbereiding

Voordat u kunt beginnen met het aanvragen moet u het volgende geregeld hebben:

  • juiste registratie van de praktijk/instelling in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (w.o. vertegenwoordigingsbevoegde persoon);
  • een AGB-code voor alle zorgverleners van de praktijk/instelling én voor de praktijk/instelling zelf. U kunt deze aanvragen via Vektis;
  • juiste en volledige registratie van de praktijk/instelling in het AGB-register van Vektis;
  • een juist en geldig VECOZO-certificaat.

De aanvraag

  • Neem contact op met Relatiebeheer Zorgverleners van CZ. Geef hierbij aan dat u een overeenkomst wilt afsluiten. Onze medewerker zorgt voor toegang tot de vragenlijst.
  • De vragenlijst vindt u op het Zorginkoopportaal van VECOZO, onder “overzicht”. Afhankelijk van de praktijksituatie moet u een aantal documenten uploaden, zoals bijvoorbeeld een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel of een huurovereenkomst als de praktijkruimte wordt gehuurd. Houd u daarom deze gegevens bij de hand.
  • Bevestig de ingevulde vragenlijst.

Beoordeling door CZ

Als u de vragenlijst hebt bevestigd, ontvangen wij de gegevens. Wij beoordelen of uw aanvraag voldoet aan ons inkoopbeleid. Wij stellen u hiervan schriftelijk op de hoogte, en streven ernaar om dat binnen 10 werkdagen te doen.
Soms kan naar aanleiding van de vragenlijst besloten worden een praktijkbezoek te brengen door de zorgaanbieder en/of de zorginkoper van CZ. Het praktijkbezoek heeft als doel een nadere kennismaking, het uitwisselen van informatie of het maken van eventueel aanvullende afspraken.

De overeenkomst accepteren

Als wij uw aanvraag goedkeuren, bieden wij u de overeenkomst aan (via VECOZO).
Bent u akkoord met de inhoud van de overeenkomst en voldoet u aan de gestelde voorwaarden? Dan kunt u de overeenkomst accepteren.

Contact

Relatiebeheer geboortezorg