Aanpassing toegangseis nieuwe vrijgevestigde praktijken 2025

Op 14 mei 2024 heeft CZ een wijziging doorgevoerd in het inkoopbeleid GGZ 2025 voor vrijgevestigde praktijken.

14 mei 2024

Nieuwe vrijgevestigde praktijken die willen deelnemen aan de procedure nieuwe aanbieders 2025, dienen in het bezit te zijn van een geldige kwaliteitsvisitatie of het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ. Wij hebben hieraan toegevoegd, dat praktijken die deze visitatie of dit keurmerk nog niet in hun bezig hebben, alsnog kunnen deelnemen als ze voldoen aan de volgende omzeteis:

Vrijgevestigde praktijken die in 2023 of de laatste 12 maanden een minimale omzet van € 10.000,- hadden voor onze verzekerden, kunnen deelnemen aan de procedure voor nieuwe vrijgevestigde praktijken in 2025. We stellen de omzet vast op basis van de gehonoreerde declaraties op de AGB-code van de praktijk die uiterlijk op 31 mei 2024 bij ons zijn ingediend.

Met deze toevoeging verwachten wij de toegang tot de contractering 2025 voor nieuwe vrijgevestigde praktijken te kunnen verruimen.

Vrijgevestigde praktijken die voor het sluiten van de vragenlijst (aanmelding voor 15 juli 2024, sluitdatum vragenlijst 1 augustus 2024) niet in het bezit zijn van een geldig visitatiecertificaat of keurmerk én niet voldoen aan de minimale omzeteis, bieden wij de mogelijkheid om het visitatiecertificaat of keurmerk na deze deadline aan ons in te sturen. Dit is alleen mogelijk wanneer het document is afgegeven voor 1 januari 2025. Wij nemen deze uiterlijk 17 januari 2025 in behandeling.